Velkommen som begynder i CGC Golf Club

For at få tilladelse til at spille på CGC´s baner, skal alle begyndere gennemgå en uddannelse. Som hjælp, tilbydes alle begyndere gratis fællestræning, med vores dygtige trænere. Husk at der skal bookes tid. Dette kan ske på følgende link: http://cgc.dk/faellestraening/. Ved ”begynder” forstås, alle som ikke har DGU kort, uanset om de har spillet og været medlem af en anden klub, som ikke hører under DGU. Der er begyndermatcher hver tirsdag i sæsonen. Tilmeldingslister vil være opsat på begyndertavlen i mellemgangen i klubhuset.

Begynderaftener

Hver tirsdag eftermiddag/aften kan alle begyndere, der er godkendt af instruktørerne, deltage i den praktiske prøve. Ideen med disse ”Begynderaftener” er i høj grad at integrere deltagerne til livet i klubben og i lige så høj grad, at give nye medlemmer mulighed for at lære andre nye medlemmer at kende. Derfor er begyndere som har fået deres bagstick, også meget velkomne til fortsat, at deltage i begyndermatcherne, hver tirsdag resten af sæsonen. Når alle hold er kommet ind, er der uddeling af præmier til de bedste damer og herrer. Dette sker som regel mens deltagerne indtager dagens ret i CGC Cafeen. Vi fortsætter de sidste års succes, med fælles spisning den første tirsdag i hver måned, startende med den 3. maj 2016. (Tilmeldingsliste vil blive opsat en uge før på Begyndertavlen i mellemgangen).

Begyndermatcher

Der vil i år blive afholdt 2 begyndermatcher foreløbig d. 31/5 og d. 6/9, hvor der spilles i hold, blandet med hjælpere og begyndere.  Endelige spilledatoer vil blive offentliggjort på opslagstavlen.

Med venlig hilsen

Bo Skov Begynderudvalgsformand