Beskrivelse af Fiftymatcherne

 

Dato

        

13. februar

Generalforsamling  Indkaldelse    

21. april

Åbningsmatch  Invitation  Resultater  Billeder

12. maj

Fiftymatch 1  Tilmelding  Resultater  

19. maj

Første udematch  Invitation  Resultater  Billeder

 9. juni

Fiftymatch 2  Tilmelding  Resultater  

14.juli

Fiftymatch 3  Tilmelding    

11. august 

Fiftymatch 4      

28-30.august

Anden udematch  Invitation    

8. september

Fiftymatch 5      

6. oktober

Afslutningsmatch og -fest       

3. november

Gule ærter match