Spring Cup 2016

Årets Spring Cup er en udfordringsturnering for 2-mandshold, der udfordrer hinanden.

Er der et ulige antal hold, indføres der et "Wildcard" til det hold der taber med mindst marginal. I det tilfælde der er flere hold der er lige her, vil det ske ved lodtrækning.

Matchfee er kr. 50 pr. hold, der betales via Mobile Pay eller indsættes på vores konto, med tydelig angivelse af DGU-nr. og navne.

Matcherne se således ud (Datoerne for matcherne SKAL overholdes!