Aktiviteter og Matchformer i Gentlemen's Club 2016

Vi spiller hver torsdag eftermiddag hele sommeren. Sæsonens bedste spiller kåres ved sæsonafslutningen som "Gentlemen’s Club mester". Sid­ste torsdag i hver måned er hyggedag med fællesspisning og overrækkelse af månedens præmier.

Selve sæsonen åb­nes sædvanen tro med Åbningsmat­chen torsdag den 28. april. Efter matchen er der spisning og aktivite­ter i CGC restauranten samt præmieoverrækkelse. Se hele matchprogrammet her

Turneringsform 2016 /SLUTSPIL

Der inddeles i tre lige store rækker efter handicap.

A-rækken som spiller slagspil og B- og C- rækken som spiller stableford.

Handicap-inddeling

Der spilles som altid i 3 grupper i sæsonen 2016

Inddeling af grupperne foretages når vi kender antal medlemmer og deres handicap. Grupperne vil blive opdelt, så vi tilsikrer fair konkurrence i alle grupperne.

Torsdagsmatchernes pointfordeling

Alle tre rækker spiller torsdagsmatcher som altid, med samme pointfordeling med 10 point for vundne, 9 point for nummer 2 osv. Man spiller i samme række gennem hele sæsonen. Spiller man sig ned i handicap tillægges herudover det antal point, man er bedre end 36. Pr. 7.09 bliver de otte bedste i hver række ført over i en ny MESTERSKABSRÆKKE til slutspil. De 3 bedste i hver række får overført point.

Resultater for alle rækker, og alle torsdagsmatcher, offentliggøres på Golfbox.

Slutspillet

Igen i år får nr. 1 overført 3 point, nr. 2 får overført 2 point og nr. 3 får overført 1 point til slutspillet, alle øvrige 5 spillere i hver række får overført 0 point til slutspillet. Der dystes herefter de næste fire torsdage i september (hvor af kun de tre bedste scores er tællende) om klubmesterskabet i Gentlemens Club Minimum to fra hver mesterskabsrække skal gå sammen og derved agere markør for den anden, selvfølgelig må man også gå fire sammen, og de to der går sammen må gerne gå sammen alle tre gange, igen det skal bare være fra mesterskabsrækken og selvfølgelig i ens egen række, A, B eller C. Det vil sige at markerøre skal være en fra samme række (a-række går markør for en a-række)

Den bedste på dagen får 10 point, 8 point til nr. 2, 6 point til nummer 3 og 5 point til nummer 4, og 4 point nummer 5 osv. – altså mesterskabet kan max vindes med 30 point, i alle tre rækker + eventuelt overført point til slutspillet. Er der to der har samme antal slag/points er det laveste handicap der vinder. Hvis det skulle ske at to spillere har ens antal slag/point med ens handicap fortsættes om muligt i sudden death eller puttekonkurence.

Ved udeblivelse fra slutspillet tildeles 0 point pr. runde.

Dem som ikke er i mesterskabsrækken spiller som normalt om præmier og selvfølgelig om niende pladsen. Igen i år er der præmie til nr. 1 og 2, med henholdsvis to flasker og en flaske, og selvfølgelig i hver række.

Introdag for nye medlemmer

Vi indleder sæsonen med en introdag for nye medlemmer af Gentlemen’s Club torsdag den 7. april, hvor der spilles 9 hullers hyggegolf. Herefter giver bestyrelsen en øl/vand samt orientering om aktiviteterne henover sommeren (se i øvrigt vedlagte program).

Åben Herredag

Gentlemen’s Club’s store matchdag "Open herredag", hvor vi også inviterer spillere fra andre klubber, spilles den 26. maj. Vores sponsorer sørger for et meget flot præmiebord. Vi starter med morgenmad, herefter gunstart efterfulgt af en stor buffet og præmier. Reservér hele dagen så du kan deltage i dette store arrangement. 

Cup-turnering

Årets Cup-turnering starter i april/maj og vil i den kommende sæson foregå som hulspilsturnering for 2 mands hold. Vi spiller den som en ren Cup-turnering fra første runde – efter princippet >>vind eller forsvind<<. Holdene skal melde sig til som ét hold og som noget nyt i år, kan vi udfordre hinanden efter princippet først til mølle under 1. runde. Det vil sige at man vælger at udfordre et andet hold, og først der kommer du til at stå i turneringsplanens første runde. Når man står der, følger man det normale cup-system, hvis man går videre. Har man ikke valgt at udfordre en modstander, inden første offentligt gjorte deadline, vil man automatisk blive placeret i spilleplanen.

NB: Man kan IKKE undslå sig en udfordring fra et andet hold i 1. runde.

Deltagelse pr. hold koster 50 DKK. – som ubeskåret vil gå til præmier. 

Herold Cup

Den tilbagevendende Herold Cup bliver sædvanen tro afviklet som "Ryder-cup" over 2 dage, hvor alle deltagere deles op i 2 hold, (Vallensbæk mod ”resten af verden). Lørdagen vil blive afviklet med 10 hold som bestball. Søndagen vil blive afviklet som singler. Afsæt allerede nu weekenden 8.-9. oktober. 

Eclectic

I 2016 fortsætter vi med Eclectic. Der kan spilles på udvalgte herredage og der bliver registrering i henhold til scorekort. De nærmere spilleregler og registrering vil kunne ses på hjemmesiden i løbet af marts. 

Tur til fremmed bane

Der planlægges tur til fremmed bane torsdag den 16. juni. Og som noget nyt planlægges der også en tur fredag den 19. august. Reservér alle nu begge datoer.

Gentlemen’s Club tavlen

Informationer om ture og arrangementer bliver ophængt på Gentlemen’s Club opslagstavlen i tværgangen og ved herrernes omklædningsrum samt på hjemmesiden.  

Kontingent

Betaling for 2016 udgør DKK 500,00.

Kontingentet for hele sæsonen på DKK. 500,00. indbetales på konto 2277 8979 406 08 i Nordea eller via Mobilepay nr. 20155593 senest den 24. april, med tydelig angivelse af medlemsnummer og navn.

OBS: Vær opmærksom på at man ikke kan deltage i CGC Gentlemens Club aktiviteter og ej heller kan bestille tider om torsdagen mellem 14.00 og 17.00, hvis man ikke er medlem af CGC Gentlemens Club.