Invitation til alle damer i CGC Golfclub

( Tryk her for udskriftsversion )

Invitation til alle damer i CGC Golf Club

Girls Club inviterer alle damer i CGC Golf Club til at spille med på onsdage i april måned. Du skal selv booke tid på GolfBox. Vi har reserveret tiderne fra kl. 15.00 til 17.00 bortset fra sidste kvarter i hver time, som er forbeholdt greenfeespillere.

Vi holder informationsaften for alle interesserede damer i CGC Golf Club i forbindelse med vores spiseaften onsdag den 26. april 2017. Til hjælp for nye medlemmer og interesserede damer fra CGC Golf Club vil der mellem kl. 15 og 16 så vidt muligt være nuværende medlemmer til stede ved 1. teested for at byde nye medlemmer velkommen. Ligeledes vil bestyrelsen altid gerne spille med nye medlemmer, så vi kan lære jer at kende. Vores mail og telefonnr. kan findes på hjemmesiden, og man er mere end velkommen til at kontakte os for at aftale en spilletid.

Onsdage er damedag

Fra 1. maj til 30. sept. 2017 spiller vi om onsdagen. Vi har fortrinsret mellem kl. 15 og 17 bortset fra sidste kvarter i hver time, som er forbeholdt greenfeespillere. Du skal selv booke tid på GolfBox.

Sommer Cup

Vi spiller Sommer Cup som er en vind eller forsvind singlematch, der spilles som hulspil. Tilmeldingsliste vil blive opsat på Girls Club’s opslagstavle, og tilmelding skal ske senest 1. maj 2017. Betaling af matchfee kr. 20,00 skal ske sammen med årskontingentet. Vi håber, at der vil være rigtig mange, der vil melde sig til denne hyggelige Sommer Cup – jo flere jo bedre og sjovere bliver den.

Åbningsmatch og spiseaften

Vi afholder 9-hullers Åbningsmatch onsdag den 26. april 2017 med efterfølgende spisning samt orientering om den kommende sæson for alle damer i CGC Golf Club. Yderligere oplysninger om arrangementet og tilmelding vil blive givet på Girls Club’s opslagstavle og hjemmesiden, så hold øje med begge steder. Af hensyn til restauranten skal tilmelding til spisningen være Girls Club i hænde senest den 24. april 2017. Tilmeldingen er bindende.

Hvis du ønsker at være medlem i sæsonen 2017 bedes du – af hensyn til medlemslisten – sende en mail jævnfør nedenfor.

Med ønsket om snarligt gensyn og en god start på den kommende golfsæson.

Bestyrelsen for CGC Girls Club

Indmeldelse i CGC Girls Club – Senest d. 1. maj 2017 Sendes på e-mail til Pernille Broeders

Pernille.konig.broeders@philips.com med følgende oplysninger:

I emnefeltet skrives: Indmeldelse i CGC Girls Club

I tekstfeltet skriver du: Navn, Telefonnummer, E-mail adresse og CGCGC medlemsnummer og tilmelding til Sommer Cup, hvis du ønsker det.

Hvis du var medlem sidste år skal du ikke sende en mail, men blot indbetale kontingentet og evt. Sommer Cup beløb. HUSK AT SKRIVE MEDLEMSNUMMER ved bankoverførslen.

Kontingent for 2017 er 250 kr. og for at spille Sommer Cup 20 kr.

Beløbet indsættes på bank konto: Reg.nr. 1420 Konto nr. 8479568821 – HUSK AT SKRIVE MEDLEMSNR FØRST.