Fiftyklubben

 

Klub i klub

Aktiviteter

Resultater

Sponsorer

Nyhedsarkiv 

Billedarkiv 

 Om Fiftyklubben

 

Login til

Behandling af personlige oplysninger: se her 

Sidste nyt

Udetur til Fredericia

Efter de sidste covid-19 udmeldinger ser det nu ud til, at vi kan gennemføre den planlagte tur til Fredericia d. 30.august til 2. september.
Fuglsangcentret siger god for arrangementet, men Fredericia Golf Club advarer om, at der vil kunne forekomme lidt ulemper som følge af et drænprojekt, de har fået mulighed for at gennemføre.
Konsekvensen af dette vil kunne være, at der måske vil være et par huller, der vil være lukket, og vi vil derfor måske skulle spille et par huller 2 gange. 
Endvidere fraråder DGU stadig gunstart, men dette er formentlig ændret, når vi når slutningen af august, ellers er vi blevet enige med Fredericia Golf Club om, at vi finder en måde at lave løbende start på en tilfredsstillende måde.
Vi tror ikke, at ovennævnte vil give nævneværdige problemer i praksis, men vi synes bare, at vi lige ville nævne det.
Detaljerne vedrørende arrangementet fremgår af denne invitation.
Man kan melde sig til turen via Golfbox indtil 1. juli. 
Ved tilmeldingen stilles 2 spørgsmål:
1: Ønsker du enkeltværelse?, besvares med ja eller nej
2: Hvis man svarer nej, betyder det at man vil bo i dobbeltværelse, og man skal så oplyse navn og DGU-nr på den, man vil dele værelse med. 
Hvis vedkommende partner ikke ønsker at spille golf, skal man angive "ingen golf". 
Buggies.
Fredericia Golf Club's bane er ikke særlig kuperet, de første 9 huller er næsten fladere end vores egen bane, medens der er lidt flere bakker på de sidste 9.
Hvis nogen ønsker at leje buggy, må man selv bestille den i klubben, og hvis I ønsker at dele den med en anden, må I selv aftale det.
I skal orientere matchledelsen, hvis I lejer buggy, og vi vil også gerne vide hvem, der medbringer en monobuggy.
Det er snart længe siden, at det har været muligt at lave et arrangement i Fiftyklubben, og vi håber, at der bliver rigtig god tilslutning, så vi får lejlighed til at være sammen igen, vi plejer jo at have nogle hyggelige ture.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Fiftyklubben

1. Fiftymatch

Baseret på de gældende anbefalinger fra regeringen og DGU mener vi nu, at det vil være muligt at samles til 1. fiftymatch d. 12. juni.
Vi blev jo nødt til at aflyse den oprindelige 1. fiftymatch d. 1. maj, så der bliver desværre kun 4 fiftymatcher i år, men vi vil stadig lade de 3 bedste resultater være gældende. 
Som tidligere annonceret vil der i år blive 3 rækker for hhv. damer og herrer.
De endelige handicap grænser imellem rækkerne vil først blive fastlagt på grundlag af handicap gennemsnittene blandt de tilmeldte til første match, men vi har foreløbig fastlagt nedennævnte skønnede grænser:
Dame A: 0-26,9
Dame B: 27-32,9
Dame C: 33-54
Herre A: 0-22,9
Herre B: 23-27,9
Herre C: 28-54
Der gælder jo stadig en forsamlingsgrænse på 10 personer, og selvom denne skulle blive hævet før matchen, så er det nok for optimistisk at tro, at den bliver hævet meget over 50.
Eftersom vi håber, at der vil komme betydeligt flere tilmeldinger, har vi derfor på forhånd opgivet at afvikle matchen som gunstart men vil i stedet bruge løbende start som hidtil, dog med de første starttider fra 8.30.
Man kan melde sig til matchen i Golfbox her indtil d. 31/5.
Vi ved endnu ikke, hvordan der vil kunne arrangeres spisning efter matchen, men vi vil vende tilbage herom, når vi har fået en afklaring med caféen.
Vi glæder os til, at vi igen kan afvikle et arrangement i Fiftyklubben, og vi håber, at rigtig mange medlemmer vil møde op. 
Med venlig hilsen
Fiftyklubens bestyrelse

 

Velkommen til sæson 2020 i Fiftyklubben

Hvem er vi?

Fiftyklubben CGC optager aktive medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.

Hvad laver vi?

Vi arrangerer igennem sæsonen forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.

 • Åbningsmatch
  Sæsonen indledes med en åbningsmatch i det tidlige forår.
  Ved denne match spilles der normalt et holdspil, f.eks. Mexican Scramble, og dagen sluttes med præmieuddeling og frokost i restauranten.
 • Fiftymatcherne
  Dette er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
  Turneringen spilles i 6 rækker, 3 dame rækker og 3 herre rækker.
  Handicapgrænsen, der adskiller A-, B- og C-rækkerne fastlægges ud fra handicapgennemsnittet for de spillere, der deltager i årets første runde.
  Den enkelte spiller placeres og forbliver herefter i den række, der svarer til vedkommendes handicap ved den første runde spilleren deltager i.
 • Når sæsonen er slut udpeges vinderne af de enkelte rækker ud fra summen af spillerens 3 bedste resultater.
  Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
 • Udeture
  Vi arrangerer 2 ture til fremmede baner i løbet af sæsonen.
  I foråret har vi en tur på en dag til en fremmed bane, hvor vi spiller en gunstart efterfulgt af frokost i banens restaurant.
  I eftersommeren arrangeres en tur på 3 dage, normalt på en bane lidt længere væk, og somme tider i udlandet(Sverige/Tyskland).
 • Afslutningsmatch.
  Ved sæsonens slutning afholder vi vores afslutningsmatch efterfulgt af en frokost.
  Matchen afvikles som en gunstart og er normalt en holdmatch, f.eks. Mexican Scramble.
 • Under frokosten uddeles præmier til vinderne i fiftymatcherne og dagens match.  
 • Gule ærter match.
  Sæsonens uigenkaldeligt sidste arrangement er gule ærter matchen.
  Denne afvikles som en holdmatch, og afsluttes med en gang gule ærter i restauranten.

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen og/eller ved indbetaling af årskontingentet på kr. 300,- pr. person på

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydelig navn, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives kan man angive fastnettelefonnummer.

 

Dette beløb dækker medlemskontingent og deltagelse i Fiftymatcherne.

Copyright © Copenhagen Golf CenterUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik