Fiftyklubben

 

Klub i klub

Aktiviteter

Resultater

Sponsorer

Nyhedsarkiv 

Billedarkiv 

 Om Fiftyklubben

 

Login til

Behandling af personlige oplysninger: se her 

Sidste nyt

1. Fiftymatch

Baseret på de gældende anbefalinger fra regeringen og DGU mener vi nu, at det vil være muligt at samles til 1. fiftymatch d. 12. juni.
Vi blev jo nødt til at aflyse den oprindelige 1. fiftymatch d. 1. maj, så der bliver desværre kun 4 fiftymatcher i år, men vi vil stadig lade de 3 bedste resultater være gældende. 
Som tidligere annonceret vil der i år blive 3 rækker for hhv. damer og herrer.
De endelige handicap grænser imellem rækkerne vil først blive fastlagt på grundlag af handicap gennemsnittene blandt de tilmeldte til første match, men vi har foreløbig fastlagt nedennævnte skønnede grænser:
Dame A: 0-26,9
Dame B: 27-32,9
Dame C: 33-54
Herre A: 0-22,9
Herre B: 23-27,9
Herre C: 28-54
Der gælder jo stadig en forsamlingsgrænse på 10 personer, og selvom denne skulle blive hævet før matchen, så er det nok for optimistisk at tro, at den bliver hævet meget over 50.
Eftersom vi håber, at der vil komme betydeligt flere tilmeldinger, har vi derfor på forhånd opgivet at afvikle matchen som gunstart men vil i stedet bruge løbende start som hidtil, dog med de første starttider fra 8.30.
Man kan melde sig til matchen i Golfbox her indtil d. 31/5.
Vi ved endnu ikke, hvordan der vil kunne arrangeres spisning efter matchen, men vi vil vende tilbage herom, når vi har fået en afklaring med caféen.
Vi glæder os til, at vi igen kan afvikle et arrangement i Fiftyklubben, og vi håber, at rigtig mange medlemmer vil møde op. 
Med venlig hilsen
Fiftyklubens bestyrelse

 

Lidt nyt vedrørende Fiftymatcher og 1. udematch

Vi aflyste 1. Fiftymatch, men håber stadig, at de resterende 4 kan gennemføres.
Det vil stadig være de 3 bedste resultater, der vil være tællende. 

Vi må desværre aflyse vores første udematch d. 14 maj.
Efter vores opfattelse skal en udematch gennemføres som en gunstart med fællessamling om morgenen, og efterfulgt af en frokost og hyggeligt samvær, og intet af dette er muligt med de nuværende restriktioner.
Vi kan ikke forvente nye retningslinjer fra regeringen før d. 10. maj, og derefter skal DGU have opdateret deres anbefalinger.
Selvom der skulle blive lempet tilstrækkeligt, får vi ikke tilstrækkeligt tid til at få arrangementet på plads, og vi finder det derfor mest reelt at melde aflysningen ud nu.

Covid-19, ændring af planer for 2020

Vi er jo desværre nødt til at indrette os efter denne forfærdelige Covid-19 krise, og det betyder indtil videre, at vi er nødt til at ændre vores 2020 planer som følger:
1. Fiftymatch d. 1. maj aflyses!
Vi har endnu ikke besluttet, hvorledes vi vil tilpasse reglerne for den gennemgående match, men mere herom senere.
1. udematch d. 14. maj hænger i en tynd tråd!
Forudsætningerne for at kunne afholde matchen er, at den kan afvikles som en gunstart med 4-bolde, og at vi kan afslutte med en fælles frokost, som vi plejer. 
Matchen lader sig derfor ikke afvikle under de nugældende restriktioner, og vi ved formentlig først d. 10. maj i hvilket omfang de bliver lempet.
Det bliver meget snært, så selvom der bliver lempet nok til, at vi kan afholde matchen som nævnt ovenfor, så må vi også tænke på, at vi alle desværre er i risikogruppen.
Vi har derfor ikke åbnet for tilmelding endnu, men vi vil vurdere situationen igen i slutningen af april, og måske da åbne for tilmelding, hvis vi skønner, at der er en realistisk chance for at matchen kan afholdes.
Vi tror, at alle savner at kunne mødes igen som i de gode gamle dage, og det bliver da forhåbentligt igen muligt inden alt for længe!
Med venlig hilsen
​Bestyrelsen i Fiftyklubben​   

Ny kontingentstruktur i 2020

Indtil nu har man skullet betale 200 kr i medlemskontingent og 100 kr for deltagelse i Fiftymatcherne i to særskilte betalinger.

Denne opdeling i 2 betalinger har sommetider  skabt lidt forvirring for medlemmerne, og det har været en administrativ belastning for vores hårdtprøvede kasserer Nina.

Fra og med 2020 slår vi de to betalinger sammen til én betaling på 300 kr. som altså dækker medlemskontingent i Fiftyklubben og deltagelse i Fiftymatcherne.

Man kan kun deltage i generalforsamlingen d. 10. februar 2020 hvis man forinden har indbetalt dette beløb.

Betalingen gennemføres ved bankoverførsel til den sædvanlige konto:

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydeligt navn, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives kan man angive fastnettelefonnummer.

Vi må bede bede om at I betaler inden udgangen af januar, så vi kan nå at registrere betalingerne og ajourføre medlemslisten inden generalforsamlingen 

Gule ærter match d. 1. november

Vi fik afsluttet sæsonen i Fiftyklubben med den traditionelle Gule ærter match.
Vejret var nok så godt, som man kunne forvente på denne  årstid, køligt og noget blæsende til sidst, men heldigvis tørt.
Vi blev dog nødt til at spille til vintertee på grund af rimfrost, men det er jo betingelserne på denne årstid.
Der var mere end 50 medlemmer, der deltog i den efterfølgende gule ærter ceremoni i restauranten, så der var godt pakket.
Man kan se lidt billeder fra præmieuddelingen her
Dette var så sidste officielle arrangement i Fiftyklubben i 2019.
Vi synes at vi har haft en fin sæson med godt vejr og  fin tilslutning til såvel Fiftymatcherne som de øvrige øvrige arrangementer.
Vi glæder os til se jer allesammen og også gerne nye medlemmer til næste år.
    

Afslutningsmatchen d. 4. oktober

Der var flot fremmøde og højt humør ved vores afslutningsmatch i fredags.
Årstiden taget i betragtning havde vi flot vejr og spillet flød rigtig godt, runden blev gennemført på ret præcis 4 timer, hvilket er ganske pænt.
Efter matchen nød vi en drink i caféen medens der blev uddelt præmier for årets Fiftymatcher. Præmietagerne vil fremgå af billederne fra dagen.
Vi har samtidig rettet "fejlen" i Golfbox, således at I igen har adgang til Order of Merit.
Caféen serverede herefter en lækker frokost, hvorunder der blev sunget og og uddelt præmier for dagens Mexican scramble match. 
Vi synes at dagen forløb godt, selvom der manglede såvel musik som dans.
Der blev taget en række billeder under frokosten og præmieuddelingerne, men fotografen glemte desværre at fotografere på banen under matchen.
Hvis nogen skulle have taget billeder, er de særdeles velkomne til at føje dem til dagens fotoalbum. 
Dette har såvel Bodil Hellstrøm som Solvejg Bosche brilleret med i fotoalbummet fra turen til Jylland, og det er en rigtig god idé som alle opfordres til at tage del i.
Når man er inde i albummet, kan man trykke på image.png i øverste linje, hvorpå man ser en oversigt over de billeder, man har på sin telefon. Man kan nu markere de billeder, man ønsker at tilføje, ved at sætte flueben i øverste venstre hjørne, og derefter trykke på "Tilføj", hvorefter de valgte billeder bliver overført til albummet. 
Albummet fra afslutningsmatchen ses her
     

Turen til Pejsegården og Himmelbjerg GC 1-4 september.

Der var 58 medlemmer der deltog i turen.
Forholdene på Pejsegården var meget fine, og vi fik dejlig mad, såvel til morgen som til aften.
Der skete desværre et par uheld, da først Nina Hansen og senere Aase Dahl faldt på trapperne. Nina fik grimme sår på begge ben, så hun blev kørt til hospitalet i ambulance og blev syet med mange sting, så der blev ikke noget golf til hende.
Aase slog sig også slemt og måtte opgive at spille på 2. dagen.
Vi ønsker dem begge god bedring!
Banen var meget smuk og velholdt, men noget kuperet og alle hullerne bød på udfordringer, så scores var ikke prangende.
Vi fik også noget regn navnlig på 2. dagen.¨
Selvom vi altså havde lidt udfordringer, havde vi en rigtig vellykket og hyggelig tur, hvilket mange af deltagerne også har givet udtryk for.
Se billederne fra turen her
 

Velkommen til sæson 2020 i Fiftyklubben

Hvem er vi?

Fiftyklubben CGC optager aktive medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.

Hvad laver vi?

Vi arrangerer igennem sæsonen forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.

 • Åbningsmatch
  Sæsonen indledes med en åbningsmatch i det tidlige forår.
  Ved denne match spilles der normalt et holdspil, f.eks. Mexican Scramble, og dagen sluttes med præmieuddeling og frokost i restauranten.
 • Fiftymatcherne
  Dette er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
  Turneringen spilles i 6 rækker, 3 dame rækker og 3 herre rækker.
  Handicapgrænsen, der adskiller A-, B- og C-rækkerne fastlægges ud fra handicapgennemsnittet for de spillere, der deltager i årets første runde.
  Den enkelte spiller placeres og forbliver herefter i den række, der svarer til vedkommendes handicap ved den første runde spilleren deltager i.
 • Når sæsonen er slut udpeges vinderne af de enkelte rækker ud fra summen af spillerens 3 bedste resultater.
  Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
 • Udeture
  Vi arrangerer 2 ture til fremmede baner i løbet af sæsonen.
  I foråret har vi en tur på en dag til en fremmed bane, hvor vi spiller en gunstart efterfulgt af frokost i banens restaurant.
  I eftersommeren arrangeres en tur på 3 dage, normalt på en bane lidt længere væk, og somme tider i udlandet(Sverige/Tyskland).
 • Afslutningsmatch.
  Ved sæsonens slutning afholder vi vores afslutningsmatch efterfulgt af en frokost.
  Matchen afvikles som en gunstart og er normalt en holdmatch, f.eks. Mexican Scramble.
 • Under frokosten uddeles præmier til vinderne i fiftymatcherne og dagens match.  
 • Gule ærter match.
  Sæsonens uigenkaldeligt sidste arrangement er gule ærter matchen.
  Denne afvikles som en holdmatch, og afsluttes med en gang gule ærter i restauranten.

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen og/eller ved indbetaling af årskontingentet på kr. 300,- pr. person på

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydelig navn, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives kan man angive fastnettelefonnummer.

 

Dette beløb dækker medlemskontingent og deltagelse i Fiftymatcherne.

Copyright © Copenhagen Golf CenterUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik