Fiftyklubben

 

Klub i klub

Aktiviteter

Resultater

Sponsorer

Nyhedsarkiv 

Billedarkiv 

 Om Fiftyklubben

 

Login til

Behandling af personlige oplysninger: se her 

Sidste nyt

17-10-2020

Gule ærter match d. 6. november
Vi har ved et nyligt møde i bestyrelsen diskuteret mulighederne for at afholde den planlagte gule ærter match d. 6. november.
Indtil udgangen af oktober gælder der et forbud mod forsamlinger med over 50 deltagere, ligesom DGU også fraråder, at man arrangerer matcher med flere end 50 deltagere.
De sidste år har der været 50-60 deltagere ved denne match, så vi ville altså være nødt til at begrænse deltagerantallet til 50.
Vi har dog ingen tiltro til, at corona virusset er særligt godt til at tælle, så der vil stadig være en risiko, også selvom deltagerantallet skulle være under 50.
Vallensbæk er stadig et af de sorte pletter på danmarkskortet, og selvom kurverne for øjeblikket ser ud til at være fladet lidt ud, så tror vi ikke på væsentlig bedre tal d. 6. november, man behøver bare at se på udviklingen i nabolandene.
Vi har derfor besluttet at aflyse matchen, og vi håber på jeres forståelse.
Da der så ikke er nogen planlagte forsamlinger i Fiftyklubben i den nærmeste fremtid, har vi besluttet at uddele præmier for fiftymatcherne hos hhv. Mandagsdrengene og Tirsdagstøserne, hvor mange af præmiemodtagerne vil være til stede.
Herrerækkerne: 
Vi uddeler præmier til præmiemodtagerne i herrerækkerne ved spisningen hos mandagsdrengene d. 26/10 ca kl. 14.00.
Følgende er præmiemodtagere:

Herre A: 

1 Kai Halle

2 Vol Enevoldsen

T3 Henning Olsen

T3 Lars A. Jacobsen

Herre B:

1 Tonny Stephensen

T2 Erling Bo Jensen

T2 Søren Sørensen

4 Jens Chr. Pedersen

Herre C:

1 Leif Iversen

2 Svend A. Kristensen

3 Leif Bylow

4 Aage Frandsen  

Damerækkerne:
Vi uddeler præmier til præmiemodtagerne i damerækkerne d. 27/10 ca kl. 13.00.
Følgende er præmiemodtagere:

Dame A:

1 Merete Viffeldt 

T2 Ellen Halle 

T2 Jytte Olsen

4 Alette Birk Køppen

Dame B:

1 Sally Nanda

2 Britta Olsen

3 Else Brysting

4 Margit Irene Hansen

Dame C:

1 Kirsten Hansen 

2 Pernille Lysholt Holm 

3 Bente Mundt

4 Inger Boll 

Præmiemodtagere, der ikke er til stede på disse datoer, må lige kontakte os ved at svare på denne mail, så finder vi ud af, hvordan vi kan overdrage deres præmie.

2021 sæsonen
Vi har lavet en skitse til planen for 2021, men tager selvfølgelig forbehold for corona, dato for klubmesterskaber oma.
Planen er lagt ind på hjemmesiden og er også vedlagt dette mail.
 
Selvom det kommende år ser lidt uoverskueligt ud, håber vi alligevel, at vi vil kunne afholde gode arrangementer i Fiftyklubben, selvom tidspunkter og form måske vil blive anderledes end planlagt .
Hav det godt allesammen, og pas godt på hinanden!
 
Med venlig hilsen
Fiftyklubben

Aflysning af afslutningsmatchen d. 2. oktober

Meget har ændret sig siden vores sidste melding, og det er desværre gået den helt forkerte vej.
I den forløbne uge er vi kommet mere og mere i tvivl om, at det vil være forsvarligt at afholde afslutningsmatchen som planlagt.
Nu er der så kommet nye meldinger fra regeringen, og Peter Buhl har orienteret om, at 2 medlemmer i CGC Golf Club er blevet testet positive efter et klubarrangement.

Det er rykket alt for tæt på!
Vi ønsker ikke, at der skal ske smittespredning ved et arrangement i Fiftyklubben, ikke mindst medlemmernes alder taget i betragtning, og da det lader til risikoen er størst ved større indendørs forsamlinger, har vi besluttet at aflyse spisningen efter afslutningsmatchen.
Vores afslutningsmatch med løbende start kan vel ikke siges at være mere risikabel end det almindelige daglige spil, men vi synes alligevel ikke længere, at denne match rigtig giver mening. Det skulle jo have været en hyggelig holdmatch, hvor vi kunne samles bagefter til spisning og præmieuddeling. 
Vi har derfor også besluttet at aflyse matchen.
Vi vil i den nærmeste tid sørge for, at I får den indbetalte matchfee tilbagebetalt, men giv lidt tid, det bliver et stort arbejde for Nina!.

Det vil være til stor hjælp, hvis I vil maile jeres navn, DGU-nr, bankkonto og det indbetalte beløb til 
I vil også snarest muligt få nærmere besked om hvordan og hvornår præmierne i Fiftymatcherne vil blive udleveret.
Vi er utrolig kede af, at vi har været nødsaget til at tage disse beslutninger, men vi håber på, at I vil have forståelse for baggrunden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Fiftyklubben

Invitation til afslutningsmatch d. 2. oktober

Corona kurverne er desværre ikke blevet bedre på det sidste, og man kan næppe forvente lempelser inden vores afslutningsmatch d. 2/10, og det er vel også muligt, at der kommer yderligere stramninger.
Alt er altså usikkert i den nuværende situation, men vi forventer nye retningslinjer fra regeringen og DGU om ca. en uge.
Vi vil derefter tage beslutning om turneringen kan afholdes  og i hvilken form, hvilket I vil blive orienteret om senest d. 23/9.

I må dog meget gerne melde jer til turneringen allerede nu, så vi kan få et skøn over deltagerantallet.
I kan melde jer til 
i Golfbox her

Undlad venligst at indbetale matchfee, før I har modtaget denne orientering d. 23/9.
 
Med venlig hilsen
Fiftyklubben

  

Udetur til Fredericia

Der var 59 medlemmer af Fiftyklubben som deltog i årets udetur til Fredericia Golf Club og Fuglsangcentret d. 30/8. til 2/9.
Det var en dejlig tur, hvor vi spillede 2 runder på Fredericia Golf Clubs bane, der er en meget smuk, men også noget udfordrende bane. 
Forholdende på Fuglsangcentret var perfekte, værelserne var gode, terrasserne udenfor blev flittigt benyttet efter spillet, og ikke mindst blev der serveret dejlig mad.
Det hele blev yderligere hjulpet på vej af  et helt fantastisk vejr!
Der blev taget en del fotos, som kan ses her alle er velkomne til at tilføje egne billeder, bare tryk på
 image.png 
Vi er blevet gjort opmærksom på, at det var uheldigt, at denne tur faldt sammen med CGCGC klub- og rækkemesterskaber, og det vil vi prøve at undgå i den fremtidige planlægning.
1. Fiftymatch
Baseret på de gældende anbefalinger fra regeringen og DGU mener vi nu, at det vil være muligt at samles til 1. fiftymatch d. 12. juni.
Vi blev jo nødt til at aflyse den oprindelige 1. fiftymatch d. 1. maj, så der bliver desværre kun 4 fiftymatcher i år, men vi vil stadig lade de 3 bedste resultater være gældende. 
Som tidligere annonceret vil der i år blive 3 rækker for hhv. damer og herrer.
De endelige handicap grænser imellem rækkerne vil først blive fastlagt på grundlag af handicap gennemsnittene blandt de tilmeldte til første match, men vi har foreløbig fastlagt nedennævnte skønnede grænser:
Dame A: 0-26,9
Dame B: 27-32,9
Dame C: 33-54
Herre A: 0-22,9
Herre B: 23-27,9
Herre C: 28-54
Der gælder jo stadig en forsamlingsgrænse på 10 personer, og selvom denne skulle blive hævet før matchen, så er det nok for optimistisk at tro, at den bliver hævet meget over 50.
Eftersom vi håber, at der vil komme betydeligt flere tilmeldinger, har vi derfor på forhånd opgivet at afvikle matchen som gunstart men vil i stedet bruge løbende start som hidtil, dog med de første starttider fra 8.30.
Man kan melde sig til matchen i Golfbox her indtil d. 31/5.
Vi ved endnu ikke, hvordan der vil kunne arrangeres spisning efter matchen, men vi vil vende tilbage herom, når vi har fået en afklaring med caféen.
Vi glæder os til, at vi igen kan afvikle et arrangement i Fiftyklubben, og vi håber, at rigtig mange medlemmer vil møde op. 
Med venlig hilsen
Fiftyklubens bestyrelse

 

Velkommen til sæson 2020 i Fiftyklubben

Hvem er vi?

Fiftyklubben CGC optager aktive medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.

Hvad laver vi?

Vi arrangerer igennem sæsonen forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.

 • Åbningsmatch
  Sæsonen indledes med en åbningsmatch i det tidlige forår.
  Ved denne match spilles der normalt et holdspil, f.eks. Mexican Scramble, og dagen sluttes med præmieuddeling og frokost i restauranten.
 • Fiftymatcherne
  Dette er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
  Turneringen spilles i 6 rækker, 3 dame rækker og 3 herre rækker.
  Handicapgrænsen, der adskiller A-, B- og C-rækkerne fastlægges ud fra handicapgennemsnittet for de spillere, der deltager i årets første runde.
  Den enkelte spiller placeres og forbliver herefter i den række, der svarer til vedkommendes handicap ved den første runde spilleren deltager i.
 • Når sæsonen er slut udpeges vinderne af de enkelte rækker ud fra summen af spillerens 3 bedste resultater.
  Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
 • Udeture
  Vi arrangerer 2 ture til fremmede baner i løbet af sæsonen.
  I foråret har vi en tur på en dag til en fremmed bane, hvor vi spiller en gunstart efterfulgt af frokost i banens restaurant.
  I eftersommeren arrangeres en tur på 3 dage, normalt på en bane lidt længere væk, og somme tider i udlandet(Sverige/Tyskland).
 • Afslutningsmatch.
  Ved sæsonens slutning afholder vi vores afslutningsmatch efterfulgt af en frokost.
  Matchen afvikles som en gunstart og er normalt en holdmatch, f.eks. Mexican Scramble.
 • Under frokosten uddeles præmier til vinderne i fiftymatcherne og dagens match.  
 • Gule ærter match.
  Sæsonens uigenkaldeligt sidste arrangement er gule ærter matchen.
  Denne afvikles som en holdmatch, og afsluttes med en gang gule ærter i restauranten.

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen og/eller ved indbetaling af årskontingentet på kr. 300,- pr. person på

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydelig navn, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives kan man angive fastnettelefonnummer.

 

Dette beløb dækker medlemskontingent og deltagelse i Fiftymatcherne.

Copyright © Copenhagen Golf CenterUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik