Fiftyklubben

 

Klub i klub

Aktiviteter

Resultater

Sponsorer

Nyhedsarkiv 

Billedarkiv 

 Om Fiftyklubben

 

Login til

 

Behandling af personlige oplysninger: se her 

Sidste nyt

26-08-2021

Turen til Maribo
64 medlemmer deltog i den meget vellykkede tur til Maribo d. 22-25 august
Vi fik nogle gode værelser på Hotel Maribo Sø, de fleste med en flot udsigt over Maribo Sø. Hver eftermiddag fik vi kage, og kaffen var ad libitum hele døgnet.
Om aftenerne fik vi dejlig mad, og vi hyggede os rigtigt med sange, og de særligt dygtige/heldige også med præmier for dagens golfmatch.
Maribo Sø Golfklub var en meget positiv oplevelse, vi blev modtaget yderst venligt og hjælpsomt, og det var en meget dejlig bane, smuk og  i flot stand, og et meget hyggeligt klubhus.
Det er den eneste klub, hvor vi som greenfee spillere har oplevet, at der blev serveret kølige drinks og fugtige, afkølede servietter på banen under spillet.
Banen og klubben kan varmt anbefales til alle, der endnu ikke har oplevet den!
Det hele blev yderligere hjulpet på vej af nok det bedste golfvejr, vi har haft i lang tid, lige tilpas varmt og næsten ingen vind.
Det blev alt i alt en meget vellykket tur, hvilket nok også fremgår af billederne fra turen.

Alle er velkomne til at bidrage med egne billeder, bare tryk på
image.png
i toppen af billedet, når I er inde på albummet, hvorefter I kan tilføje billeder fra jeres egen billedsamling.

 

12-08-2021

Der er nu åbnet for tilmelding til 5.Fiftymatch d. 10. september  og den efterfølgende frokost

12-08-2021

Corona-restriktionerne umuliggjorde afholdelse af vores ordinære generalforsamling i februar, jf. mail af 25. januar 2021.
Heldigvis har vi kunnet afvikle de planlagte matcher; i et par tilfælde dog uden det efterfølgende sociale samvær.
Nu er restriktionerne omkring indendørs forsamlinger ophørt, og bestyrelsen har besluttet at afholde årets generalforsamling mandag, den 13. september kl. 19.00 på Korsagergård.

Vedlagt følger indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2020.

Efter generalforsamlingen vil der også i år blive serveret et beskedent traktement med tilhørende drikkevarer.

Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Fiftyklubbens bestyrelse

10-07-2021

Vi har opdateret afsnittene om tordenvejr hhv. rækketildeling i beskrivelsen af Fiftymatcherne på siden Fifty Aktiviteter

09-07-2021

Der er åbnet for tilmelding til 4. Fiftymatch d. 13. august.

Tilmelding til matchen indtil 1. august her

Tilmelding til frokosten indtil 9. august her

Bemærk at vi har rykket sidste tilmeldingsfrist fra onsdagen før til mandagen før matchen.
Dette skyldes, at betalingen for frokosten jo nu foregår via Fiftyklubben, og ikke direkte til restauranten, og vor hårdtprøvede kasserer - Nina - har brug for lidt længere tid til at kontrollere betalingen.
I denne forbindelse opfordrer vi til, at man betaler for frokosten, så snart man har meldt sig til, I skal nok for få pengene tilbage, hvis I melder jer fra igen inden mandagen før matchen, altså i dette tilfælde 9. august. 

09-07-2021

Vi fik spillet 3. runde i Fiftymatcherne i dejligt vejr.
Der deltog 70 medlemmer i matchen, og 45 deltog i den efterfølgende meget hyggelige frokost.

22-05-2021

Fiftyklubben var på tur til Hjortespring GK fredag d. 21. maj, og på trods af corona og vejrmeldinger endte det alligevel med at blive en virkelig dejlig tur. 

Det småregnede da  vi mødte op og medens vi gik ud til hullerne, men så klarede det op, og derefter havde vi solskin på næsten alle huller, undtagen det sidste par huller, hvor det begyndte at regne og tordne, men alt i alt ganske fine forhold.

Banen var meget smuk og fremstod i flot stand. Der var mange udfordrende huller med masser af træer, vandhuller og bakker på de fleste huller, men der blev alligevel præsteret mange pæne scorer.

Dette var jo dagen, hvor forsamlingsloftet blev hævet, og vi kunne derfor spise frokost sammen ligesom i gamle dage, og det var dejligt!

Maden blev serveret på en buffet i små portionsbakker, og alle var enige om, at det var en frokost udover det sædvanlige, virkelig lækker.

Efter maden uddelte Nils dagens præmier. Der var præmier til de 4 første pladser i hhv. dame- og herrerækken. Hvem der vandt vil fremgå af billederne fra dagen, og hele leaderboardet af resultatsiden.

Vi takker alle for en dejlig dag, og håber at vi også fremover kan ses under lige så hyggelige former.

 

20-05-2021

Vi har nu åbnet for tilmelding til 2. Fiftymatch d. 4. juni.
  
Matchen arrangeres igen som en gunstart, men vi har ventet med at åbne tilmeldingen indtil nu, fordi vi gerne ville kunne starte kl. 9.00 i stedet for kl. 8.00.
Det har vi nu fået tilsagn om, og det betyder, at I kan vente med at møde indtil mellem 8.00 - 8.30.
Tilmelding til matchen som sædvanligt i Golfbox indtil d. 28. maj
Caféen vil også denne gang servere en frokost efter matchen, og der er denne gang mulighed for at vælge mellem 2 menuer:
 • 3 stk. smørrebrød og 1 øl/vin og 1 snaps, 105,- kr
  eller
 • Salat ekskl. drikkevarer, 89,- kr
Man kan melde sig til frokosten i Golfbox indtil d. 2. juni, hvor man samtidig vælger  den ønskede menu.
Prisen for den valgte menu indbetales til Fiftyklubbens konto
 Reg nr 1420 – 3497 365 626 senest d. 2. juni.

 

01-05-2021

Udetur til Hjortespring Golfklub d. 21. maj.
Arrangementet med Hjortespring Golf Klub er nu på plads, og I kan melde jer til turen på Golfbox indtil søndag d. 9. maj.
I vil kunne finde alle detaljer om arrangementet i denne invitation.

01-05-2021

Frokost efter 1. Fiftymatch d. 14. maj
Der er truffet aftale med restauranten om et frokostarrangement efter matchen. 
Hvis man ønsker at deltage i denne frokost, kan man melde sig til i Golfbox indtil kl. 12.00 d. 12. maj.

Tidspunktet for frokosten vil blive offentliggjort et par dage før ved mail til deltagerne i frokosten.

Frokosten vil bestå af 3 stk. smørrebrød, 1 øl og 1 snaps.

Prisen er 105,- kr som bedes indbetalt senest d. 12. maj til Fiftyklubbens konto: 1420 3497365626 
Husk at skrive navn og medlemsnr.

Kun deltagere i matchen kan deltage i frokosten, og restauranten har givet tilsagn om, at frokosten kan afholdes indendørs med det antal deltagere vi forventer.
Der vil være mulighed for at spise såvel inde som ude.

Hvis man vil spise indendørs, skal man kunne fremvise et  gyldigt coronapas, eller en negativ test mindre end 72 timer gammel.

Der vil være en del andre forholdsregler, men dem vender vi tilbage med kort før d. 14. maj.

30-03-2021

Tidernes ugunst umuliggør afviklingen af en normal sæson; restriktionerne umuliggør p t afvikling af gunstart, og Golfcaféen er for tiden lukket, så vi ikke kan afvikle det sociale samvær, der er kendetegnende for Fiftyklubben.

Alligevel vil vi gennemføre en åbningsmatch indenfor de rammer, som covid-19 restriktionerne tillader. Vedlagt følger en indbydelse til åbningsmatch 2021, som afvikles den 16. april.

I kan melde jer til i Golfbox indtil d. 7-04-2021

I vil bemærke, at der ikke opkræves nogen matchfee. Det gør der ikke al den stund, at vi ikke diverterer med små skarpe på mødetidspunktet, der er ingen forfriskning efter afviklet match og der er ingen spisning. Derfor det meget rimelige startgebyr.

De sædvanlige præmier spiller vi om, men vi kan ikke udlevere dem til de bedst placerede hold på dagen. Præmieoverrækkelsen vil finde sted, når tiderne tillader det.

Imidlertid skal I til lommerne, idet I, for at kunne deltage i matchen, skal betale det årlige kontingent til Fiftyklubben. Kontingentet for 2021 er fastfast til 300 kr., som indbefatter gebyr for deltagelse i årets fem Fiftymatcher.

For kontingentet får I også tilbuddene om deltagelse i Fiftyklubbens to udebaneture, afslutningsmatchen og ikke mindst Gule Ærter Matchen! Om disse arrangementer følger der mere i løbet af den kommende tid.

Vi håber, at så mange af Fiftyklybbens medlemmer som muligt vil forny medlemskabet for 2021. Bestyrelsen glæder sig til at se jer i vigør!

På gensyn til åbningsmatchen den 16. april.

Med venlig hilsen

Fiftyklubbens bestyrelse

25-01-2021

Kære medlemmer af Fiftyklubben!

Fiftyklubbens bestyrelse håber, at I er kommet godt ind i 2021.

 Under normale omstændigheder afholder vi generalforsamling i februar måned; vi havde således planlagt dette års generalforsamling til den 15. februar på Korsagergaard.

I den foreliggende situation er det desværre ikke muligt. På grund af forsamlingsforbuddet er Korsagergaard lukket til udgangen af februar.

Hvornår restriktionerne løsnes, kan vi for nærværende kun gisne om. Derfor har bestyrelsen valgt at afvente situationens udvikling før der tages stilling til en ny dato for generalforsamlingens afholdelse.

For at I kan være lidt på forkant med de forestående valg, følger nedenfor dagsordenen til den generalforsamling, der vil blive indkaldt hurtigst muligt, når situationen muliggør dens gennemførsel:

 Pkt.1: Valg af dirigent

Pkt.2: Beretning/v formanden

Pkt.3: Regnskab/v kassereren

Pkt.4: Valg til bestyrelsen (ulige år):

Kasserer Nina Hansen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Leif Pedersen (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Henning Olsen (villig til genvalg)

Sekretær Jonna Aistrup (afgår udenfor plan)

Pkt.5: Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Lillian Albrecht (villig til genvalg)

Revisorsuppleant Kirsten Lindgreen (villig til genvalg)

Pkt. 6: Orientering fra matchudvalget

Pkt. 7: Indkomne forslag

Pkt. 8: Særlig indsats

Pkt. 9: Eventuelt

Medlemmernes forslag til behandling under punkt 7 skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Uanset Fiftyklubbens vedtægter siger, at kontingentet skal være klubben i hænde senest den 31. januar, så bedes I ikke indbetale kontingentet for 2021, før I modtager besked om den ordinære generalforsamlings gennemførsel. 

I håbet om, at I alle er ved godt helbred, sendes I de venligste hilsner!

På bestyrelsens vegne

Nils Sabroe

 

Velkommen til sæson 2021 i Fiftyklubben

Hvem er vi?

Fiftyklubben CGC optager aktive medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.

Hvad laver vi?

Vi arrangerer igennem sæsonen forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.

 • Åbningsmatch
  Sæsonen indledes med en åbningsmatch i det tidlige forår.
  Ved denne match spilles der normalt et holdspil, f.eks. Mexican Scramble, og dagen sluttes med præmieuddeling og frokost i restauranten.
 • Fiftymatcherne
  Dette er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
  Turneringen spilles i 6 rækker, 3 dame rækker og 3 herre rækker.
  Handicapgrænsen, der adskiller A-, B- og C-rækkerne fastlægges ud fra handicapgennemsnittet for de spillere, der deltager i årets første runde.
  Den enkelte spiller placeres og forbliver herefter i den række, der svarer til vedkommendes handicap ved den første runde spilleren deltager i.
 • Når sæsonen er slut udpeges vinderne af de enkelte rækker ud fra summen af spillerens 3 bedste resultater.
  Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
 • Udeture
  Vi arrangerer 2 ture til fremmede baner i løbet af sæsonen.
  I foråret har vi en tur på en dag til en fremmed bane, hvor vi spiller en gunstart efterfulgt af frokost i banens restaurant.
  I eftersommeren arrangeres en tur på 3 dage, normalt på en bane lidt længere væk, og somme tider i udlandet(Sverige/Tyskland).
 • Afslutningsmatch.
  Ved sæsonens slutning afholder vi vores afslutningsmatch efterfulgt af en frokost.
  Matchen afvikles som en gunstart og er normalt en holdmatch, f.eks. Mexican Scramble.
 • Under frokosten uddeles præmier til vinderne i fiftymatcherne og dagens match.  
 • Gule ærter match.
  Sæsonens uigenkaldeligt sidste arrangement er gule ærter matchen.
  Denne afvikles som en holdmatch, og afsluttes med en gang gule ærter i restauranten.

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen og/eller ved indbetaling af årskontingentet på kr. 300,- pr. person på

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydelig navn, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives kan man angive fastnettelefonnummer.

 

Dette beløb dækker medlemskontingent og deltagelse i Fiftymatcherne.

Copyright © Copenhagen Golf Center | Cookiepolitik