Fiftyklubbens aktiviteter

13.hul

Aktiviteter i 2020 

 

  Aktivitet

  Dato

  Tidspunkt

  Generalforsamling
  10. februar
  19.00 på
  Korsagergård
  Åbningsmatch
  17. april
  Gunstart kl. 09.00  
  1. Fiftymatch
  1. maj
 
  1. Udematch
  14. maj
 
  2. Fiftymatch
  12. juni
 
  3. Fiftymatch
  10. juli
 
  4 . Fiftymatch
  14. august
 
  2. udematch
  30. august - 2. september
 
  5. Fiftymatch
  11. september
 
  Afslutning
  2. oktober
  Gunstart kl. 09.00
  Gule ærter
  6. november
  Gunstart kl. 09.00

 

Fiftymatcher.

Dette er en af Fiftyklubbens vigtigste aktiviteter, og er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles middag i restauranten.
Der plejer at være rigtig god tilslutning til Fiftymatcherne, typisk 90-100 deltagere i hver runde, og da vi i matchledelsen tilstræber, at de enkelte spillere ikke kommer til at spille i bold sammen med nogen, som de har spillet sammen med fornylig, giver det den enkelte  mulighed for at spille sammen med mange forskellige i løbet af sæsonen. 

Deltagere. 
Alle medlemmer af Fiftyklubben kan deltage. 
Medlemmer i Fiftyklubben med 70+ medlemskab i hovedklubben kan også deltage, men skal på egen hånd betale 1/2 greenfee i shoppen på spilledagen, for at kunne spille på 18 hullers banen.

Hvis man har spillet regionsgolf samme dag på CGC's bane, kan man godt spille med, men scoren kan ikke registreres som gældende.

Matchfee. 
Det koster 100 kr at deltage i årets Fiftymatch, hvilket dækker alle runder, uanset om man kun kommer til at spille 1 eller alle 5 runder.
Beløbet skal betales i forbindelse med tilmelding til den første runde, man ønsker at deltage i,  og skal være betalt inden udløbet af rundens tilmeldingsperiode.
Betalingen skal ske ved overførsel til:
                     
                      BANKKONTO REG: 1420 KONTO: 3497  365  626

Matchform.
De enkelte runder spilles som en stableford turnering i alle rækker.
Der anvendes fuldt handicap, og alle runder vil være handicapregulerende.

Rækkeopdeling.
Turneringen spilles i 4 rækker, 2 dame rækker og 2 herre rækker.
Handicapgrænsen, der adskiller A- og B-rækkerne fastlægges ud fra handicapgennemsnittet for de spillere, der deltager i årets første runde.
Den enkelte spiller placeres og forbliver herefter i den række, der svarer til vedkommendes handicap ved den første runde spilleren deltager i.
Grænsen har de senere år været ca. 34 for damerne og 27 for herrerne.

Spilletidspunkt.
En runde spilles normalt med løbende start fra  kl. 10 til lidt over kl. 14.00.
Der kan dog forekomme andre tidsrum, hvis der er behov for det pga. andre arrangementer på banen.

Tilmelding:
Man melder sig til hver enkelt runde via Golfbox.
Tilmeldingen til en runde åbnes d. 1. i måneden forud for den måned hvor runden skal spilles og tilmeldingen holdes åben det meste af måneden.
Udløbsdatoen for tilmeldingsperioden vil fremgå af turneringsbetingelserne.
Matchledelsen vil normalt udsende påmindelser via mail når tilmeldingen starter og igen nogle dage før tilmeldingsperiodens udløb.

Middag efter matchen
Tilmeldingen til middagen sker via en særlig "turnering" i Golfbox og slutter om aftenen onsdagen før matchen, hvorefter den er bindende, hvilket betyder, at man hæfter for betalingen til restauranten ved afbud efter denne dato

Tidspunktet for middagen vil blive offentliggjort et par dage før såvel ved mail til deltagerne i middagen som ved opslag på klubbens opslagstavle.

Alle medlemmer af CGC Golfclub kan deltage, og man er velkommen til at medtage  en eller flere gæster.
​​I så fald skal man anføre navnene på gæsterne i forbindelse med tilmeldingen. 
Restauranten kan evt. sætte en begrænsning for antallet af deltagere.
Hvis antallet af tilmeldinger overskrider en sådan grænse, prioriteres deltagere i matchen først.
Evt. klappepræmier uddelt under middagen er forbeholdt deltagerne i matchen.       

Særønsker til starttider.
Når man melder sig til, vil der være mulighed for at anføre særønsker mht. starttidspunkt, altså om man ønsker at starte tidligt eller sent.
Bemærk venligst at man kun bør anføre sådanne særønsker, såfremt man har en konkret grund til det, og ikke blot fordi man synes at det er rart at starte sent eller tidligt. 

Afbud før tilmeldingsperiodens udløb.
Man kan selv melde afbud indtil tilmeldingsperiodens udløb.
Dette gøres i Golfbox idet man anvender samme indgang som ved tilmeldingen.

Afbud efter tilmeldingsperiodens udløb.
Hvis der er behov for at melde afbud efter tilmeldingsperiodens udløb skal dette ske ved mail til matchledelsen, som p.t. består af:

         Henning Olsen:   henningolsen3@gmail.com
og
         Leif Pedersen:     lep@privat.dk

Holdsammensætning og startliste.
Når tilmeldingsperioden er udløbet sammensætter matchledelsen boldene, idet vi - så vidt det er muligt - anvender følgende retningslinier:

    - Starttid skal respektere angivne særønsker.

    - Ægtefæller skal ikke i samme bold, men  placeres i bolde med       
      start så tæt som muligt.

    - Fortrinsvis 4-bolde bestående af 2 damer og 2 herrer.

    - Spillerne skal helst kombineres, således at en spiller ikke kommer
      til at spille sammen med nogen,  som vedkommende har spillet 
      sammen med tidligere i sæsonen.

I perioden op til spilledatoen vil matchledelsen booke boldene i Golfbox.
Det er strengt forbudt at ændre eller at slette i disse bookinger.
Hvis man ønsker at melde afbud, skal dette meldes til matchledelsen via mail.
Bemærk at ændringer/afbud når boldsammensætning og startliste er fastlagt, er meget arbejdskrævende for matchledelsen,  og vi henstiller derfor, at man kun melder afbud, såfremt der er vægtige grunde til det, f.eks. sygdom.

 

Tordenvejr.
Alle golfspillere bør vide, at man skal søge ly hurtigst muligt ved truende tordenvejr.
Da Fiftymatcherne har løbende start, vil matchledelsen ikke nødvendigvis være tilstede på banen, når et tordenvejr begynder at trække op, og det er derfor de enkelte deltageres ansvar at træffe beslutningen om at afbryde spillet.
Hvis man vælger at afbryde spillet, kan man ikke regne med at kunne genoptage spillet, når tordenvejret er trukket væk, og man må derfor være parat til at acceptere at runden er tabt.
Resultatet for øvrige deltagere, der har kunnet fuldføre runden før eller efter tordenvejret, vil dog blive registreret.
Vi er klar over, at dette er lidt barsk, men det er hvad der er praktisk muligt, givet de betingelser vi spiller under.
 
Kraftig regn.
Dette er ubehageligt, men når man har meldt sig til en match forventes det, at man medbringer regntøj, paraply m.v. således at man kan fuldføre runden.
Man afbryder kun såfremt vand på greens umuliggør putning, og konsekvensen af at afbryde, er den samme som nævnt under tordenvejr. 

 

Vindere: 
Fiftymatcherne er som sagt en sæsonturnering, så der udpeges ikke vindere af de enkelte runder.
I stedet udpeges sæsonens vindere når sidste runde spillet, hvilket baseres på summen af den enkelte spillers 3 bedste resultater i matchens 5 runder.
Man vil kunne følge resultaterne i Golfbox, såvel for den enkelte runde, som samlet stilling under "Order Of Merit".
Der vil være links til disse resultatlister under Fiftyklubbens hjemmeside i menupunktet "Resultater"

Præmier: 
Præmierne vil være pengepræmier i form af gavekort.
Ved delte placeringer beregnes præmiestørrelsen på samme måde som ved de professionelle turneringer.

Eks: Der uddeles præmier for 1. - 4. pladsen. 
2 spillere ligger sammen på 1.pladsen begge med 92 point, derefter følger 1 spiller med 89 point og 2 spillere med hver 84 point.

Spillerne med 92 point får samme præmie, beregnet som summen af 1. og 2. præmien divideret med 2.

Spilleren med 89 point får 3. præmien.

Spillerne med 84 point får hver halvdelen af 4. præmien.

Copyright © Copenhagen Golf CenterUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik