Fiftyklubbens aktiviteter

13.hul

Aktiviteter i 2021

Bemærk at denne plan er foreløbig, den vil formentlig – afhængigt af udviklingen i corona krisen - skulle ændres flere gange i løbet af 2021.

  Aktivitet
  Dato
  Tidspunkt
 Generalforsamling
Udskudt indtil videre
 Korsagergård 19.00
  Åbningsmatch
 16.april
 Gunstart kl. 09.00
  1. Fiftymatch
 14. maj 
 Gunstart kl. 08.00 forudsat uændret genåbningsplan.
  1. Udematch
 Uge 20
 Vi afventer endeligt tilsagn fra udebanen
  2. Fiftymatch
 04. juni
 Gunstart kl. 08.00 forudsat uændret genåbningsplan.
  3. Fiftymatch
  9. juli
  Gunstart kl. ?
  4 . Fiftymatch
  13. august
  Gunstart kl. ?
  2. udematch
 22. august – 25. august
 
  5. Fiftymatch
  10. september
  Gunstart kl. ?
  Afslutning
  1. oktober
  Gunstart kl. ?
  Gule ærter
  5. november
  Gunstart kl. ?

Fiftymatcher.

Dette er en af Fiftyklubbens vigtigste aktiviteter, og er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
Der plejer at være rigtig god tilslutning til Fiftymatcherne, typisk 80-90 deltagere i hver runde, og da vi i matchledelsen tilstræber, at de enkelte spillere ikke kommer til at spille i bold sammen med nogen, som de har spillet sammen med fornylig, giver det den enkelte  mulighed for at spille sammen med mange forskellige i løbet af sæsonen. 

Deltagere. 
Alle medlemmer af Fiftyklubben kan deltage. 
Medlemmer i Fiftyklubben med 70+ medlemskab i hovedklubben kan også deltage, men skal på egen hånd betale 1/2 greenfee i shoppen på spilledagen, for at kunne spille på 18 hullers banen.

Hvis man har spillet regionsgolf samme dag på CGC's bane, kan man godt spille med, men scoren kan ikke registreres som gældende.

Matchfee. 
Denne er dækket af de 300 kr som det koster at være medlem af Fiftyklubben.

Matchform.
De enkelte runder spilles som en stableford turnering i alle rækker.
Der anvendes fuldt handicap, og alle runder vil være handicapregulerende.

Rækkeopdeling.
Turneringen spilles i 6 rækker, 3 dame rækker og 3 herre rækker.
Handicapgrænserne, der adskiller A, B og C rækkerne fastlægges ud fra handicapgennemsnittet for de spillere, der deltager i årets første runde.
Den enkelte spiller placeres og forbliver herefter i den række, der svarer til vedkommendes handicap ved den første runde spilleren deltager i.
Rækkeopdelingen vil formentlig blive ca. således:
Herrer:
Hver række ville have ca. 20 deltagere.
A: 0-22,9
B: 23,0-27,9
C: 28,0-54
Damer:
Hver række ville have ca. 18. deltagere
A: 0-26,9
B: 27,0-32,9
C: 33,0-54

Spilletidspunkt.
De enkelte runder spilles med gunstart kl. 8.30

Tilmelding:
Man melder sig til hver enkelt runde via Golfbox.
Tilmeldingen til en runde åbnes d. 1. i måneden forud for den måned hvor runden skal spilles og tilmeldingen holdes åben det meste af måneden.
Udløbsdatoen for tilmeldingsperioden vil fremgå af turneringsbetingelserne.
Matchledelsen vil normalt udsende påmindelser via mail, når tilmeldingen starter og igen nogle dage før tilmeldingsperiodens udløb.

Frokost efter matchen
Tilmeldingen til frokosten sker via en særlig "turnering" i Golfbox og slutter kl. 12 om onsdagen før matchen, hvorefter den er bindende, hvilket betyder, at man hæfter for betalingen til restauranten ved afbud efter denne dato.

Særønsker til starthuller.
Når man melder sig til, vil der være mulighed for at anføre særønsker mht. starthul.
Bemærk venligst at man kun bør anføre sådanne særønsker, såfremt man har en konkret grund til det, og ikke blot fordi man synes, at det er rart at starte på et hul tæt på klubhuset.
Deltagere, der anvender scooter eller buggy, må også gerne anføre dette, da de i så fald vil blive placeret på et af de fjerne starthuller.
Hvis 2 deltagere deler en buggy, vil vi også gerne vide det, da de jo så skal spille i samme bold.

Afbud før tilmeldingsperiodens udløb.
Man kan selv melde afbud indtil tilmeldingsperiodens udløb.
Dette gøres i Golfbox idet man anvender samme indgang som ved tilmeldingen.

Afbud efter tilmeldingsperiodens udløb.
Hvis der er behov for at melde afbud efter tilmeldingsperiodens udløb skal dette ske ved mail til matchledelsen, som p.t. består af:

         Henning Olsen:   henningolsen3@gmail.com
og
         Leif Pedersen:     lep@privat.dk

Holdsammensætning og startliste.
Når tilmeldingsperioden er udløbet sammensætter matchledelsen boldene, idet vi - så vidt det er muligt - anvender følgende retningslinier:

    - Starttid skal respektere angivne særønsker.

    - Ægtefæller skal ikke i samme bold, men  placeres i bolde med       
      start så tæt som muligt.

    - Fortrinsvis 4-bolde bestående af 2 damer og 2 herrer.

    - Spillerne skal helst kombineres, således at en spiller ikke kommer
      til at spille sammen med nogen,  som vedkommende har spillet 
      sammen med tidligere i sæsonen.

I perioden op til spilledatoen vil matchledelsen sammensætte bolde og oprette en startliste.
Bemærk at ændringer/afbud, når boldsammensætning og startliste er fastlagt, er meget arbejdskrævende for matchledelsen,  og vi henstiller derfor, at man kun melder afbud, såfremt der er vægtige grunde til det, f.eks. sygdom.

 Hvis man ønsker at melde afbud, skal dette meldes til matchledelsen via mail.

Tordenvejr.
Alle golfspillere bør vide, at man skal søge ly hurtigst muligt ved truende tordenvejr, og det er de enkelte deltageres ansvar at træffe beslutningen om at afbryde spillet.
Hvis man vælger at afbryde spillet, kan man ikke regne med at kunne genoptage spillet, når tordenvejret er trukket væk, og man må derfor være parat til at acceptere at runden er tabt.
Resultatet for øvrige deltagere, der har valgt at fuldføre runden, vil dog blive registreret.
Vi er klar over, at dette er lidt barsk, men det er hvad der er praktisk muligt, givet de betingelser vi spiller under.
 
Kraftig regn.
Dette er ubehageligt, men når man har meldt sig til en match forventes det, at man medbringer regntøj, paraply m.v. således at man kan fuldføre runden.
Man afbryder kun såfremt vand på greens umuliggør putning, og konsekvensen af at afbryde, er den samme som nævnt under tordenvejr. 

Vindere: 
Fiftymatcherne er som sagt en sæsonturnering, så der udpeges ikke vindere af de enkelte runder.
I stedet udpeges sæsonens vindere når sidste runde spillet, hvilket baseres på summen af den enkelte spillers 3 bedste resultater i matchens 5 runder.
Man vil kunne følge resultaterne i Golfbox, såvel for den enkelte runde, som samlet stilling under "Order Of Merit".
Der vil være links til disse resultatlister under Fiftyklubbens hjemmeside i menupunktet "Resultater"

Præmier: 
Præmierne vil være pengepræmier i form af gavekort.
Ved delte placeringer indenfor en række beregnes præmiestørrelsen på samme måde som ved de professionelle turneringer.

Eks: Der uddeles præmier for 1. - 4. pladsen. 
2 spillere ligger sammen på 1.pladsen begge med 92 point, derefter følger 1 spiller med 89 point og 2 spillere med hver 84 point.

Spillerne med 92 point får samme præmie, beregnet som summen af 1. og 2. præmien divideret med 2.

Spilleren med 89 point får 3. præmien.

Spillerne med 84 point får hver halvdelen af 4. præmien.

Copyright © Copenhagen Golf Center | Cookiepolitik