Fiftyklubbens aktiviteter

13.hul

Aktiviteter i 2022

  Aktivitet
  Dato
  Tidspunkt
 Generalforsamling
 7. februar
 Korsagergård kl. 19.00
  Åbningsmatch
 8. april
 Gunstart kl. 09.00
  1. Fiftymatch
 6. maj 
 Gunstart kl. 09.00
  1. Udematch
 19. maj
 
  2. Fiftymatch
 10. juni
 Gunstart kl. 09.00 
  3. Fiftymatch
  8. juli
  Gunstart kl. 09.00
  4 . Fiftymatch
  12. august
  Gunstart kl. 09.00
  2. udematch
 21. august – 24. august
 
  5. Fiftymatch
  9. september
  Gunstart kl. 09.00
  Afslutningsmatch
  7. oktober
  Gunstart kl. 09.00
  Gule ærter
  4. november
  Gunstart kl. 09.00

Fiftymatcher.

Dette er en af Fiftyklubbens vigtigste aktiviteter, og er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
Der plejer at være rigtig god tilslutning til Fiftymatcherne, typisk 80-90 deltagere i hver runde, og da vi i matchledelsen tilstræber, at de enkelte spillere ikke kommer til at spille i bold sammen med nogen, som de har spillet sammen med fornylig, giver det den enkelte  mulighed for at spille sammen med mange forskellige i løbet af sæsonen. 

Deltagere. 
Alle medlemmer af Fiftyklubben kan deltage. 
Medlemmer i Fiftyklubben med 70+ medlemskab i hovedklubben kan også deltage, men skal på egen hånd betale 1/2 greenfee i shoppen på spilledagen, for at kunne spille på 18 hullers banen.

Hvis man har spillet regionsgolf samme dag på CGC's bane, kan man godt spille med, men scoren kan ikke registreres som gældende.

Matchfee. 
Denne er dækket af de 300 kr som det koster at være medlem af Fiftyklubben.

Matchform.
De enkelte runder spilles som en stableford turnering i alle rækker.
Der anvendes fuldt handicap, og alle runder vil være handicapregulerende.

Håndtering af Handicap
Hver enkelt af de 5 matcher i Fiftymatcherne oprettes i Golfbox som en selvstændig turnering.
Når en spiller tilmelder sig til en turnering i Fiftymatch serien, vil Golfbox registrere vedkommendes handicap og dertil hørende spillehandicap i den givne turnering.
Disse oplysninger vil efterfølgende blive anvendt  ved udskrift af scorekort og beregning af stablefordpoint i turneringen. 
Oplysningerne ændres ikke automatisk, selvom spilleren ændrer handicap inden afviklingen af turneringen.
Scorekort udskrives normalt ca. ved frokost om torsdagen før matchen, og senest da vil vi sørge for, at handicaps i turneringen bliver opdateret ud fra spillernes aktuelle handicap.
Man må være opmærksom på, at hvis man har registreret og fået godkendt et resultat efter udskrivningen, vil det udskrevne scorekort altså kunne udvise et forkert handicap.

At et scorekort er udskrevet med forkert handicap betyder dog ikke at pointberegningen vil blive forkert, da man alene registrerer antallet af slag pr. hul, hvorefter Golfbox beregner stablefordpoint.
Beregningen er baseret på det handicap, der er registreret i turneringen, og dette vil altid være spillerens aktuelle, da vi starter registreringen af resultater med at opdatere handicaps i turneringen.
   
Den eneste risiko i denne forbindelse er imidlertid, at en spiller med et scorekort, der indeholder et forkert handicap, kommer til at samle bolden op på et hul, hvor vedkommende har fået et ekstra slag, som ikke fremgår af scorekortet.
   
Rækketildeling.
Rækketildelingen er baseret på handicapgrænser, der bliver fastlagt i forbindelse med sæsonens første Fiftymatch.
Her kører vi en gennemsnitsberegning på de tilmeldtes handicaps, og fastlægger derefter nogle grænser for at sikre, at der kommer en ligelig antalsfordeling i de 3 herre- hhv. damerækker.
Rækkegrænserne i 2021 er som følger:
Herre A: 0,0   - 26,9
Herre B: 27,0 - 31,9
Herre C: 32,0 - 54,0
Dame A: 0,0   -  30,9
Dame B: 31,0 -  36,0
Dame C: 36,1 -  54,0
Disse grænser er derefter gældende for alle de 5 Fiftymatcher, hvilket altså vil sige, at blev man placeret i f.eks. række A ved den første match, man deltog i, så vil man spille i række A i resten af sæsonen, uanset hvor meget ens handicap ændres.
Når man melder sig til en Fiftymatch bliver man placeret i den række, der svar til ens handicap på tilmeldingstidspunktet.
Når vi inden spilledagen opdaterer handicaps, kan spillere, der har fået nye handicaps siden tilmeldingen, blive overført til en anden række, hvis deres handicap har krydset en rækkegrænse.
Rækketildelingen anvendes dog kun ved opdateringen af Orders Of Merit(OOM) efter at resultaterne er registreret, så det har ingen betydning, hvis det udskrevne scorekort udviser en forkert række.
Inden resultatregistreringen gennemgår vi nemlig de enkelte spilleres rækketildeling i turneringen, og vi korrigerer den, hvis den ikke svarer til spillerens oprindelige rækketildeling.
Dette er et ganske tidskrævende arbejde, som vi ikke altid kan nå at fuldføre inden udskrivningen af scorekortene, da handicaps jo ændres hele tiden, og scorekortene kan derfor være påført en forkert række, hvis spilleren har registreret nye resultater kort før spilledagen.
Dette betyder dog ikke noget, da vi vil opdatere rækketildelingerne før resultatregistreringen, ligesom vi kontrollerer OOM bagefter, for at sikre, at ingen spiller figurerer i mere end een række.

Spilletidspunkt.
De enkelte runder spilles med gunstart kl. 9.00

Tilmelding:
Man melder sig til hver enkelt runde via Golfbox.
Tilmeldingen til en runde åbnes d. 1. i måneden forud for den måned hvor runden skal spilles og tilmeldingen holdes åben det meste af måneden.
Udløbsdatoen for tilmeldingsperioden vil fremgå af turneringsbetingelserne.
Matchledelsen vil normalt udsende påmindelser via mail, når tilmeldingen starter og igen nogle dage før tilmeldingsperiodens udløb.

Frokost efter matchen
Tilmeldingen til frokosten sker via en særlig "turnering" i Golfbox og slutter kl. 12 om mandagen før matchen, hvorefter den er bindende, hvilket betyder, at man hæfter for betalingen til restauranten ved afbud efter denne dato.

Særønsker til starthuller.
Når man melder sig til, vil der være mulighed for at anføre særønsker mht. starthul.
Bemærk venligst at man kun bør anføre sådanne særønsker, såfremt man har en konkret grund til det, og ikke blot fordi man synes, at det er rart at starte på et hul tæt på klubhuset.
Deltagere, der anvender scooter eller buggy, må også gerne anføre dette, da de i så fald vil blive placeret på et af de fjerne starthuller.
Hvis 2 deltagere deler en buggy, vil vi også gerne vide det, da de jo så skal spille i samme bold.

Afbud før tilmeldingsperiodens udløb.
Man kan selv melde afbud indtil tilmeldingsperiodens udløb.
Dette gøres i Golfbox idet man anvender samme indgang som ved tilmeldingen.

Afbud efter tilmeldingsperiodens udløb.
Hvis der er behov for at melde afbud efter tilmeldingsperiodens udløb skal dette ske ved mail til matchledelsen, som p.t. består af:

         Henning Olsen:   henningolsen3@gmail.com
og
         Leif Pedersen:     lep@privat.dk

Holdsammensætning og startliste.
Når tilmeldingsperioden er udløbet sammensætter matchledelsen boldene, idet vi - så vidt det er muligt - anvender følgende retningslinier:

    - Starttid skal respektere angivne særønsker.

    - Ægtefæller skal ikke i samme bold, men  placeres i bolde med       
      start så tæt som muligt.

    - Fortrinsvis 4-bolde bestående af 2 damer og 2 herrer.

    - Spillerne skal helst kombineres, således at en spiller ikke kommer
      til at spille sammen med nogen,  som vedkommende har spillet 
      sammen med tidligere i sæsonen.

I perioden op til spilledatoen vil matchledelsen sammensætte bolde og oprette en startliste.
Bemærk at ændringer/afbud, når boldsammensætning og startliste er fastlagt, er meget arbejdskrævende for matchledelsen,  og vi henstiller derfor, at man kun melder afbud, såfremt der er vægtige grunde til det, f.eks. sygdom.

Hvis man ønsker at melde afbud, skal dette meldes til matchledelsen via mail.

Forholdsregler ved tordenvejr.

Når man spiller en privat runde, er det ens eget ansvar at søge ly ved truende tordenvejr, men når man spiller i en turnering, er situationen lidt anderledes, idet en beslutning om at afbryde har betydning for resultatet i turneringen.

Når vi spiller en turnering som gunstart vil afbrydelse og evt genoptagelse af spillet blive koordineret af matchlederne efter bedste skøn.

Matchlederne er ikke bedre meteorologer end alle andre, men når situationen engang opstår, er vi nødt til at tage dette ansvar for at koordinere efter bedste skøn, selvom vi er klar over, at der efterfølgende vil opstå diskussioner om, hvorvidt det nu var nødvendigt at afbryde spillet, om det var for sent eller for tidligt osv.

Det må være klart, at det er enhvers ret at tage egne forholdsregler, men hvis man afbryder eller genoptager spillet på egen hånd, må man acceptere at ens eget resultat vil blive annulleret.

De nedenstående regler er udarbejdet for at stille alle ens resultatmæssigt, hvis spillet bliver afbrudt.

I det følgende har vi valgt at skelne mellem turneringer med gunstart og turneringer med løbende start.

Gunstart.

Ved en gunstart spiller alle i det samme tidsrum, og matchledelsen vil være til stede på banen.

Når det trækker op til torden, vil matchledelsen vurdere om det er forsvarligt at fortsætte spillet, og vil stoppe spillet, hvis situationen synes for risikabel.

Spillet stoppes ved mange gentagne korte signaler med en en sirene suppleret med en SMS besked til spillerne.

Herefter skal alle spillere stoppe spillet, markere deres boldposition med en tee og søge nærmeste ly.

Det vil ikke altid være muligt at finde sikkert ly i en fart, da det nærmeste lynskjul kan være langt væk.
På vores bane er klubhuset og toilettet imellem hul 12 og 14 de eneste deciderede lynskjul.

Alternativt bør man søge til det nærmeste lavtliggende område, og sætte sig på hug i en bunker.

Man må på enhver måde søge at gøre sig selv og ens udstyr så lave som muligt, og holde sig på afstand af høje objekter som buggies, græsslåmaskiner, høje træer m.v.

  • Hvis man fortsætter spillet efter varslen, bliver man diskvalificeret.

  • Hvis man efter en afbrydelse genoptager spillet uden forudgående tilladelse fra matchledelsen, bliver man diskvalificeret.

  • Hvis man vælger at afbryde, uden at have modtaget forudgående varsel fra matchledelsen, bliver ens runde annulleret.

Når matchledelsen vurderer at truslen er overstået, vil man enten kunne vælge at afblæse matchen eller at genoptage spillet.

Hvis afbrydelsen har varet i længere tid, vil det næppe være muligt at genoptage spillet, da vi så vil kunne komme i konflikt med andre bookinger.

  • Hvis vi bliver nødt til at afblæse matchen, vil dette blive signaleret med et langt sirenesignal og alle spillerne skal så forlade banen.
    Alle deltageres resultater fra matchen vil blive annulleret.

  • Hvis vi kan genoptage spillet, vil signalet være mange korte sirenesignaler, man skal da gå tilbage til sin boldmarkering og genoptage spillet derfra.

I begge tilfælde vil I modtage en SMS, med besked om der afblæses eller genoptages.

Løbende start

Ved en løbende start kan matchledelsen ikke tage samme ansvar, da vi ikke nødvendigvis er til stede på banen, når situationen opstår.

Situationen er da ligesom ved en en privat match, hvor det er op til den enkelte spiller at vurdere om man bør indstille spillet.

Det er altså en personlig vurdering, man kan ikke forpligte andre spillere til at stoppe eller fortsætte, og man må acceptere at ens score er tabt, hvis man vælger at stoppe spillet.

Vedrørende SMS.

Hvis det trækker op til torden, bør man være opmærksom på sin mobiltelefon, da man vil modtage instruktioner om stop/start via SMS.

Disse SMS vil de gå til alle medlemmer i Fiftyklubben, og ikke kun til deltagerne i matchen.

Medlemmer, der ikke deltager, skal selvfølgelig blot se bort fra disse meddelelser.

 
Kraftig regn.
Dette er ubehageligt, men når man har meldt sig til en match forventes det, at man medbringer regntøj, paraply m.v. således at man kan fuldføre runden.
Man afbryder kun såfremt vand på greens umuliggør putning, og konsekvensen af at afbryde, er den samme som nævnt under tordenvejr. 

Vindere: 
Fiftymatcherne er som sagt en sæsonturnering, så der udpeges ikke vindere af de enkelte runder.
I stedet udpeges sæsonens vindere når sidste runde spillet, hvilket baseres på summen af den enkelte spillers 3 bedste resultater i matchens 5 runder.
Man vil kunne følge resultaterne i Golfbox, såvel for den enkelte runde, som samlet stilling under "Order Of Merit".
Der vil være links til disse resultatlister under Fiftyklubbens hjemmeside i menupunktet "Resultater"

Præmier: 
Præmierne vil være pengepræmier i form af gavekort.
Ved delte placeringer indenfor en række beregnes præmiestørrelsen på samme måde som ved de professionelle turneringer.

Eks: Der uddeles præmier for 1. - 4. pladsen. 
2 spillere ligger sammen på 1.pladsen begge med 92 point, derefter følger 1 spiller med 89 point og 2 spillere med hver 84 point.

Spillerne med 92 point får samme præmie, beregnet som summen af 1. og 2. præmien divideret med 2.

Spilleren med 89 point får 3. præmien.

Spillerne med 84 point får hver halvdelen af 4. præmien.

Copyright © Copenhagen Golf Center | Cookiepolitik