Fiftyklubbens nyhedsarkiv

15. hul

Sæson 2021

Corona-restriktionerne umuliggjorde afholdelse af vores ordinære generalforsamling i februar, jf. mail af 25. januar 2021.
Heldigvis har vi kunnet afvikle de planlagte matcher; i et par tilfælde dog uden det efterfølgende sociale samvær.
Nu er restriktionerne omkring indendørs forsamlinger ophørt, og bestyrelsen har besluttet at afholde årets generalforsamling mandag, den 13. september kl. 19.00 på Korsagergård.

Vedlagt følger indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2020.

Efter generalforsamlingen vil der også i år blive serveret et beskedent traktement med tilhørende drikkevarer.

Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Fiftyklubbens bestyrelse

10-07-2021

Vi har opdateret afsnittene om tordenvejr hhv. rækketildeling i beskrivelsen af Fiftymatcherne på siden Fifty Aktiviteter

09-07-2021

Vi fik spillet 3. runde i Fiftymatcherne i dejligt vejr.
Der deltog 70 medlemmer i matchen, og 45 deltog i den efterfølgende meget hyggelige frokost.

22-05-2021

Fiftyklubben var på tur til Hjortespring GK fredag d. 21. maj, og på trods af corona og vejrmeldinger endte det alligevel med at blive en virkelig dejlig tur. 

Det småregnede da  vi mødte op og medens vi gik ud til hullerne, men så klarede det op, og derefter havde vi solskin på næsten alle huller, undtagen det sidste par huller, hvor det begyndte at regne og tordne, men alt i alt ganske fine forhold.

Banen var meget smuk og fremstod i flot stand. Der var mange udfordrende huller med masser af træer, vandhuller og bakker på de fleste huller, men der blev alligevel præsteret mange pæne scorer.

Dette var jo dagen, hvor forsamlingsloftet blev hævet, og vi kunne derfor spise frokost sammen ligesom i gamle dage, og det var dejligt!

Maden blev serveret på en buffet i små portionsbakker, og alle var enige om, at det var en frokost udover det sædvanlige, virkelig lækker.

Efter maden uddelte Nils dagens præmier. Der var præmier til de 4 første pladser i hhv. dame- og herrerækken. Hvem der vandt vil fremgå af billederne fra dagen, og hele leaderboardet af resultatsiden.

Vi takker alle for en dejlig dag, og håber at vi også fremover kan ses under lige så hyggelige former.

01-05-2021

Frokost efter 1. Fiftymatch d. 14. maj
Der er truffet aftale med restauranten om et frokostarrangement efter matchen. 
Hvis man ønsker at deltage i denne frokost, kan man melde sig til i Golfbox indtil kl. 12.00 d. 12. maj.

Tidspunktet for frokosten vil blive offentliggjort et par dage før ved mail til deltagerne i frokosten.

Frokosten vil bestå af 3 stk. smørrebrød, 1 øl og 1 snaps.

Prisen er 105,- kr som bedes indbetalt senest d. 12. maj til Fiftyklubbens konto: 1420 3497365626 
Husk at skrive navn og medlemsnr.

Kun deltagere i matchen kan deltage i frokosten, og restauranten har givet tilsagn om, at frokosten kan afholdes indendørs med det antal deltagere vi forventer.
Der vil være mulighed for at spise såvel inde som ude.

Hvis man vil spise indendørs, skal man kunne fremvise et  gyldigt coronapas, eller en negativ test mindre end 72 timer gammel.

Der vil være en del andre forholdsregler, men dem vender vi tilbage med kort før d. 14. maj.

30-03-2021

Tidernes ugunst umuliggør afviklingen af en normal sæson; restriktionerne umuliggør p t afvikling af gunstart, og Golfcaféen er for tiden lukket, så vi ikke kan afvikle det sociale samvær, der er kendetegnende for Fiftyklubben.

Alligevel vil vi gennemføre en åbningsmatch indenfor de rammer, som covid-19 restriktionerne tillader. Vedlagt følger en indbydelse til åbningsmatch 2021, som afvikles den 16. april.

I kan melde jer til i Golfbox indtil d. 7-04-2021

I vil bemærke, at der ikke opkræves nogen matchfee. Det gør der ikke al den stund, at vi ikke diverterer med små skarpe på mødetidspunktet, der er ingen forfriskning efter afviklet match og der er ingen spisning. Derfor det meget rimelige startgebyr.

De sædvanlige præmier spiller vi om, men vi kan ikke udlevere dem til de bedst placerede hold på dagen. Præmieoverrækkelsen vil finde sted, når tiderne tillader det.

Imidlertid skal I til lommerne, idet I, for at kunne deltage i matchen, skal betale det årlige kontingent til Fiftyklubben. Kontingentet for 2021 er fastfast til 300 kr., som indbefatter gebyr for deltagelse i årets fem Fiftymatcher.

For kontingentet får I også tilbuddene om deltagelse i Fiftyklubbens to udebaneture, afslutningsmatchen og ikke mindst Gule Ærter Matchen! Om disse arrangementer følger der mere i løbet af den kommende tid.

Vi håber, at så mange af Fiftyklybbens medlemmer som muligt vil forny medlemskabet for 2021. Bestyrelsen glæder sig til at se jer i vigør!

På gensyn til åbningsmatchen den 16. april.

Med venlig hilsen

Fiftyklubbens bestyrelse

25-01-2021

Kære medlemmer af Fiftyklubben!

Fiftyklubbens bestyrelse håber, at I er kommet godt ind i 2021.

 Under normale omstændigheder afholder vi generalforsamling i februar måned; vi havde således planlagt dette års generalforsamling til den 15. februar på Korsagergaard.

I den foreliggende situation er det desværre ikke muligt. På grund af forsamlingsforbuddet er Korsagergaard lukket til udgangen af februar.

Hvornår restriktionerne løsnes, kan vi for nærværende kun gisne om. Derfor har bestyrelsen valgt at afvente situationens udvikling før der tages stilling til en ny dato for generalforsamlingens afholdelse.

For at I kan være lidt på forkant med de forestående valg, følger nedenfor dagsordenen til den generalforsamling, der vil blive indkaldt hurtigst muligt, når situationen muliggør dens gennemførsel:

 Pkt.1: Valg af dirigent

Pkt.2: Beretning/v formanden

Pkt.3: Regnskab/v kassereren

Pkt.4: Valg til bestyrelsen (ulige år):

Kasserer Nina Hansen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Leif Pedersen (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Henning Olsen (villig til genvalg)

Sekretær Jonna Aistrup (afgår udenfor plan)

Pkt.5: Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Lillian Albrecht (villig til genvalg)

Revisorsuppleant Kirsten Lindgreen (villig til genvalg)

Pkt. 6: Orientering fra matchudvalget

Pkt. 7: Indkomne forslag

Pkt. 8: Særlig indsats

Pkt. 9: Eventuelt

Medlemmernes forslag til behandling under punkt 7 skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Uanset Fiftyklubbens vedtægter siger, at kontingentet skal være klubben i hænde senest den 31. januar, så bedes I ikke indbetale kontingentet for 2021, før I modtager besked om den ordinære generalforsamlings gennemførsel. 

I håbet om, at I alle er ved godt helbred, sendes I de venligste hilsner!

På bestyrelsens vegne

Nils Sabroe

 

Sæson 2020

17-10-2020

Gule ærter match d. 6. november
Vi har ved et nyligt møde i bestyrelsen diskuteret mulighederne for at afholde den planlagte gule ærter match d. 6. november.
Indtil udgangen af oktober gælder der et forbud mod forsamlinger med over 50 deltagere, ligesom DGU også fraråder, at man arrangerer matcher med flere end 50 deltagere.
De sidste år har der været 50-60 deltagere ved denne match, så vi ville altså være nødt til at begrænse deltagerantallet til 50.
Vi har dog ingen tiltro til, at corona virusset er særligt godt til at tælle, så der vil stadig være en risiko, også selvom deltagerantallet skulle være under 50.
Vallensbæk er stadig et af de sorte pletter på danmarkskortet, og selvom kurverne for øjeblikket ser ud til at være fladet lidt ud, så tror vi ikke på væsentlig bedre tal d. 6. november, man behøver bare at se på udviklingen i nabolandene.
Vi har derfor besluttet at aflyse matchen, og vi håber på jeres forståelse.
Da der så ikke er nogen planlagte forsamlinger i Fiftyklubben i den nærmeste fremtid, har vi besluttet at uddele præmier for fiftymatcherne hos hhv. Mandagsdrengene og Tirsdagstøserne, hvor mange af præmiemodtagerne vil være til stede.
Herrerækkerne: 
Vi uddeler præmier til præmiemodtagerne i herrerækkerne ved spisningen hos mandagsdrengene d. 26/10 ca kl. 14.00.
Følgende er præmiemodtagere:

Herre A: 

1 Kai Halle

2 Vol Enevoldsen

T3 Henning Olsen

T3 Lars A. Jacobsen

Herre B:

1 Tonny Stephensen

T2 Erling Bo Jensen

T2 Søren Sørensen

4 Jens Chr. Pedersen

Herre C:

1 Leif Iversen

2 Svend A. Kristensen

3 Leif Bylow

4 Aage Frandsen  

Damerækkerne:
Vi uddeler præmier til præmiemodtagerne i damerækkerne d. 27/10 ca kl. 13.00.
Følgende er præmiemodtagere:

Dame A:

1 Merete Viffeldt 

T2 Ellen Halle 

T2 Jytte Olsen

4 Alette Birk Køppen

Dame B:

1 Sally Nanda

2 Britta Olsen

3 Else Brysting

4 Margit Irene Hansen

Dame C:

1 Kirsten Hansen 

2 Pernille Lysholt Holm 

3 Bente Mundt

4 Inger Boll 

Præmiemodtagere, der ikke er til stede på disse datoer, må lige kontakte os ved at svare på denne mail, så finder vi ud af, hvordan vi kan overdrage deres præmie.

2021 sæsonen
Vi har lavet en skitse til planen for 2021, men tager selvfølgelig forbehold for corona, dato for klubmesterskaber oma.
Planen er lagt ind på hjemmesiden og er også vedlagt dette mail.
 
Selvom det kommende år ser lidt uoverskueligt ud, håber vi alligevel, at vi vil kunne afholde gode arrangementer i Fiftyklubben, selvom tidspunkter og form måske vil blive anderledes end planlagt .
Hav det godt allesammen, og pas godt på hinanden!
 
Med venlig hilsen
Fiftyklubben

Aflysning af afslutningsmatchen d. 2. oktober

Meget har ændret sig siden vores sidste melding, og det er desværre gået den helt forkerte vej.
I den forløbne uge er vi kommet mere og mere i tvivl om, at det vil være forsvarligt at afholde afslutningsmatchen som planlagt.
Nu er der så kommet nye meldinger fra regeringen, og Peter Buhl har orienteret om, at 2 medlemmer i CGC Golf Club er blevet testet positive efter et klubarrangement.

Det er rykket alt for tæt på!
Vi ønsker ikke, at der skal ske smittespredning ved et arrangement i Fiftyklubben, ikke mindst medlemmernes alder taget i betragtning, og da det lader til risikoen er størst ved større indendørs forsamlinger, har vi besluttet at aflyse spisningen efter afslutningsmatchen.
Vores afslutningsmatch med løbende start kan vel ikke siges at være mere risikabel end det almindelige daglige spil, men vi synes alligevel ikke længere, at denne match rigtig giver mening. Det skulle jo have været en hyggelig holdmatch, hvor vi kunne samles bagefter til spisning og præmieuddeling. 
Vi har derfor også besluttet at aflyse matchen.
Vi vil i den nærmeste tid sørge for, at I får den indbetalte matchfee tilbagebetalt, men giv lidt tid, det bliver et stort arbejde for Nina!.

Det vil være til stor hjælp, hvis I vil maile jeres navn, DGU-nr, bankkonto og det indbetalte beløb til 
I vil også snarest muligt få nærmere besked om hvordan og hvornår præmierne i Fiftymatcherne vil blive udleveret.
Vi er utrolig kede af, at vi har været nødsaget til at tage disse beslutninger, men vi håber på, at I vil have forståelse for baggrunden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Fiftyklubben

Invitation til afslutningsmatch d. 2. oktober

Corona kurverne er desværre ikke blevet bedre på det sidste, og man kan næppe forvente lempelser inden vores afslutningsmatch d. 2/10, og det er vel også muligt, at der kommer yderligere stramninger.
Alt er altså usikkert i den nuværende situation, men vi forventer nye retningslinjer fra regeringen og DGU om ca. en uge.
Vi vil derefter tage beslutning om turneringen kan afholdes  og i hvilken form, hvilket I vil blive orienteret om senest d. 23/9.

I må dog meget gerne melde jer til turneringen allerede nu, så vi kan få et skøn over deltagerantallet. 
I kan melde jer til 
i Golfbox her

Undlad venligst at indbetale matchfee, før I har modtaget denne orientering d. 23/9.
 
Med venlig hilsen
Fiftyklubben

  

Udetur til Fredericia

Der var 59 medlemmer af Fiftyklubben som deltog i årets udetur til Fredericia Golf Club og Fuglsangcentret d. 30/8. til 2/9.
Det var en dejlig tur, hvor vi spillede 2 runder på Fredericia Golf Clubs bane, der er en meget smuk, men også noget udfordrende bane. 
Forholdende på Fuglsangcentret var perfekte, værelserne var gode, terrasserne udenfor blev flittigt benyttet efter spillet, og ikke mindst blev der serveret dejlig mad.
Det hele blev yderligere hjulpet på vej af  et helt fantastisk vejr!
Der blev taget en del fotos, som kan ses her alle er velkomne til at tilføje egne billeder, bare tryk på
 image.png 
Vi er blevet gjort opmærksom på, at det var uheldigt, at denne tur faldt sammen med CGCGC klub- og rækkemesterskaber, og det vil vi prøve at undgå i den fremtidige planlægning.
1. Fiftymatch
Baseret på de gældende anbefalinger fra regeringen og DGU mener vi nu, at det vil være muligt at samles til 1. fiftymatch d. 12. juni.
Vi blev jo nødt til at aflyse den oprindelige 1. fiftymatch d. 1. maj, så der bliver desværre kun 4 fiftymatcher i år, men vi vil stadig lade de 3 bedste resultater være gældende. 
Som tidligere annonceret vil der i år blive 3 rækker for hhv. damer og herrer.
De endelige handicap grænser imellem rækkerne vil først blive fastlagt på grundlag af handicap gennemsnittene blandt de tilmeldte til første match, men vi har foreløbig fastlagt nedennævnte skønnede grænser:
Dame A: 0-26,9
Dame B: 27-32,9
Dame C: 33-54
Herre A: 0-22,9
Herre B: 23-27,9
Herre C: 28-54
Der gælder jo stadig en forsamlingsgrænse på 10 personer, og selvom denne skulle blive hævet før matchen, så er det nok for optimistisk at tro, at den bliver hævet meget over 50.
Eftersom vi håber, at der vil komme betydeligt flere tilmeldinger, har vi derfor på forhånd opgivet at afvikle matchen som gunstart men vil i stedet bruge løbende start som hidtil, dog med de første starttider fra 8.30.
Man kan melde sig til matchen i Golfbox her indtil d. 31/5.
Vi ved endnu ikke, hvordan der vil kunne arrangeres spisning efter matchen, men vi vil vende tilbage herom, når vi har fået en afklaring med caféen.
Vi glæder os til, at vi igen kan afvikle et arrangement i Fiftyklubben, og vi håber, at rigtig mange medlemmer vil møde op. 
Med venlig hilsen
Fiftyklubens bestyrelse

Lidt nyt vedrørende Fiftymatcher og 1. udematch

Vi aflyste 1. Fiftymatch, men håber stadig, at de resterende 4 kan gennemføres.
Det vil stadig være de 3 bedste resultater, der vil være tællende. 

Vi må desværre aflyse vores første udematch d. 14 maj. 
Efter vores opfattelse skal en udematch gennemføres som en gunstart med fællessamling om morgenen, og efterfulgt af en frokost og hyggeligt samvær, og intet af dette er muligt med de nuværende restriktioner.
Vi kan ikke forvente nye retningslinjer fra regeringen før d. 10. maj, og derefter skal DGU have opdateret deres anbefalinger.
Selvom der skulle blive lempet tilstrækkeligt, får vi ikke tilstrækkeligt tid til at få arrangementet på plads, og vi finder det derfor mest reelt at melde aflysningen ud nu.

Covid-19, ændring af planer for 2020

Vi er jo desværre nødt til at indrette os efter denne forfærdelige Covid-19 krise, og det betyder indtil videre, at vi er nødt til at ændre vores 2020 planer som følger:
1. Fiftymatch d. 1. maj aflyses!
Vi har endnu ikke besluttet, hvorledes vi vil tilpasse reglerne for den gennemgående match, men mere herom senere.
1. udematch d. 14. maj hænger i en tynd tråd!
Forudsætningerne for at kunne afholde matchen er, at den kan afvikles som en gunstart med 4-bolde, og at vi kan afslutte med en fælles frokost, som vi plejer. 
Matchen lader sig derfor ikke afvikle under de nugældende restriktioner, og vi ved formentlig først d. 10. maj i hvilket omfang de bliver lempet.
Det bliver meget snært, så selvom der bliver lempet nok til, at vi kan afholde matchen som nævnt ovenfor, så må vi også tænke på, at vi alle desværre er i risikogruppen.
Vi har derfor ikke åbnet for tilmelding endnu, men vi vil vurdere situationen igen i slutningen af april, og måske da åbne for tilmelding, hvis vi skønner, at der er en realistisk chance for at matchen kan afholdes.
Vi tror, at alle savner at kunne mødes igen som i de gode gamle dage, og det bliver da forhåbentligt igen muligt inden alt for længe!
Med venlig hilsen
​Bestyrelsen i Fiftyklubben​   

Ny kontingentstruktur i 2020

Indtil nu har man skullet betale 200 kr i medlemskontingent og 100 kr for deltagelse i Fiftymatcherne i to særskilte betalinger.

Denne opdeling i 2 betalinger har sommetider  skabt lidt forvirring for medlemmerne, og det har været en administrativ belastning for vores hårdtprøvede kasserer Nina.

Fra og med 2020 slår vi de to betalinger sammen til én betaling på 300 kr. som altså dækker medlemskontingent i Fiftyklubben og deltagelse i Fiftymatcherne.

Man kan kun deltage i generalforsamlingen d. 10. februar 2020 hvis man forinden har indbetalt dette beløb.

Betalingen gennemføres ved bankoverførsel til den sædvanlige konto:

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydeligt navn, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives kan man angive fastnettelefonnummer.

Vi må bede bede om at I betaler inden udgangen af januar, så vi kan nå at registrere betalingerne og ajourføre medlemslisten inden generalforsamlingen 

Gule ærter match d. 1. november

Vi fik afsluttet sæsonen i Fiftyklubben med den traditionelle Gule ærter match.
Vejret var nok så godt, som man kunne forvente på denne  årstid, køligt og noget blæsende til sidst, men heldigvis tørt.
Vi blev dog nødt til at spille til vintertee på grund af rimfrost, men det er jo betingelserne på denne årstid.
Der var mere end 50 medlemmer, der deltog i den efterfølgende gule ærter ceremoni i restauranten, så der var godt pakket.
Man kan se lidt billeder fra præmieuddelingen her
Dette var så sidste officielle arrangement i Fiftyklubben i 2019.
Vi synes at vi har haft en fin sæson med godt vejr og  fin tilslutning til såvel Fiftymatcherne som de øvrige øvrige arrangementer.
Vi glæder os til se jer allesammen og også gerne nye medlemmer til næste år.
    

Afslutningsmatchen d. 4. oktober

Der var flot fremmøde og højt humør ved vores afslutningsmatch i fredags.
Årstiden taget i betragtning havde vi flot vejr og spillet flød rigtig godt, runden blev gennemført på ret præcis 4 timer, hvilket er ganske pænt.
Efter matchen nød vi en drink i caféen medens der blev uddelt præmier for årets Fiftymatcher. Præmietagerne vil fremgå af billederne fra dagen.
Vi har samtidig rettet "fejlen" i Golfbox, således at I igen har adgang til Order of Merit.
Caféen serverede herefter en lækker frokost, hvorunder der blev sunget og og uddelt præmier for dagens Mexican scramble match. 
Vi synes at dagen forløb godt, selvom der manglede såvel musik som dans.
Der blev taget en række billeder under frokosten og præmieuddelingerne, men fotografen glemte desværre at fotografere på banen under matchen.
Hvis nogen skulle have taget billeder, er de særdeles velkomne til at føje dem til dagens fotoalbum. 
Dette har såvel Bodil Hellstrøm som Solvejg Bosche brilleret med i fotoalbummet fra turen til Jylland, og det er en rigtig god idé som alle opfordres til at tage del i.
Når man er inde i albummet, kan man trykke på image.png i øverste linje, hvorpå man ser en oversigt over de billeder, man har på sin telefon. Man kan nu markere de billeder, man ønsker at tilføje, ved at sætte flueben i øverste venstre hjørne, og derefter trykke på "Tilføj", hvorefter de valgte billeder bliver overført til albummet. 
Albummet fra afslutningsmatchen ses her
     

Turen til Pejsegården og Himmelbjerg GC 1-4 september.

Der var 58 medlemmer der deltog i turen.
Forholdene på Pejsegården var meget fine, og vi fik dejlig mad, såvel til morgen som til aften.
Der skete desværre et par uheld, da først Nina Hansen og senere Aase Dahl faldt på trapperne. Nina fik grimme sår på begge ben, så hun blev kørt til hospitalet i ambulance og blev syet med mange sting, så der blev ikke noget golf til hende.
Aase slog sig også slemt og måtte opgive at spille på 2. dagen.
Vi ønsker dem begge god bedring!
Banen var meget smuk og velholdt, men noget kuperet og alle hullerne bød på udfordringer, så scores var ikke prangende.
Vi fik også noget regn navnlig på 2. dagen.¨
Selvom vi altså havde lidt udfordringer, havde vi en rigtig vellykket og hyggelig tur, hvilket mange af deltagerne også har givet udtryk for.
Se billederne fra turen her
 

Åbningsmatch d. 17. april AFLYST!!

Fiftyklubben afholder åbningsmatch fredag d. 17. april, hvor vi skal spille vores sædvanlige holdmatch(3 bedste scores af 4), og konkurrere om at spille tættest på hul på par-3 hullerne.
Matchen spilles med gunstart kl. 9.00, og mødetiden er kl. 8.15
Efter matchen serveres der en lækker frokost i Caféen. 
I kan tilmelde jer via Gofbox senest d. 22. marts her
Matchfee er 180 kr, som indbetales til Fiftyklubbens sædvanlige konto:               
     
      Reg. 1420 Konto 349 736 5626  SENEST 22. marts
 
Hvis man endnu ikke har betalt årskontingentet på 300 kr til Fiftyklubben, skal dette samtidig indbetales til samme konto. Husk at angive navn og DGU-nr.
 
Matchfee dækker præmier, frokost og en drink(øl/vin/vand)  
Vi har lavet en huskeseddel til køleskabsdøren her
Vi håber selvfølgelig at banen er åbnet igen inden da, og vi glæder os til at se jer allesammen igen!

Sæson 2019

Udeturen til Greve Golfklub d. 24. maj

53 Fiftyklubbere havde en dejlig dag i Greve Golfklub.
Vi fik en venlig modtagelse i klubben og havde en god dag på deres flotte bane.
Vejret var fint, selvom det blæste noget op i løbet af dagen.
Efter matchen fik vi en dejlig frokostbuffet i restauranten og der blev uddelt præmier til de glade vindere.
Se billederne fra dagen her  

Fiftyklubbens åbningsmatch

Åbningsmatchen blev afviklet i det smukkeste vejr, den hidtil varmeste dag i 2019, ingen regn og næsten ingen vind. Vejrudsigten havde hele ugen forud truet med 20mm regn!
Det var en vellykket dag for 92 deltagere.
Vinderne af holdkonkurrencen og tættest på hul fremgår af  billederne fra dagen.  

Sæson 2018

Indkaldelse til generalforsamling.

Nu skal vi i gang med 2019 sæsonen, og den starter som sædvanligt med klubbens generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes d. 11. februar kl. 19.00 på Korsagergård.
Der er kun adgang for medlemmer, dvs. personer, der har betalt kontingent for 2019  inden generalforsamlingen.
 
Medlemskontingentet for 2019 er kr. 200,- som betales ved bankoverførsel til klubbens sædvanlige konto:
 
Reg nr 1420 – 3497 365 626 
  
Husk at angive navn og DGU-nr ved indbetalingen.
Hvis man ikke var medlem i Fiftyklubben i 2018, skal man endvidere opgive mail-adresse og mobil-nr(i mangel af mobil-nr angives fastnet-nr).
Når generalforsamlingen er overstået, vil vi opdatere medlemslisten mht. nye medlemmer, og fjerne de medlemmer, der ikke har betalt medlemskontingent.
Medlemslisten vil herefter blive udsendt pr. mail til Fiftyklubbens medlemmer.
Hvis man ikke ønsker at ens telefonnr og/eller mailadresse skal fremgå af den udsendte medlemsliste, skal det meddeles pr. mail til:
Som tidligere år vil der også i år blive serveret en let anretning med lidt at drikke efter generalforsamlingen.
Klik her for dagsorden samt regnskab for 2018.
Vi glæder os til at se jer!

 

Julehilsen

Kære allesammen,
Nu hvor 2018 er ved at rinde ud, vil vi benytte lejligheden til  takke medlemmerne for flot fremmøde og hyggeligt samvær ved klubbens arrangementer i årets løb.
Vi har haft en dejlig sæson, som selvfølgelig har været tilgodeset af det helt usædvanligt gode vejr i løbet af sommeren. 
Vi må dog håbe, at de følgende år ikke bliver helt så tørre og varme, for det har været rigtig hårdt for såvel vores egen bane, som de baner vi har besøgt i løbet af sommeren.
    
Årets arrangementer har forløbet som sædvanligt med de gængse matcher på vores egen bane og ture til fremmede baner.
Vi husker særligt turen til Ærø, hvor vi spillede en spændende bane  med en fantastisk udsigt over smålandshavet fra næsten alle huller. 
    
Hotellet var også godt, og det er vores indtryk,  at alle deltagerne nød turen.
   
Selvom vejret indtil nu har været godt for årstiden, må vi erkende at vinteren nærmer sig, og vi bringer lige lidt stemningsbilleder.
     
    
Nu nærmer vi os 2019 sæsonen, som starter med generalforsamling på Korsagergård d. 11. februar.
Når/hvis I planlægger ferier og alt muligt andet i 2019, bør I lige tage højde for nedenstående plan.
   
Aktivitet Dato Tidspunkt
Generalforsamling 11. februar 19.00 på Korsagergård
Åbningsmatch 26. april Gunstart kl. 09.00
1. Fiftymatch 3. maj Løbende start kl. 10.00 – ca 13.30
1. Udematch 24. maj  
2. Fiftymatch 14. juni Løbende start kl. 10.00 – ca 13.30
3. Fiftymatch 12. juli Løbende start kl. 10.00 – ca 13.30
4. Fiftymatch 9. august Løbende start kl. 10.00 – ca 13.30
2. udematch 1.-4. september  
5. Fiftymatch 13. september Løbende start kl. 10.00 – ca 13.30
Afslutning 4. oktober Gunstart kl. 09.00
Gule ærter 1. november Gunstart kl. 09.00
Vi ved allerede nu, hvor udematcherne går hen, men det afslører vi først ved generalforsamlingen.
    
Fiftyklubbens bestyrelse ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!
    

Gule Ærter match d. 2. november

Vejret var dejligt efterårsvejr, uden regn. Stemningen var fin og det var sjovt at spille Norsk Stableford til en afveksling. De gule ærter med tilbehør var gode, incl. pandekager med is
Alt ialt en dejlig afslutning på en god sæson. 
Billeder fra dagen.
     

Afslutningsmatch og -fest d. 5. oktober

Der deltog 84 medlemmer i Fiftyklubbens afslutningsmatch, hvor vi spillede Mexican scramble.

Det startede godt nok med lidt drypperi, så vi måtte kravle i regntøjet og slå paraplyerne op, men det blev dog tørvejr igen, og det var dejligt mildt med kun svag vind.

Efter matchen var der gratis drinks og præmieuddeling i restauranten, og Skovgaard vine bidrog med fine klappepræmier.

Om aftenen var der afslutningsfest, hvor der deltog 47 gæster.
Aftenen startede med velkomstdrinks sponsoreret af restauranten.
Ved den efterfølgende middag serveredes laksemousse efterfulgt af oksemørbrad og afsluttet med chokolademousse.
Alt var meget lækkert, og vi siger tak for mad til restauranten.
Under middagen uddeltes præmierne for årets Fiftymatcher.
Herefter var der dans til musik ved vores sædvanlige kapelmester, og det hele sluttede ved midnat.

Man kan finde billeder fra matchen og festen her

Der er nu igen åbnet for resultaterne fra 5. fiftymatch samt Order Of Merits, og der er adgang til dem under resultatsiden.

    

5. Fiftymatch d. 14. september

Så fik vi afsluttet Fiftymatcherne for 2018 i dejligt vejr, i det mindste for årstiden. Der var lidt færre deltagere end ved de forrige matcher såvel ved selve matchen som ved den efterfølgende dejlige middag.
Denne bestod af gammeldags hakkebøf, efterfulgt af en omgang rådhuspandekager som restauranten havde sponsoreret.

Matchkomiteen er nu i fuld gang med kuglerammer og lommeregnere for at finde årets vindere. 
Det er et stort, kompliceret og tidskrævende arbejde, men vi håber at kunne være færdige med det, således at vi kan kåre vinderne og uddele de overdådige præmier ved afslutningsfesten d. 5. oktober.
Det kan godt være, at man har en idé om hvem det kan være, men der blev præsteret pæne scorer i går, så der kan sagtens være sket forskydninger!

Vi takker for pæn deltagelse og god stemning ved årets Fiftymatcher.
Vi havde godt nok nogle udfordringer med vore bookinger ved de første matcher, men tingene faldt da på plads, og de sidste matcher har forløbet helt efter bogen.
Året har jo været præget af den lange varmebølge og tilhørende tørke, som har været hård ved såvel banen som vore haver, men det har været dejligt vejr at spille i, og det lange rul har haft indflydelse(hm...) på manges handicap.
Det kunne være dejligt med lige så godt vejr næste år, blot vi får lidt stille regn imellem 2 og 3 sådan ca. hver tredje nat.

       

Fiftyklubbens tur til Ærø 2.-5. september

Mange tak til alle deltagerne i Fiftyklubbens tur til Ærø 2.-5. september for rigtig godt selskab på turen.
Ærø Golfklubs bane var meget smuk, og sikken udsigt vi havde til en masse blåt vand med tremastede skonnerter m.v.
Vi boede på Ærø hotel som var et dejligt hotel, hvor vi fik lækker mad.
Alt i alt en dejlig tur!
Der blev taget lidt billeder som kan ses her
   

4. Fiftymatch d. 10. august

90 medlemmer deltog i matchen, der blev afviklet i godt vejr, selvom vejrmeldingerne op til dagen havde set lidt tvetydige ud.
Efter matchen serverede restauranten en dejlig kalvefilet for 40 af deltagerne.
     

2. Fiftymatch d. 8. juni

83 medlemmer deltog i matchen, der blev afviklet i et fantastisk vejr. hvilket man jo efterhånden forventer her i 2018. 
Man griber sig faktisk i at ønske lidt regn, bare omkring 10 mm stille og roligt imellem 01.00 og 04.00.
Banen er altså meget tør nu, hvilket betød at der blev lagt en del rul til de lange slag, og det kan derfor ikke overraske, at der  var mange rigtig gode scorer.
Resultaterne fra dagen og den samlede stilling fremgår af resultatsiden
Vi ønsker hjertelig tillykke med de nye handicaps.
Efter matchen diskede restauranten op med en overdådig grillmiddag, og Nina uddelte klappræmier.  

   

Turen til Nivå Golf d. 25. maj

Vi var 62 medlemmer i Fiftyklubben, der havde en dejlig tur til Nivå Golf d. 25. maj.
Vejret var dejligt og banen var meget flot, dejlig natur og i perfekt stand.
Selvom banen føltes noget sværere end vores egen bane, så havde de fleste stort set det samme antal pinde som hjemme.
Der blev alligevel præsteret en del pæne scores, se nærmere her
Efter matchen var der frokostbuffet og præmie uddeling.
At vi havde en dejlig dag vil nok fremgå af billederne fra dagen.

    

1. Fiftymatch d. 11. maj

Matchen blev afviklet i dejligt vejr, på en bane i meget flot stand.
Selvom der desværre var et antal afbud, deltog 79 medlemmer i matchen.

Resultaterne fra matchen fremgår af 
resultatsiden

Efter matchen deltog ca. 50 medlemmer i den fælles middag i restauranten, hvor Kirsten og Klaus diskede op med en lækker buffet, og Nina - traditionen tro - uddelte klappepræmier.  

   

Åbningsmatchen 2018

Fiftyklubbens åbnngsmatch d. 20 april havde 88 deltagere.
Vi havde nok det bedste vejr på en åbningsmatch i mands minde, og banen er allerede nu i meget fin stand, så vi havde en rigtig dejlig runde. 
Matchen var en holdmatch(3 bedste af 4/hul) og der var også præmier for tættest på hul. 
Efter matchen havde restauranten dækket op med en lækker frokostbuffet.
Under frokosten blev der uddelt præmier til de 6 bedste hold og de, der var kommet tættest på hul.
Hvem, der fik præmier, vil fremgå af billederne fra dagen.

   

Ændringer i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen d. 12.2-2018 fratrådte formand Vagn Kropp og suppleant Birgit Kristensen.
I stedet blev Nils Sabroe og Leif Pedersen indvalgt i bestyrelsen.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig ved bestyrelsesmødet d. 22-2-2018 som følger:

Formand: Niels Sabroe
Næstformand : Leif Pedersen
Kasserer: Nina Hansen
Sekretær: Jonna Aistrup
Matchleder: Henning Olsen
Suppleant: Palle Brysting
Suppleant: John Borregaard

Oversigten over bestyrelsen er blevet opdateret tilsvarende se Om Fiftyklubben

    

Sæson 2017

Gule ærter match d. 3. november
Så fik vi afviklet årets sidste arrangement i Fiftyklubben, nemlig årets Gule ærter match.
Matchen blev spillet i et - efter årstiden - dejligt vejr. Selvom det ikke regnede var der dog nok desværre en del der fik våde fødder efter at have vadet rundt på vores stakkels plørevåde bane. 
Efter matchen hyggede vi os med de traditionelle gule ærter efterfulgt af kaffe og pandekager med is.
Alt var meget lækkert og vi siger mange tak for dejlig mad til Kirsten og Claus og deres personale såvel ved denne lejlighed som ved vore øvrige arrangementer i sæsonen.
Resultaterne fra matchen kan ses her.
Vi fik desværre ikke taget så mange billeder, men de få der blev taget kan ses her.

Afslutningsmatch og -fest 2017
Matchen - en Mexican scramble med deltagelse af 18 hold - blev afviklet i  dejligt vejr, igen var vi heldige i et år, hvor der ellers har været rigtig meget dårligt vejr.
Efter matchen var der drinks på klubbens regning i restauranten, hvor der blev uddelt præmier til de vindende hold.
Om aftenen var der så afslutningsfest med 52 gæster i restauranten.
Denne  startede med en velkomstdrink sponsoreret af restauranten, hvorefter vi gik til bords til en dejlig middag bestående af rejecocktail, gammeldags oksesteg og efterfulgt af kaffe med kage.
Under middagen blev der uddelt præmier til årets vindere af fiftymatcherne.
Den endelige slutstilling kan ses her, ligesom der blev taget en række billeder i løbet af dagen og aftenen.

5. og sidste runde af Fiftymatchen 2017
Så fik vi afviklet sidste runde af Fiftymatchen  2017 i silende regn.
Som jeg husker det, så har vi vel egentlig haft OK vejr ved de første 4 runder, men nu faldt hammeren altså, og måske var det hvad vi skyldte for det fine vejr vi havde på Marielyst.
En del gennemførte, nogle stoppede efter 9, medens andre aldrig kom ud.
Vi var dog heldige, at der ikke var meget blæst, så vi kunne bruge paraplyerne, og med ordentligt regntøj kunne man da også godt gennemføre uden varige men.
Scorerne var absolut på det meget jævne, selvom visse faktisk scorede ganske pænt. 
Golfbox bedømte det generelle niveau til -2/RO (elendigt!), hvilket betød at ingen fik reguleret handicap.  

Tur til Marielyst
48 af Fiftyklubbens medlemmer var på en vellykket tur til Marielyst d. 28-30 august.
Vi spillede 2 runder på Marielyst Golfklub, en meget smuk golfbane i særdeles flot stand.
Selvom banen er endnu fladere end vor egen bane, så var den noget mere udfordrende, ikke mindst fordi der nok var vand på alle huller.
Der blev alligevel præsteret særdeles flotte scores, hvilket det gode vejr nok var medvirkende til, da vi begge dage formentlig havde det bedste vejr indtil nu i 2017.
Første dag spilledes stableford kombineret med en holdmatch og sidste dag spilledes individuel stableford. 
Stableford scores fra begge dage talte til den gennemgående match. 
Resultaterne af matcherne er registreret i Golfbox.
Vi overnattede og spiste på Marielyst Badehotel, det tidligere Nørrevang, hvor vi havde gode værelser og fik dejlig mad.
Det fremgår forhåbentlig af billederne fra turen, hvor dejligt vejr vi havde, og at deltagerne hyggede sig rigtig godt.

Solheim Cup, Girls Club vs. Tirsdagstøserne
Lørdag den 19. august spilledes Solheim Cup - Tirsdagstøser mod Girls Club. Vejret var fint og det var humøret også. Vi startede med kaffe og croissanter og fik samtidig lagt taktikken. Der var 32 deltagere så det passede fint med 8 firebolde. Vinderne blev Girls Club,  som vandt 14 - 10. Se resultaterne her
Der var enighed at gentage succesen til næste år, hvor Tirsdagstøserne vil stå for arrangementet."
Se billeder klik her

Fiftymatch 4. runde d. 11. august 
Matchen blev afviklet i rigtig godt vejr, lunt uden meget vind.
Der kom godt nok lige et par  dråber undervejs, men det blev ikke rigtig til noget.
De gode forhold kunne aflæses i resultaterne, hvor flere må til at indrette deres spil efter færre pinde end før, og vi ønsker hjertelig tillykke.
De mere detaljerede resultater kan aflæses i Golfbox, hvortil der er et link på aktivitetssiden.

Fiftymatch 3. runde d. 14/7
Matchen blev afviklet d. 14/7 i god ro og orden samt dejligt vejr.
Vejrmeldingerne havde ellers ikke været særligt optimistiske, men det blev jyderne og norsjællænderne det kom til at gå ud over, så vi var rigtig heldige.
Det gode vejr smittede af på resultaterne, hvor der var rigtig mange på den gode side af 30, og nogle stykker fik klippet toppen af handicappet, tillykke med det!
Der er links til resultatlisten på aktivitetssiden.
Dette var så 3. runde af fiftymatchen 2017, så nu begynder stillingen at tegne sig i Order Of Merit, hvortil der også er links på aktivitetssiden.

Fiftymatch 2. runde d. 9/6
Matchen blev afviklet i dejligt vejr, måske en smule vind, men kun en let brise i sammenligning med den pivstorm vi har haft de seneste dage.
Medens vi spillede, druknede de stakkels jyder mere eller mindre i en kraftig regn, som da også nåede vores område et par timer efter vi var færdige med at spille, så vi var umådelig heldige.
Visse og somme vil måske have bemærket, at der ikke skete hcp reguleringer efter 1. Fiftymatch.
Dette skyldtes at den såkaldte CBA beregning for matchen nåede resultatet -2/RO. Dette resultat havde jeg ikke set før, men de venlige folk hos Golfbox belærte mig om, at RO betyder Reduction Only, hvilket igen betyder, at resultater fra 35 og opefter vil kunne reducere spillerens hcp, medens scorer derunder ikke påvirker hcp.
Dette sker når den genemsnitlige score i matchen er meget lav, og som Golfbox udtrykte det: "I kan bare spille ordentligt"
Så der fik vi lige den......
Denne gang gik det meeeeget bedre, da matchens CBA blev -2 (ikke imponerende).
Derfor får spillere med resultater fra 35 og opefter reduceret deres hcp, medens resultater fra 28 og nedefter får forhøjet hcp.
Hvis man ønsker at nærstudere resultaterne er her link til 
Fiftymatch 2 resultater 
og den samlede stilling i Order Of Merit.

Medlemsliste.
Det er nu langt om længe lykkedes at flytte medlemslisten for Fiftyklubben ud af den gamle hjemmeside og ind på denne nye hjemmeside.
Medlemslisten findes under menupunktet 
Om Fiftyklubben>Medlemsliste 
Når man vælger dette punkt, vil systemet anmode om en adgangskode, og man skal her anføre den adgangskode, der har været anvendt til medlemslisten i flere år. 
Hvis nogen skulle være i tvivl, kan de spørge en fra Fiftyklubbens bestyrelse, eller næsten ethvert andet medlem, idet de fleste kender denne adgangskode.
At vi har været nød til at viderestille til den gamle hjemmeside for at se medlemslister, var en af de sidste grunde til at opretholde den gamle hjemmeside, og den vil nu formentlig snart blive nedlagt.  

Udetur d. 19/5 til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup.
53 medlemmer af Fiftyklubben havde d. 19/5 en vellykket tur til Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup.
Efter lidt regn på det første par huller blev resten af spillet afviklet på nok den bedste dag indtil nu i 2017.
Det var en meget smuk bane, der var flot vedligeholdt med rigtige gode greens og fairways.
Efter runden serverede restauranten en dejlig buffet, og der blev uddelt præmier til de 4 bedste scores  i dame- hhv. herrerækken.
Resultater
Billeder

Åbningsmatch d. 21. april
Åbningsmatchen blev afviklet i nogenlunde godt vejr, det var ihvertfald tørt så længe matchen stod på.
Matchen var en holdmatch, hvor holdets 3 bedste scorer pr. hul talte til holdresultatet, og man kan se resultatlisten her.
Efter matchen fik vi en dejlig buffet i restauranten og der blev uddelt præmier til de vindende hold.
Der er lidt billeder fra dagen.
Dermed er sæsonen i Fiftyklubben officielt skudt i gang, og vi håber at man som sædvanlig vil støtte godt op om klubbens arrangementer i løbet af sæsonen.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer og mange gode runder golf!

 

Sæson 2016

11. november.

Sæsonen 2016 i Fiftyklubben blev uigenkaldeligt afsluttet med gule ærter match d. 11. november.
Der var et pænt fremmøde til en mexican scramble match, hvor vi var rigtig heldige med vejret, der var pænt for årstiden.
Efter matchen serverede restauranten dejlige gule ærter, og der blev uddelt præmier til de vindende hold, hvilket vil fremgå af billederne 
her

Bestyrelsen takker alle klubbens medlemmer for en god sæson, og vi glæder os til at se jer alle igen i 2017.  

14. oktober
Så blev sæson 2016 afsluttet med afslutningsmatch og -fest, og det eneste resterende arrangement bliver nu Gule Ærter Matchen d. 11.november som er omtalt nedenfor.

Afslutningsmatchen var en Mexican scramble holdmatch som blev afviklet i vejr der svarede til årstiden, det var noget blæsende, men gudskelov tørvej det meste af dagen.
Efter matchen uddeltes holdpræmierne ved et lille arrangement i restauranten.

Om aftenen havde vi så den traditionelle afslutningsfest, hvor det nye restauratørpar Kirsten og Claus sammen med deres personale serverede en gourmet middag bestående af laksemousse, rosastegt kalvesteg samt fragilité roulade.
Alle siger tak for dejlig mad!
Under middagen blev der uddelt præmier  til vinderne af Fiftymatcherne og aftenen afsluttedes som sædvanlig med dans til vor kendte kapelmesters musik.
Der blev fotograferet hele dagen, og man kan se billederne her

9. september
Så blev 5. og sidste fiftymatch i 2016 spillet i dejligt vejr.
Der var rigtig flot deltagelse i den efterfølgende middag, hvor Jeanne diskede op med lækre spoleben, og Nina med gode klappepræmier, så det var en rigtig hyggelig afslutning.
Resultaterne fra 5. fiftymatch kan ses her.
For at opretholde spændingen mht. den samlede stilling, har vi valgt at lukke for adgangen til resultaterne for fiftymatch 1-4 samt Order Of Merit indtil præmierne uddeles ved afslutningsfesten d. 14. oktober.
Nogen vil jo nok have fornemmelsen af, hvor det havner henne, men man kan jo aldrig være helt sikker......

5-7 september
Tak til alle deltagerne i turen til Korsør Golfklub og Comwell.
Vi var jo velsignet med et fantastisk vejr på begge spilledagene, så evt. forklaringer på dårlige runder kan ikke tage udgangspunkt i vejret.
Korsør er en meget kuperet, men også utrolig smuk bane, med udsigt over Storebælt på mange huller.
Også hotellet var rigtig godt, og alt klappede perfekt.
Vi har lavet lidt billeder fra turen, og resultaterne kan ses her

 

Copyright © Copenhagen Golf Center | Cookiepolitik