Girls Club

 

Klub i klub

Aktiviteter

Resultater

Nyhedsarkiv

Billedarkiv

Sponsorer

Om Girls Club

 

Login til

Personlige oplysninger

Læs mere om hvordan Girls Club indsamler og offentliggør personoplysninger og fotos her

 

Mailadresse: cgcgirlsclub@outlook.com

 

 for Girls Club i CGCGC

Sidste nyt.

13-11-2021

Beretning og referat fra den ordinære generalforsamling d. 20-10-2021

02-10-2021

Slutstillingen for 2021 er nu lagt ind under Resultater

22-09-2021

Billeder fra afslutningsmatchen, med blomster til Jeanne som tak for året, og alle præmiemodtagerne, især tillykke til Kit som blev årets nr 1

21-09-2021

Kære medlem, 

 Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 20. oktober 2021.

Du tilmelder dig på golfbox (under klubturneringer). 

Skulle du være forhindret i at komme, kan du evt. bruge fuldmagtsformularen (også vedhæftet). Du har én stemme og kan give denne til en anden pr. fuldmagt, jf. vedtægternes § 7, stk. 6. Fuldmagten skal være skriftlig, underskrevet af dig og skal gives af fuldmagtshaveren til dirigenten på generalforsamling. 

 

 Som det er sædvane, vælger generalforsamlingen bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Revisorer og revisorsuppleant er ikke en del af bestyrelsen, og de vælges hvert år. Suppleanterne til bestyrelsen vælges også hvert år. I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, i lige er det 2. I alt består bestyrelsen af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget, dvs. fordeler posterne mellem sig. Vedtægterne indeholder bestemmelserne herom. 

 Alle er velkomne til at stille op til bestyrelse, suppleant (og revisor eller revisorsuppleant). Det er medlemmerne på generalforsamlingen, der vælger alle. Som regel modtager de fleste genvalg, og hidtil er de også blevet valgt. Skulle flere være interesseret, og der ikke er ”ledige” pladser til den post, man er interesseret i, er det generalforsamlingen, der bestemmer, hvem der skal vælges. 

 Hvorledes man stiller op afhænger af, om man deltager i generalforsamlingen eller ej. Deltager man i generalforsamlingen, kan man meddele sin interesse ved behandling af punkt 7 og 8. I dette tilfælde vil det være en god idé at forberede en lille præsentation (valgoplæg), hvor man fortæller, hvad man vil vælges til, hvorfor man gerne vil vælges, og evt. hvad man vil arbejde for (fx i bestyrelsen). 

Deltager man ikke i generalforsamlingen, kan man fx meddele sin interesse med et lille valgoplæg med samme info, som ovenfor nævnt. Det kan så blive læst op ved generalforsamlingen.  

 Som I kan se af indkaldelsen, modtager Solvejg ikke genvalg i år. Hun har de sidste 4 år varetaget formandsposten. De 2 medlemmer, der er på valg, og som begge modtager genvalg, er Pernille, som varetager kassererposten og Eva, som varetager sekretærposten. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg næste år. Det er Ellen, som varetager matchlederposten, og Tina, som varetager næstformandsposten. Det vil dog være op til den nye bestyrelse at beslutte, hvem der skal gøre hvad. Suppleanterne, der begge er på valg, men modtager genvalg, er Dorte og Sally. 

Bestyrelsen glæder sig over, at der er flere, som har udtrykt interesse i bestyrelsesarbejdet, og vi håber at se mange til generalforsamlingen. 

Bemærk, at alle er velkomne til at stille forslag om Girls Club, herunder om matchform for den kommende sæson, jf. indkaldelsens punkt 6 og 9. 

 Evt. spørgsmål kan stiles til vores mail, cgcgirlsclub@outlook.com.  

 Mange hilsner, 

Girls Clubs bestyrelse 

 

11-09-2021

Invitation til afslutningsspiseaften
og Mexican Scramble

07-09-2021

Generalforsamlingen i Girls Club afholdes d. 20-10-2021 jl. 18 i Golfcafeen

28-08-2021

Resultater for august og
billeder fra spiseaften d. 25-08-2021

31-07-2021

Så er der resultater for juli og
billeder fra spiseaften d. 28-07-2021

07-07-2021

ÅBEN DAMEDAG. 50 friske og muntre damer dystede i matchen. Maden var god, og  vi havde godt golfvejr! Alle hyggede sig.Se billederne

02-07-2021:
Billeder fra spiseaften d. 30-06-2021 er lagt i billedarkivet

16-06-2021
19 muntre damer var på Skovbo Golfklub.En dejlig, varm, dag med lækker frokost på terrassen.  TILLYKKE til vinderne og tak til alle, der deltog.
Se billederne fra turen

12-06-2021: Vi inviterer til "Lakridsmatch" og spisning d. 30. juni, se invitationen her

28-05-2021:
Billeder fra spiseaften d. 26-05-2021 er lagt i billedarkivet

13-05-2021:d. 29-06
Invitation til udebanetur til Skovbo 16. juni 2021

03-05-2021:
Noter fra åbningsmatch 
d. 28-apr-2021

Velkommen til sæson 2021 i Girls Club

Vi opfordrer til, at eventuelle spørgsmål skrives på vores facebook side. Så kan alle få glæde af svaret og andre har måske samme spørgsmål. Brug også vores facebook side til at efterlyse spillepartnere. Husk, at I også altid er velkommen til at sende en mail eller ringe til en af os i bestyrelsen.

 

Hvem er vi?  

Girls Club er for alle aktive damer, der er medlemmer af CGC Golf Club.  

Vi arrangerer gennem hele sæsonen et stort antal forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.  

Hvad laver vi?  

Vi spiller hver onsdag, og vi har fortrinsret til at booke på Golfbox mellem kl. 15:00 og 17:50.  

I sæsonen (maj-september) spiller vi en løbende turnering, ”månedsmatch”, bortset fra den sidste onsdag i hver måned, hvor vi har hyggematch og spiseaften. Hyggematchen foregår på banens første ni huller og kl. 19:00 spiser vi sammen i restauranten, hvor vi også deler præmier ud for dagens match og for månedsmatchen. Man kan også vælge at deltage i spisningen uden at spille med i matchen.  

 

For de, der har lyst, er der mulighed for at tilmelde sig Girls Club Summer Cup, som er en “vind eller forsvind” singlematch, der spilles som hulspil. Den spilles over hele sommeren og man aftaler indbyrdes med sin modstander, hvornår man skal spille, inden en given dato. Spilleplanen kommer på opslagstavlen , så snart de sidste tilmeldinger er modtaget. SENEST FRIST FOR TILMELDING 2. MAJ. Skriv en besked til os om at du vil være med, overfør evt 20kr straks eller giv dem til os senere. Da det er en match som løber over hele sæsonen, kan man ikke tilmelde sig senere.  

 

Af andre aktiviteter kan vi nævne tur til fremmed bane, Åben Damedag samt eventuelt temaaftener (f.eks. hcpsystem, regler eller hjerterstarterinfo).  

Aktivitetsprogram, invitationer og beskrivelse af de forskellige match- og spilleformer vil blive lagt under menupunkterne på denne side og ophængt på Girls Clubs opslagstavle i klubhuset.  

 

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?  

Indmeldelse i Girls Club sker ved at sende en mail til cgcgirlsclub@outlook.com. Skriv dit medlemsnummer, navn, mailadresse og telefonnummer. HUSK at skrive hvis du ikke ønsker at stå på vores medlemsliste eller hvis du ikke ønsker mailadresse og/eller telefonnummer anført. Medlemslisten bliver sendt til alle medlemmer. Kontingentet for 2021 er kr. 295,00.  

  

Se yderligere oplysninger i Informationshæftet på CGC.dk under klub-i-klub og på opslagstavlen.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte én i bestyrelsen.  

 

VELKOMMEN TIL – VI HÅBER AT DU HAR LYST AT VÆRE MED  


Copyright © Copenhagen Golf Center | Cookiepolitik