Girls Club

 

Klub i klub

Aktiviteter

Resultater

Nyhedsarkiv

Billedarkiv

Sponsorer

Om Girls Club

 

Login til

Personlige oplysninger

Læs mere om hvordan Girls Club indsamler og offentliggør personoplysninger og fotos her

 

Mailadresse: cgcgirlsclub@outlook.com

 for Girls Club i CGCGC

Sidste nyt.

09-08-2022

Vi inviterer til august månedsmatch og spiseaften d. 31-08-2022

Tilmelding:   

 • Tilmelding sker under turneringer på GOLFBOX   
 • Tilmeldingssfrist er mandag den 29. aug kl. 12:00, herefter er det kun matchleder, som kan ændre tider.   
 • Tilmeldingen er bindende, dvs., at hvis en spiller melder fra efter fristens udløb, skal der betales for maden  
 • Hvis man grundet sygdom o.l. er nødt til at afmelde sig i sidste øjeblik, kontaktes matchleder.   

  OBS! Betaling for maden, ca 120kr, sker direkte til Caféen.  

  Matchform og regler  
 • Holdmatch med stableford, der spilles ”CASINO” på de første 9 huller.   
 • Spiller med laveste handicap er holdkaptajn.   
 • De tre bedste scorer på hvert hul GANGES med hinanden. Så hvis en af scorerne er nul/streg bliver scoren NUL  
 • Der spilles ”normal” stableford på alle huller.  
 • Holdkaptajnen fører scoren på ét scorekort. Skriv resultatet (antal slag og stableford) på holdscorekortet samt spillernes navne.   
 • Efter matchen afleveres holdscorekortet til matchlederen, hvorefter vinderen af holdmatchen findes.   

  Hvis der på et hold kun er tre deltagere, vil der blive trukket lod om en ”Petra” efter matchen og holdkaptajnen kan så først herefter notere de tre bedste scorer på scorekortet.  
    

Matchleder: Ellen Halle – tlf. 40 61 02 70  

08-07-2022

Vi inviterer til 9-hullers High/low match og spiseaften d. 27 juli

Tilmelding i Golfbox indtil 25-07 kl. 12:00

 

19-06-2022

Girls Club inviterer til Lakridsmatch d. 29 juni

Tilmelding i Golfbox indtil 27. juni kl. 12.00

 

12-06-2022

På grund af for få tilmeldinger, har vi desværre været nødt til at aflyse Åben damedag d. 15.6
De der har været tilmeldt vil modtage yderligere besked per mail

25-05-2022

Billeder fra spiseaften d. 25. maj

21-o5-2022

Se billeder fra udeturen til Harekær i billedarkivet

10-05-2022

Girls Club inviterer til "De Hemmelige 3" match og spiseaften d. 25. maj.

Tilmelding i Golfbox indtil 23. maj kl. 12.00

3-05-2022

Opslag vedr. rækkeinddeling og aflevering af scorekort.

23-04-2022

Invitation til udebanetur til Golf Club Harekær d. 21-05-2022

16-04-2022

Girls Club inviterer til åbningsmatch, spiseaften/Infoaften d. 27.april.

Alle damer i CGCGC er velkomne, se invitationen her.

Tilmelding i Golfbox her

30-03-2022

CGC Girls Club inviterer alle damer til at deltage i vores klub, se yderligere informationer her

13-11-2021

Beretning og referat fra den ordinære generalforsamling d. 20-10-2021

02-10-2021

Slutstillingen for 2021 er nu lagt ind under Resultater

22-09-2021

Billeder fra afslutningsmatchen, med blomster til Jeanne som tak for året, og alle præmiemodtagerne, især tillykke til Kit som blev årets nr 1

21-09-2021

Kære medlem, 

 Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 20. oktober 2021.

Du tilmelder dig på golfbox (under klubturneringer). 

Skulle du være forhindret i at komme, kan du evt. bruge fuldmagtsformularen (også vedhæftet). Du har én stemme og kan give denne til en anden pr. fuldmagt, jf. vedtægternes § 7, stk. 6. Fuldmagten skal være skriftlig, underskrevet af dig og skal gives af fuldmagtshaveren til dirigenten på generalforsamling. 

 

 Som det er sædvane, vælger generalforsamlingen bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Revisorer og revisorsuppleant er ikke en del af bestyrelsen, og de vælges hvert år. Suppleanterne til bestyrelsen vælges også hvert år. I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, i lige er det 2. I alt består bestyrelsen af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget, dvs. fordeler posterne mellem sig. Vedtægterne indeholder bestemmelserne herom. 

 Alle er velkomne til at stille op til bestyrelse, suppleant (og revisor eller revisorsuppleant). Det er medlemmerne på generalforsamlingen, der vælger alle. Som regel modtager de fleste genvalg, og hidtil er de også blevet valgt. Skulle flere være interesseret, og der ikke er ”ledige” pladser til den post, man er interesseret i, er det generalforsamlingen, der bestemmer, hvem der skal vælges. 

 Hvorledes man stiller op afhænger af, om man deltager i generalforsamlingen eller ej. Deltager man i generalforsamlingen, kan man meddele sin interesse ved behandling af punkt 7 og 8. I dette tilfælde vil det være en god idé at forberede en lille præsentation (valgoplæg), hvor man fortæller, hvad man vil vælges til, hvorfor man gerne vil vælges, og evt. hvad man vil arbejde for (fx i bestyrelsen). 

Deltager man ikke i generalforsamlingen, kan man fx meddele sin interesse med et lille valgoplæg med samme info, som ovenfor nævnt. Det kan så blive læst op ved generalforsamlingen.  

 Som I kan se af indkaldelsen, modtager Solvejg ikke genvalg i år. Hun har de sidste 4 år varetaget formandsposten. De 2 medlemmer, der er på valg, og som begge modtager genvalg, er Pernille, som varetager kassererposten og Eva, som varetager sekretærposten. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg næste år. Det er Ellen, som varetager matchlederposten, og Tina, som varetager næstformandsposten. Det vil dog være op til den nye bestyrelse at beslutte, hvem der skal gøre hvad. Suppleanterne, der begge er på valg, men modtager genvalg, er Dorte og Sally. 

Bestyrelsen glæder sig over, at der er flere, som har udtrykt interesse i bestyrelsesarbejdet, og vi håber at se mange til generalforsamlingen. 

Bemærk, at alle er velkomne til at stille forslag om Girls Club, herunder om matchform for den kommende sæson, jf. indkaldelsens punkt 6 og 9. 

 Evt. spørgsmål kan stiles til vores mail, cgcgirlsclub@outlook.com.  

 Mange hilsner, 

Girls Clubs bestyrelse 

 

11-09-2021

Invitation til afslutningsspiseaften
og Mexican Scramble

07-09-2021

Generalforsamlingen i Girls Club afholdes d. 20-10-2021 jl. 18 i Golfcafeen

28-08-2021

Resultater for august og
billeder fra spiseaften d. 25-08-2021

31-07-2021

Så er der resultater for juli og
billeder fra spiseaften d. 28-07-2021

07-07-2021

ÅBEN DAMEDAG. 50 friske og muntre damer dystede i matchen. Maden var god, og  vi havde godt golfvejr! Alle hyggede sig.Se billederne

02-07-2021:
Billeder fra spiseaften d. 30-06-2021 er lagt i billedarkivet

16-06-2021
19 muntre damer var på Skovbo Golfklub.En dejlig, varm, dag med lækker frokost på terrassen.  TILLYKKE til vinderne og tak til alle, der deltog.
Se billederne fra turen

12-06-2021: Vi inviterer til "Lakridsmatch" og spisning d. 30. juni, se invitationen her

28-05-2021:
Billeder fra spiseaften d. 26-05-2021 er lagt i billedarkivet

13-05-2021:d. 29-06
Invitation til udebanetur til Skovbo 16. juni 2021

03-05-2021:
Noter fra åbningsmatch 
d. 28-apr-2021

Velkommen til sæson 2022 i CGC Girls Club

 

Hvem er vi?

Girls Club er for alle aktive damer, der er medlemmer af CGC Golf Club.

Vi arrangerer gennem hele sæsonen et stort antal forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.

 

Hvad laver vi?

Vi spiller hver onsdag, og vi har fortrinsret til at booke på Golfbox mellem kl. 15:00 og 17:50.

 

I sæsonen (maj-september) spiller vi en løbende turnering, ”månedsmatch”, bortset fra den sidste onsdag i hver måned, hvor vi har hyggematch og spiseaften. Hyggematchen foregår på banens første ni huller og kl. 19:00 spiser vi sammen i restauranten, hvor vi også deler præmier ud for dagens match og for månedsmatchen. Man kan også vælge at deltage i spisningen uden at spille med i matchen. Åbningsmatch og første spiseaften er den sidste onsdag i april, hvor ALLE damer i CGC er velkommen til at deltage uden at være medlem af Girls Club.

 

For de, der har lyst, er der mulighed for at tilmelde sig Girls Club Summer Cup, som er en puljeturnering, der spilles som hulspil. Af andre aktiviteter kan vi nævne tur til fremmed bane, Åben Damedag samt eventuelt temaaftener (f.eks. hcpsystem, regler eller hjerterstarterinfo).

 

Aktivitetsprogram, invitationer og beskrivelse af de forskellige match- og spilleformer vil blive lagt under menupunkterne på denne side og ophængt på Girls Clubs opslagstavle i klubhuset.

 

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse i Girls Club sker ved at sende en mail til cgcgirlsclub@outlook.com. Skriv dit medlemsnummer, navn, mailadresse og telefonnummer. HUSK at skrive hvis du ikke ønsker at stå på vores medlemsliste eller hvis du ikke ønsker mailadresse og/eller telefonnummer anført. Medlemslisten bliver sendt til alle medlemmer. Kontingentet for 2022 er kr. 350,00. Indbetales på konto: Reg.nr. 1420 Kontonr. 8479568821

 

 

Har du lyst til at prøve Girls Club, kan du spille med i april måned UDEN at være medlem.

Se yderligere oplysninger i Informationshæftet på hjemmesiden og på opslagstavlen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte én i bestyrelsen.

 

VELKOMMEN TIL – VI HÅBER AT DU HAR LYST AT VÆRE MED


Copyright © Copenhagen Golf Center | Cookiepolitik