Om Girls Club

Invitation til alle damer i CGC Golfclub

( Tryk her for udskriftsversion )

Invitation til alle damer i CGC golf club

Girls Club inviterer alle damer i CGC Golf Club til at spille med hver onsdag i april måned UDEN at være medlem. Du skal selv booke tid på Golfbox. Vi har reserveret tiderne fra kl. 15.00 til 17.00 (bortset fra sidste kvarter i hver time, som er forbeholdt greenfeespillere).

Til hjælp for nye medlemmer og interesserede damer fra CGC Golf Club vil bestyrelses-medlemmer i april måned forsøge at booke tid mellem kl. 15 og 16, så der er mulighed for at spille med bestyrelsen. I det hele taget vil bestyrelsen altid gerne spille med nye medlemmer, så vi kan lære jer at kende. Vores mail og telefonnummer kan findes på hjemmesiden, og man er mere end velkommen til at kontakte os for at aftale en spilletid.

Onsdag er damedag

Fra 1. maj til 30 september spiller vi om onsdagen. Vi har fortrinsret til tiderne mellem kl. 15.00 og 17.00 (bortset fra det sidste kvarter hver time, som er forbeholdt greenfeespillere). Du skal selv booke tid på Golfbox. Efter 1. maj er det kun Girls Club-medlemmer, som kan booke på fortrinstiderne.

Sommer Cup

Vi spiller Sommer Cup som er en vind eller forsvind singlematch, der spilles som hulspil. Tilmeldingsliste vil blive opsat på Girls Clubs opslagstavle, og tilmelding skal ske senest 1. maj 2017. Betaling af matchfee kr. 20,00 skal ske sammen med årskontingentet. Vi håber at der vil være rigtigt mange, der vil tilmelde sig denne hyggelige Sommer Cup – jo flere des bedre og sjovere bliver den. Mere om denne match på infoaftenen.

Åbningsmatch samt spise- og infoaften

Vi håber at se alle interesserede damer i CGC Golf Club til åbningsmatchen og spise-/infoaftenen den 25. april 2018, hvor vi vil informere om Girls Club.

På dagen spiller vi en 9 – hullers holdmatch efterfulgt af spisning og hyggeligt samvær.

Yderligere oplysning om arrangementet vil blive givet på Girls Clubs opslagstavle og hjemmeside, så hold øje med begge steder.

Tilmelding til denne aften sker ved at booke en tid i Golfbox, hvorved man samtidig er qqtilmeldt til spisning. Tilmeldingen er bindende, da restauranten skal have besked.

Man kan selvfølgelig også nøjes med at deltage i spisningen UDEN at spille i matchen. I så fald skal man sende en mail til cgcgirlsclub@outlook.comsenest kl. 12 mandag den 23. april 2018.

Læs mere om Girls Club i Infohæfte 2018.

Hvis du ønsker at være medlem i sæsonen 2018 bedes du sende en mail jævnfør nedenfor.

Med ønsket om snarligt gensyn og en god start på den kommende golfsæson.

Bestyrelsen for CGC Girls Club

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indmeldelse i CGC Girls Club:

Send en mail til cgcgirlsclub@outlook.com med følgende oplysninger:

I emnefelt skrives: Indmeldelse i CGC Girls Club.

I tekstfelt: Navn, telefonnummer, mailadresse og CGCGC medlemsnummer samt evt. tilmelding til Sommer Cup, hvis du ønsker dette.

Tidligere medlemmer skal ikke sende mail, men blot indbetale kontingent og evt. Sommer Cup beløb. HUSK MEDLEMSNUMMER ved bankoverførsel.

Kontingent for 2018 er 250 kr., Summer Cup 20 kr.

Beløbet indsættes på bankkonto: Reg.nr. 1420 Kontonr. 8479568821, HUSK MEDLEMSNUMMER

 

Copyright © Copenhagen Golf CenterUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik