Om Girls Club

  

CGC-DAMER – se her!

INVITATION til alle damer i CGC Golf Club

( Tryk her for udskriftsversion )

 

Onsdag er damedag

Fra 1. maj til 30. september spiller Girls Club hver onsdag. Vi har fortrinsret til tiderne
mellem kl. 15:00 og 17:45 (bortset fra det sidste kvarter hver time, som er forbeholdt
greenfee spillere). Du skal selv booke tid på Golfbox.

Girls Club inviterer hermed alle damer i CGC Golf Club til at spille med hver onsdag i april
måned UDEN at være medlem. Efter 1. maj er det kun Girls Club-medlemmer, som kan
booke på fortrinstiderne. BEMÆRK: der er ingen handicapbegrænsning for at deltage eller
blive medlem i Girls Club!

Til hjælp for nye medlemmer og interesserede damer fra CGC Golf Club vil bestyrelses-
medlemmer i april måned booke forskellige tider, så der er mulighed for at spille med
bestyrelsen. I det hele taget vil bestyrelsen altid gerne spille med nye medlemmer, så vi kan
lære hinanden at kende. Vores mail og telefonnummer kan findes på hjemmesiden og på
opslagstavlen, og man er mere end velkommen til at kontakte os for at aftale en spilletid.

Som afslutning på april måned, kan du – stadig uden at være medlem – deltage i vores åbningsmatch, hvor vi samtidig har spise- og infoaften.


Summer Cup


Ud over onsdagsspillet, spiller Girls Club-medlemmer Summer Cup som er en ”vind eller
forsvind” singlematch, der spilles som hulspil. Tilmeldingsfristen hertil er senest den 1. maj
2020 og betaling af matchfee kr. 20,00 skal helst ske sammen med årskontingentet. Mere
om denne match i Infohæftet og på infoaftenen.

Vi håber, at se mange interesserede damer fra CGC Golf Club til åbningsmatchen og spise-
/infoaftenen den 29. april 2020, hvor vi vil fortælle om Girls Club. På dagen spiller vi en
9–hullers holdmatch – Norsk Stableford (ét “gratis” kast med bolden) - efterfulgt af spisning
og hyggeligt samvær. Yderligere oplysning om arrangementet vil blive givet på Girls Clubs
opslagstavle og hjemmeside, så hold øje med begge steder. Indbydelse bliver også udsendt
til alle pr. mail.

Tilmelding til åbningsmatch/spise-infoaften sker ved at booke en tid i Golfbox, hvorved man
samtidig er tilmeldt til spisning. Tilmeldingen er bindende, da restauranten skal have
besked. Man kan selvfølgelig også nøjes med at deltage i spisningen UDEN at spille i
matchen. I så fald skal man kontakte matchlederen senest kl. 12 mandag den 27. april 2020.


Læs mere om Girls Club i Infohæfte 2020 på klubbens hjemmeside.

KOM OG VÆR MED I EN KLUB MED HYGGELIGT SAMVÆR OG MANGE SJOVE AKTIVITETER

Hvis du ønsker at være medlem i sæsonen 2020 bedes du sende en mail jævnfør nedenfor.

Med ønsket om snarligt gensyn og en god start på den kommende golfsæson.

Bestyrelsen for CGC Girls Club
 


 Indmeldelse i CGC Girls Club:

Send en mail til cgcgirlsclub@outlook.com med følgende oplysninger:

I emnefelt skrives: Indmeldelse i CGC Girls Club.

I tekstfelt: Navn, telefonnummer, mailadresse og CGCCG medlemsnummer samt evt. tilmelding til Summer Cup, hvis du ønsker dette.

Tidligere medlemmer behøver ikke sende mail, men blot indbetale kontingent og evt. Summer Cup beløb. HUSK MEDLEMSNUMMER ved bankoverførsel.

Kontingent for 2020 er 295 kr., Summer Cup 20 kr.


Beløbet indsættes på bankkonto: Reg.nr. 1420 Kontonr. 8479568821


HUSK MEDLEMSNUMMER.

OBS. Ønsker du IKKE være nævnt på medlemslisten, som sendes ud til alle, eller vil du ikke have mailadresse og/eller telefonnummer på listen, så bemærk dette i din indmeldelse.
Dette gælder naturligvis også “tidligere medlemmer”. Se mere i infohæftet samt på vores hjemmeside under “personlige oplysninger”.

Copyright © Copenhagen Golf CenterUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik