Regel- og handicapudvalg

Regel- og Handicapudvalget - Hvad er det?

Golfreglerne er hidtil opdateret årligt med mindre ændringer og hvert 4. år med lidt større ændringer. Nu har et verdensspændende samarbejde mellem de store golforganisationer, world wide, ført til, at reglerne pr. 2019 omredigeres i stor stil. Formålet har været at  forenkle og skabe ensartethed af paragrafferne. Forhåbentligt vil dette også føre til, at reglerne er blevet nemmere tilgængelige for spillerne.

Ændringerne er ret omfattende, og DGU har sat sig i spidsen for opgaven, at tilegne de nye regler til alle klubmedlemmer i Danmark, således også selvfølgelig for CGC GC’s medlemmer. Planerne for dette samarbejde mellem DGU og de såkaldte regelkyndige i klubben vil blive gennemført i løbet af 2018 således, at de nye regler kan formidles til medlemmerne i slutningen af 2018, så alle har mulighed for at stå godt rustet for den nye sæson i 2019.

Når dette er velgennemført, har vi yderligere fået den glædelige  information om, at handicapsystemerne får samme tur, men først i 2020. De første meldinger går på, at systemerne w.w. ensrettes, så de kommer til at ligne det nugældende system i USA, hvor gennemsnittet for  de bedste af de sidst indberettede scores løbende danner grundlag for et aktuelt handicap. Men mere om dette senere.

Helge Jensen

 

Resultatet af arbejdet, op i mod sæson 2019, kan man læse her

Der er allerede skrevet og talt meget om de nye regler der, i hele verden, indføres pr 1. januar 2019. Der vil blive endnu mere omtale i den nære fremtid, og det er der god grund til, da ændringerne er ret omfattende....FORTSÆTTES HER

Læs de 20 vigtigste ændringer 2019 her

Udvalgsmedlemmer

Formand: Helge Jensen

Telefon: 43 64 72 84

Mail: helgeajensen@gmail.com                       

Verner Lyngskjold

Telefon: 43 90 12 06

Mail: verner.lyngskjold@gmail.com

Lars Kongshammer

Telefon: 53 72 10 36


Mail: kongshammer@get2net.com

Rene Olsen

Telefon: 28 70 87 61

Mail: reneolsen1962@gmail.com

Copyright © Copenhagen Golf CenterUdviklet af: Søgemedier A/S | Cookiepolitik