Scorekort

 

Scorekort

Før vi kikker på scorekortet, er der 4 begreber I skal kende, når I starter på en golfrunde:

1: Dit Handicap (HCP) er et decimaltal, som bruges til at beregne, hvor mange ekstra slag, du skal have for at kunne konkurrere på fair vilkår mod andre spillere eller evt. bare mod dig selv. Det er et mål for din aktuelle spillestyrke, og en af hjørnestenene i golf. Et beregnet Handicap på 54,0 er maksimum i det nye Handicapsystem (tidligere var det højere). Selvom du måske spiller svarende til hcp. 68, er dit officielle hcp. 54. Mere om dette i fanebladet handicap.

2: Dit Spillehandicap (SPH) er noget andet – det er et helt tal. Det siger, hvor mange ekstra slag, du har på en vilkårlig bane. Jo sværere banen er, jo flere slag får du tildelt. Det beregnes ud fra dit handicap. Der hænger lister med SPH ved opslagstavlerne i gangen ved omklædningsrummene og også på tavlen mellem puttegreen og indspilsgreen. Det står også på scorekortet, når det printes ud. Hvis / når du besøger andre golfklubber, hænger der også lister til beregning af spilhandicap, sådan at man ud fra sit handicap kan se hvor mange ekstra slag, man har. Ekstra slagene skal fordeles på flest muligt af banens huller - startende med det sværeste. Det sværeste hul har handicapnøgle 1, det næst sværeste nøgle 2 ……., det letteste nøgle 18.

3: Hullernes Par er udgangspunkt for, hvordan vi scorer i golf. Der findes ”par 3 huller”, ”par 4 huller” og par ”5 huller” på en golfbane. Elitespilleren (med handicap 0) forventes at bruge 3 slag på et par 3 hul, 4 slag på et par 4 hul og 5 slag på et par 5 hul.

4: ”Din Par” er forskellig fra hullets Par - netop på grund af handicapsystemet. Hvis du f.eks. har 2 ekstraslag på et ”par 4 hul” er ”din par” ikke 4, men 6. Hvis du har 1 ekstraslag på et ”par 3 hul”, er din par ikke 3, men 4.

Scorekortet nedenunder viser, hvordan slagene bliver fordelt, hvis dit SPH = 31. Dvs. du har 31 ekstraslag, hvis du spiller alle 18 huller på en golfbane.

Hvordan udfyldes scorekortet?

Scorekortet printes ud før start ved GolfBox standeren, der står i gangen mellem shoppen og restauranten. Før i tiden skulle man manuelt udfylde ”Hovedet” med navn, medlemsnummer, HCP. m.m. Det er nu automatisk udfyldt. Der er også sat streger i kolonnen SPH med de ekstra slag, du har på hvert hul.

Det eneste du under golfrunden behøver at skrive er, hvor mange slag du og din markør har brugt på hvert hul (i kolonnen ”slag”). Evt. kan du også skrive antal stableford point i kolonnen point.

Efter runden skal I begge underskrive scorekortet. Du skal indberette din score til ”GolfBox” enten på ”standeren” i mellemgangen eller hjemmefra via internettet. GolfBox vil derefter automatisk registrere din score og regne et nyt handicap ud.

For Begyndere gælder dog specielle regler! I skal kun aflevere scorekort, når I spiller tirsdagsmatcher. I skal ikke selv indtaste disse, men aflevere det ved ”Begynderbordet” til det medlem fra begynderudvalget, der er ansvarlig den dag. Begynderhjælperne vil i starten hjælpe jer med at udfylde dem korrekt.

 

Februar 2021, Tom Simonsen

 

Copyright © Copenhagen Golf Center | Cookiepolitik