Samarbejdsforhold


Driftsselskabet Card A/S driver CGC (Copenhagen Golf Center) som en selvstændig forretning.
CGC Golf Club har indgået en langtids-kontrakt med driftsselskabet Card A/S for benyttelse af golfanlægget.
Klub og driftsselskab har af natur forskellige egeninteresser, men har som to selvstændige enheder også en fælles interesse i, at golfspillere, medlemmer såvel som gæster, trives på anlægget.
Derfor er der et tæt samarbejde både i det daglige og ved månedlige drøftelser i samarbejdsudvalg, hvor ledelsen fra begge enheder deltager.
De forretningsmæssige aspekter ligger i driftsselskabets regi, derfor henviser vi på vores hjemmeside til CGC's hjemmeside www.cgc.dk, når det gælder tilbud og priser vedr. green-fee, restaurant, driving range, træningstilbud, proshop etc.
Men også her har vi et dynamisk forhold, da klubben og dens medlemmer er største kunde på anlægget.
CGC valgte fra starten at benævne sig på engelsk - Copenhagen Golf Center - og senere fulgte klubben - CGC Golf Club - denne linie.
Dette skal ses som et ønske om at profilere sig internationalt, og det stiller store krav til anlæggets standard.
Derfor vil der til stadighed ses ihærdige bestræbelser på at højne standarden først og fremmest på banen med omlægning af nogle huller og højnelse af kvalitet, finish og service.

Bestyrelsen, CGC Golf Club

Referater:

Ordinær generalforsamling i CGC Golf Club den 21.03.2017

Ordinær Generalforsamling i CGC Golf Club den 15.03.2016