Vikingernes 10 bud!

1. Mødetid kl. 09.45, hvor hver viking lægger en bold. Høvdingen eller hans Hirdsmand kaster boldene op i luften, hvorefter holdene dannes helt tilfældigt.

2. Hvis der ankommer Vikinger efter at holdene er dannet, skal der dannes nye hold af de sidste hold, så der kan dannes enten 3 eller 4 bolde efter regel 1. De sidst ankomne går ud på sidste bold.

3. Går en viking bersærk og ændrer på holdene efter de er dannet af Høvdingen bliver han straffet med nedskrivning, 2 slag med omgående virkning.

4. Der spilles med sommer hcp fra Vikingestart. Vikinger der tilmelder sig efter 1. Januar bliver nedskrevet med yderligre 6 slag.

5. Gennemføres en Match med et antal slag under hcp, nedskrives pågældende viking med hele slag – det koster kr. 10.00 per gang. Har en viking efter en måned ikke spillet sig ned, bliver han sat ned med et slag, der koster Kr. 10.00 til Fælleskassen.

6. Vikinger der spiller sig i 0 bliver herefter kun nedskrevet med et ½ slag.

7. Efter dagens spil samles holdene ved Høvdingens langbord, hvor der skal erlægges 20 kroner før man sætter sig. Sker dette ikke, idømmes den skyldige en bod på 10 kroner til fælleskassen.

8. Når resultatet af dagens Match er en kendsgerning udnævnes vikingen med det dårligste udbytte til at være dagens træl. Trællens opgave er herefter at iføre sig forklæde, for at tilfredsstille de tørstige vikinger med mjød eller andre drikke samt sørge for betaling for drikkevarerne.

9. Efter dagens Match fordeles rovet mellem de 4 mest handlekraftige vikinger med 40% - 30% - 20% - 10 %.

10. Høvdingens ord er lov, alle klager rettes til ham, hvorefter han tager indkomne

klager op til drøftelse med sine betroede Hirdsmænd. Afgørelsen vil blive

bekendtgjort på hjemmesiden.

Høvdingen 2014 – 2016

Claus Rubin

 

CGClogo

Vikingerne hagbard1