Regel- og handicapudvalg

Ændring af regler pr. 2019

Golfreglerne er hidtil opdateret årligt med mindre ændringer og hvert 4. år med lidt større ændringer. Nu har et verdensspændende samarbejde mellem de store golforganisationer, world wide, ført til, at reglerne pr. 2019 omredigeres i stor stil. Formålet har været at  forenkle og skabe ensartethed af paragrafferne. Forhåbentligt vil dette også føre til, at reglerne er blevet nemmere tilgængelige for spillerne.

Når dette er velgennemført, har vi yderligere fået den glædelige  information om, at handicapsystemerne får samme tur, men først i 2020. De første meldinger går på, at systemerne w.w. ensrettes, så de kommer til at ligne det nugældende system i USA, hvor gennemsnittet for  de bedste af de sidst indberettede scores løbende danner grundlag for et aktuelt handicap. Men mere om dette senere.

Helge Jensen

   

Udvalgsmedlemmer

Formand: Rene Olsen

Telefon: 28 70 87 61

Mail: reneolsen1962@gmail.com

 

Helge Jensen

Telefon: 40 15 72 84

Mail: helgeajensen@gmail.com                       

Verner Lyngskjold

Telefon: 43 90 12 06

Mail: verner.lyngskjold@gmail.com

Lars Kongshammer

Telefon: 51 28 20 07


Mail: kongshammer@mail.dk

Copyright © Copenhagen Golf Center | Cookiepolitik