Talent og Elitearbejde

I CGC Golf Club gør vi et stort stykke arbejde, for derigennem at hjælpe unge talenter som seniorer, og der igennem skabe en stærk og solid elite.

Både juniorer og seniorer som har interesse for golfsporten, kan udvikle deres talent igennem vores strukturerede og solide arbejde med alle fra helt ung til komplet golfspiller.

Vi har derfor to forskellige udvalg, der varetager disse grupper.

Junior og ungdomsudvalget

I junior og ungdomsudvalget byder vi altid nye junior- og ungdomsspillere velkommen.
Her arbejder vi med at skabe et aktivt juniormiljø, hvor hygge, fællesskab og udfordrende aktiviteter er i højsædet, se mere om dette arbejde under
Junior og ungdomsafdelingen 

Sportsudvalget

Sportsudvalget danner rammen om klubbens elitetrup, herunder klubbens forskellige herre- og damehold i Danmarksturneringen.

Gennemgående Eliteturnering

Hvis du er interesseret i at spille elitegolf og måske på sigt indgå i CGCGC’s elitetrup, kan du spille med i CGCGC’s gennemgående eliteturnering.
Sportsudvalget står for denne turnering, som spilles hver mandag fra kl. 16.00

Formål

• Elitespillere bliver bedre af at spille tællende runder.
• Herrer, damer og juniorer får mulighed for at spille sammen.
• Sportsudvalget og holdkaptajnerne kan bedre bedømme spillerne i og udenfor trupperne.
• Turneringen skal også være sjov og styrke klubånden.
• Sportsudvalget lægger vægt på, at CGCGC udvikler egne talenter, hvorfor det er ønsket, at juniorer med potentiale,
på et tidligt tidspunkt bliver sluset ind i trupperne.

Propositioner
 • Turneringsform Scratch – slagspil – tællende turnering. Der spilles fra hvid og blå tee.
 • Gennemgående turnering til og med oktober.
 • Spilledato Alle mandage fra kl. 16.00, start mandag den 1. april
 • Matchen er åben for CGC Golf Club spillere (senior, ungsenior og juniorer
 • Handicapbegrænsning:
 • Herrer: max hcp. 6
 • Herrejunior: max hcp. 12
 • Damer: max hcp. 14
 • Damejunior: max hcp. 18
 • Deltagerbegrænsning Max. 25 deltagere – ved overtegning efter handicap.
 • Tilmelding Elitens Facebook side
 • Startliste opsættes På Facebook
 • Mødetid 15.45
 • Generelle matchregler
 • Der spilles i en række.
 • Afstandsmåler tilladt.
 • Der er ingen præmier.
 • Turneringsledelse Steen Falkedal, 20 14 75 57
Elitetrupperne i CGC Golf Club

Spillere i elitetrupperne deltager i Danmarksturneringen under DGU

I 2022 stiller CGC Golf Club op med følgende hold:

1. holdet Herrer spiller i 2. division
2. holdet Herrer spiller i 4. division
1. holdet Damer spiller i 2. division
1. hold Senior spiller i 3. division
1. hold Veteran spiller i kvalifikationsrækken

Programmet for Danmarksturneringen kan ses her

Herre elitetruppen
Herre elitetruppen

1. – & 2. hold, Herrer

Elitespillerne indplaceres i kategorier baseret på træningsindsats, handicap, potentiale som spiller, herunder alder, sociale kompetencer og turneringsdeltagelse.

Løbende udtagelse af hold sker gennem vurdering af handicap og resultater ved deltagelse i den løbende eliteturnering/mandagsmatch (3 ud af 15 kan smides bort) og nationale og internationale turneringer.

Sportsudvalget/holdlederen kan sætte spillere af elitetruppen eller flytte spillere til en anden kategori, såfremt spilleren ikke på tilfredsstillende måde opfylder krav til fremmøde, træningsflid, spillestandard, socialt engagement og elite mindset.

For evt. at blive optaget i elitetruppen skal handicap være 7 eller derunder for herrer.

Desuden er det fortrinsvis spillere under 30 år, der kommer i betragtning.

Betingelser for at deltage i elitetruppen

 • Skal kunne deltage i Danmarksturneringen i samtlige planlagte weekender. Afbud kan accepteres ved gyldig grund.
 • Er man udtaget, skal man prøvespille de pågældende baner op til matchen.
 • Deltage i videst muligt omfang i planlagt fællestræning og derudover selvtræne 1-2 gange om ugen.
 • Deltage i vinteraktiviteter, herunder træning.
 • Deltage i åbningsmatch, klubmesterskab, Golfens dag, juniorarrangementer og sponsorarrangementer, medmindre der er gyldig grund til afbud.
 • Alle spillere i truppen, der er berettiget til tilskud til individuelle turneringer, skal lave en turneringsplan inkl. budget.

Udarbejde personlige målsætninger.

Dame elitetruppen

Dametruppen stiller med 2 hold
Ved udtagelse til hold i Danmarksturneringen bliver der lagt vægt på følgende kriterier, som i
øvrigt suverænt bestemmes af holdkaptajnen for det pågældende hold.
• Træningsflid
• Socialt engagement
• Holdets sammensætning for, at kunne stille det bedst mulige hold i forhold til foursomes
og singler.
Holdkaptajnen sørger i øvrigt for, at planlægge prøvespil og på dagen sikre, at holdkort m.v.
bliver udfyldt og afleveret i tide.
Udvalgte spillere kan indgå i kategori 1 træning.

Dame eliten – mission

Det overordnede formål med Dame eliten er at få samlet de damer i CGCGC som ønsker at
arbejde seriøst med sin golf.
Gennem et motiverende og stærk træningsfælleskab blandt klubbens bedste damer, vil vi skabe et
miljø hvor vi kan fastholde, tiltrække og udvikle spillere.
Dame elitens ambitioner går på tværs af de forskellige rækker, hvor både seniorspiller og
juniorspillere er velkommen ind i træningsfælleskabet, forudsat at man har et vist niveau (hcp 18)
på sit golfspil og at man har en ambition om at dygtiggøre sig.
Omdrejningspunktet er Danmarksturneringens Damedivision.

Målsætning

To konkurrencedygtige hold i 2021
Dame eliten består af:

 • Spillertruppen
 • Udviklingstruppen
 • Senior- og juniorspillere

Spillertruppen er p.t. 12 personer. (Hold til Danmarksturneringen udvælges blandt
spillertruppens medlemmer).
Udviklingstruppen, skal bestå af spillere der er på vej ned i hcp, og som har ambition og
træningslyst.
Senior- og junior dame spillere indgår i spille- og træningsfællesskabet. De inviteres på lige fod
med spiller- og udviklingstruppen til de arrangementer som laves (træninger og matcher).

Spillertruppen

Bodil Juul
Ida Holmgaard
Tina Frederiksen
Yrsa Oechsler
Barbro Ernland
Johnna Christensen
Rie Birketoft
Lotte Egsgaard
Annette Gammelgaard
Ninette Harbo Andersen
Pernille Broeders
Monya Dencher
(Holdkaptajn: Anne Holmgaard)

Udviklingstruppen og Seniordamerne:

Helle Ullum
Johnna Christensen
Susanne Noesgaard
Anne Holmgaard.

Tøj

Der arbejdes på at finde sponsorer til et sæt tøj. Evt. tøj vil blive tilbudt til alle i Dame eliten (også
dem udenfor spillertruppen).

Aktiviteter 2021

Mandagstræning:
Kl. 18-19: Spillertruppen får træning af David og udviklingstruppen/seniorer har egen træning.
Kl. 19: 9 hullers match.
Trænings- og matchprogram udover mandagstræning og Danmarksturneringen, er under
udarbejdelse.

Sponsorer:

Udover CGCGC, har vi p.t. to sponsorer: Barbro Shoes og Egsgaard Accounting.

Kontaktperson for CGCGC Dame elite:

Anne Holmgaard, 22724922, anne.holmgaard@hotmail.com

 

Senior elitetruppen
Senior elitetruppen

Ved udtagelse til hold i Danmarksturneringen bliver der lagt vægt på følgende kriterier, som i øvrigt suverænt bestemmes af holdkaptajnen for det pågældende hold.

 • Træningsflid
 • Socialt engagement
 • Holdets sammensætning for, at kunne stille det bedst mulige hold i forhold til foursomes og singler.

Holdkaptajnen sørger i øvrigt for, at planlægge prøvespil og på dagen sikre, at holdkort m.v. bliver udfyldt og afleveret i tide.

 

Spillerne indgår i henholdsvis kategori 2 og dametruppen.

 

Veteran elitetruppen
Veteran elitetruppen

Ved udtagelse til hold i Danmarksturneringen bliver der lagt vægt på følgende kriterier, som i øvrigt suverænt bestemmes af holdkaptajnen for det pågældende hold.

 • Træningsflid

 • Socialt engagement

 • Holdets sammensætning for, at kunne stille det bedst mulige hold i forhold til foursomes og singler.

Holdkaptajnen sørger i øvrigt for, at planlægge prøvespil og på dagen sikre, at holdkort m.v. bliver udfyldt og afleveret i tide.

 

Spillerne indgår i kategori 2

Spillerkategorier
Spillerkategorier 

Kategori 1

Kategori 2

Damer

Gustav Steengaard Jan Kristensen* Ida Holmgaard
Jonas Ørskov Wenckens Jesper Ullum Helle Ullum*
Max Falkedal Anders Lassen Bodil Juul
Patrick T. Sørensen Claus Grummesgaard* Barbro Ernland
Tobias Poke Leif Skaarup* Monya Dencher
Ida Holmgaard Jørgen Gammelgaard* Johnna Christensen
Monya Dencher Lars Hilstrøm* Tina Frederiksen
Svend Borup* Ninette H. Andersen
Michael Palm Rie Birketoft*
Sebastian Rasmussen Yrsa Oechsler
Thomas Dagnoli* Annette Gammelgaard*
Thomas Sindt* Lotte Egsgaard
Peter Littau Pernille Broeders*
Lars Vang* Anne Holmgaard
Frederik Hilstrøm
Rasmus Øris
Steen Falkedal* (reserve)
Mikael Melander*
* kan spille Senior 2. div.

 

 

Vilkår for elitespillere

Træning og undervisning i sæsonen

Der er for spillere i kategori 1, 2 og Damer, fællestræning 1 gang om ugen (14 gange april –
september)
Der tilbydes spillere i kategori 1 individuel træning.
Lektionerne er personligt tildelt og kan ikke overtages af andre i truppen.
Der tilbydes udvalgte spillere i kategori 1, 2 og Damer, gratis brug af Driving Range bolde

Regelkundskab

Såfremt klubben afholder regelkursus er deltagelse obligatorisk.

PR-arbejdsopgaver

Spillere kan udvælges til at skrive et kort indlæg til hjemmesiden
Hver enkelt holdkaptajn er ansvarlig for, at der regelmæssigt indsendes indlæg om resultater o.a.
Mail til: mm@parkhotel.dk

Tilskudsordning

For at være en del af elitetruppen/Danmarksturneringen stilles der krav. Spillerne inddeles i
kategorier i forhold til krav og forventninger, og klubben giver derved forskelligt tilskud.

Kategori 1 Kategori 2 Damer
Fællestræning X X
Individuel ttræning X
Gratis træningsbolde X X* X*
Tilskud til spillerdragt (v/sponsorat) X
Indiv. turn.fee (DGU) X

*   Idet klubben kun råder over ”frie rangebolde til et begrænset antal spillere, er disse udvalgt ud fra deres historiske træningsindsats.
** Andel beregnes i april

For at få eventuelt individuelt tilskud (på baggrund af turneringsplan med budget), skal kvittering afleveres i sekretariatet efter afholdelse
og senest 14 dage efter, at turneringen er færdigspillet.