Nybegynder i CGC Golf Club

Er du begynder og overvejer at spille golf, kan du her på siden få et overblik over hvilke gode tilbud vi har, og hvad det kræver at få tilladelse til at spille på vores (eller andre klubbers) 18 hulsbaner (de rigtige golfbaner).

Begynderudvalget vil gøre alt, hvad vi kan, for at du skal blive lige så glad for at spille golf, som vi er.

Hvis du har tvivlsspørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til et af medlemmerne i Begynderudvalget (find os under ”udvalg” øverst på siden)

Hvorfor skal du vælge CGC Golf Club?:

1. Vi tror på at vi har et af de bedste begynderforløb der findes.
2: Vores prøvemedlemskab er unikt!
3: Vores motto er “Golf skal være sjovt”; – og det er det virkeligt i vores klub!
4: Det ”sociale” er i højsædet i CGC – mange nye venskaber og netværk opstår!
5:Vi har en rigtig god træner og formidable træningsfaciliteter. Blandt andet en stor oplyst driving range med fri benyttelse af Trackman både på skærme (4 stk) eller ved brug af egen telefon/ipad.  Vi  har vores egen Tee Box – med mulighed for at spille simulatorgolf.
6:Vi har en fin 18 hullers bane samt en Pay and Play bane.

Seneste nyt

Koncept for begynderforløb

Udvalget har arbejdet på at nytænke hele konceptet og er stolte over at præsentere en visionær golfsæson for nybegyndere med yderligere fokus på golf og samvær.

Vi har indført Gunstart og en helt særlig Begyndermatch, hvor hele dagen er sat af til match og sjov med vores træner og nye golfere.

 

 

Begynderforløb

Begynderforløbet i CGC Golf Club 2024 

———————————————————————————————————————————————–

Begynderforløb kr. 1.995, – pr pers.

Varighed: 3 måneder

Målgruppen: Nye golfspillere

 • 8 x 1 lektion undervisning på lørdage i forbindelse med begynderforløbet (gratis bolde indgår/lån af udstyr)
 • Undervisning i regel og etikette
 • DGU’s regelkursus
 • Ubegrænset adgang til Pay & Play banen i 3 måneder
 • Tirsdagsgolf fra kl. 17 til 20. Her spilles der golf med hjælpere på banerne.
 • 1.000, – rabat ved evt. køb af medlemskab
 • Mulighed for leje af udstyr på dage hvor der ikke er begyndergolf
 • 2-3 spiseaftener under forløbet (egen betaling for spisning)

Lektionerne er ikke et krav men et tilbud. Det er den enkelte frit for at vælge om de benyttes og hvornår de bruges i forbindelse med begynderforløbet. Lektioner der ikke er benyttet refunderes ikke, men kan fortsat bruges ved konvertering til fuldt medlemskab i CGC Golfklub.

Fri adgang til 18-huls banen kræver medlemskab i CGC Golfklub samt et DGU-handicap

———————————————————————————————————————————————–

CGC Golf Club tilbyder et begynderforløb som introduktion til golf spillet.

Du kan forvente at blive bekendt med de forskellige typer af slag og spilformer. Der er flere forskellige tilbud som kan benyttes som medlem men også uden medlemskab (driving range med Track man, simulatorgolf og P&P).

Golf om tirsdagen hvor der er fokus på samvær og golfspil på banerne. Gennem tirsdagsgolf har den enkelte mulighed for at indfri de krav der stilles fra DGU for at opnå et officielt DGU-handicap.

For mange er det muligt at opnå et DGU-handicap under dette forløb men det er afhængigt af den enkelte (eks. kendskab til golf fra P&P) og indsats som f.eks. træning.

 • DGU-handicap opnås ved at:
 • At score 18 point som svarer til handicap 54 (spille hcp 56) på P&P banen over 9 huller (til tirsdagsgolf)
 • At score 12 point på 18-hullersbanen, over 9 huller (til tirsdagsgolf)
 • Kunne begå sig på banen i forhold til regler og etikette – vurderes af hjælpere
 • Bestå DGU’s online regelprøve

Næste begynderkursus
Vi tilbyder flere hold for nybegyndere eller let øvede inden for golf.
Vi forsøger at inddele de tilmeldte efter erfaringsniveau. 
Så tal med sekretariatet om det rigtige valg af hold for dig.
 
Kursusdatoer er under planlægning

 

Næste regelkursus

Under planlægning, mere herom senere

Golfkørekort

Vi tilbyder ikke et golfkørekort i CGC Golf Club, MEN:

 CGC Golf Club tilbyder et begynderforløb som introduktion til golfspillet.

Du kan forvente at blive bekendt med de forskellige typer af slag og spilleformer.

Der er mange forskellige tilbud som kan benyttes som medlem men også uden medlemskab og under begynder forløbet (Trackman, Teebox og P&P).

Golf om tirsdagen hvor der også er fokus på samvær udover golfspillet på banerne.

For de fleste vil det være muligt at opnå et DGU-handicap under dette forløb (som er det et golfkørekort sigter mod). Men det er I sagens natur afhængigt af den enkelte (eks. om man har noget kendskab i forvejen fra Pay and Play) og indsats.

 DGU handicap opnås i CGC Golf Club ved at:

 • Spille til handicap 54 (spille hcp 56) på P&P banen (over 9 huller = 18 point) til tirsdagsgolf
 • Herefter spillet 18 hulsbanen til tirsdagsgolf og fået en individuel vurdering
 • Deltaget på regel- og etikette lektionerne
 • Bestået DGU’s regelprøve som tages online
Tirsdagsmatcher

Ny beskrivelse er under udarbejdelse

Short game

På short game banen træner man det korte spil (de slag der bruges til at slå ind til greenen (chipslag, pitchslag og bunkerslag) samt at putte bolden i hul.
Hvis man træner dette jævnligt, kan man meget hurtigt ”spare mange slag” og på den måde forbedre sit handicap.
Som ny golfspiller tænker mange alt for meget på at slå langt og glemmer det korte spil.

 

Scorekort

Scorekort

Før vi kikker på scorekortet, er der 4 begreber I skal kende, når I starter på en golfrunde:

1: Dit Handicap (HCP) er et decimaltal, som bruges til at beregne, hvor mange ekstra slag, du skal have for at kunne konkurrere på fair vilkår mod andre spillere (eller evt. bare mod dig selv). Det er et mål for din aktuelle spillestyrke, og en af hjørnestenene i golf. Et beregnet Handicap på 54,0 er maksimum i det nye Handicapsystem fra 2019 (tidligere var det højere). Selvom du måske spiller svarende til hcp. 68, er dit officielle hcp. kun 54.

2: Dit Spillehandicap (SPH) er noget andet – det er et helt tal. Det siger, hvor mange ekstra slag, du har på en vilkårlig bane. Jo sværere banen er, jo flere ekstra slag får du tildelt.

Det beregnes ud fra dit handicap og nogle mål for banens sværhedsgrad (slope og Course Rating(CR)).
Du behøver ikke sætte dig ind i dette. Der hænger lister med SPH ved opslagstavlerne i gangen ved omklædningsrummene og også på tavlen mellem putting green og indspils green. Det står også på scorekortet, når det printes ud.

Hvis / når du besøger andre golfklubber, hænger der også lister til beregning af dit spilhandicap. Man kan ud fra sit handicap kan se, hvor mange ekstra slag, man har. Ekstraslagene skal fordeles på flest muligt af banens huller – startende med det sværeste. Det sværeste hul har handicapindex (nøgle)1, det næst sværeste index 2 ………., det letteste index 18.

3: Hullernes Par er udgangspunkt for, hvordan vi scorer i golf. Der findes ”par 3 huller”, ”par 4 huller” og par ”5 huller” på en golfbane. Elitespilleren (med handicap 0) forventes at bruge 3 slag på et par 3 hul, 4 slag på et par 4 hul og 5 slag på et par 5 hul.

4: ”Din Par” er forskellig fra hullets Par – netop på grund af handicapsystemet. Hvis du f.eks. har 2 ekstraslag på et ”par 4 hul” er ”din par” ikke 4, men 6. Hvis du har 1 ekstraslag på et ”par 3 hul”, er din par ikke 3, men 4.

Se mere om dette under fanebladet ”Stableford”

Hvordan udfyldes scorekortet?

Du skal som begynder ikke printe scorekort på GolfBox standeren, der står i gangen mellem shoppen og restauranten. Du skal manuelt udfylde ”Hovedet” med navn, medlemsnummer, HCP m.m..  Du skal også sætte streger i kolonnen SPH med de ekstra slag, du har på hvert hul.

Det eneste du under golfrunden behøver at skrive er, hvor mange slag du og din markør har brugt på hvert hul (i kolonnen ”slag”). Evt. kan du også skrive antal stableford point i kolonnen point.

Efter runden skal I begge underskrive scorekortet.

Som Begyndere gælder specielle regler! Du skal kun aflevere scorekort, når du spiller tirsdagsmatcher med en hjælper. Det skal afleveres ved ”Begynderbordet” til det medlem fra Begynderudvalget, der er ansvarlig den dag. Begynderhjælperne vil i starten hjælpe jer med at udfylde dem korrekt.

Når du har bestået de forskellige ting og er blevet medlem af klubben, får du et ”rigtigt handicap”. Indtil da spiller du med handicap 52 (lige meget hvor mange point du får)!

Herefter skal du selv indberette din score til ”GolfBox” enten på ”standeren” i mellemgangen eller hjemmefra via internettet. GolfBox vil derefter automatisk registrere din score og regne et nyt handicap ud.

 

Stableford

Stableford:

Når du ser golf på TV, spiller de oftest det, man kalder slagspil. Dvs. man lægger alle slag, der er brugt
på de 18 huller sammen, og den der har brugt færrest slag har vundet.
Hvis spilleren har brugt 59 slag på de første 9 huller (for ni) og 54 slag på de sidste 9 huller (bag ni) har han brugt alt 113 slag. Dette vil være hans score, hvis han har 0 i handicap.
Men hvis han pga. sit handicap har et SPH på 31 slag (31 ekstra slag), skal de trækkes fra de 113 slag, hvilket betyder hans nettoscore er 82 slag!

For næsten alle andre end de dygtigste golfspillere, spiller man en modificeret form for slagspil, kaldet Stableford.
Det har man gjort i næsten 100 år, fordi det er hurtigere. Spilleren kan samle sin bold op, når antal tildelte slag på det enkelte hul er opbrugt.
Man får simpelthen point for hvert enkelt hul.

Point gives således:

 • Spilles hullet i dit par, gives 2 point.
 • Spilles hullet 1 over dit par (din bogey), gives 1 point.
 • Spilles hullet 2 over dit par (din dobbelt bogey), gives 0 point.
 • Spilles hullet 1 under dit par (din birdie), gives 3 point.
 • Spilles hullet 2 under dit par (din eagle), gives 4 point.
 • Spilles hullet 3 under dit par (din albatros), gives 5 point.

Et par eksempler:

1: Hul 5 er et par 4 hul og du har 2 ekstraslag på hullet (markeret med 2 streger i rubrikken” SPH”). Da du har 2 ekstraslag er din Par = 6 (4+2). Du scorer en 6’er på hullet (= din par), og får derfor 2 Stableford point (som skrives i rubrikken P (point) helt til højre i scorekortet.

2: Hul 8 er et par 3 hul og du har 1 ekstraslag på hullet (markeret med 1 streg). Da du har 1 ekstraslag er din par = 4 (3+1). Du scorer en 7’er på hullet, hvilket er 3 over din par, hvorfor du får 0 point. Hvis du havde lavet en 6’er, var det en dobbelt bogey, som også ville give 0 point. Du burde have samlet bolden op på dette tidspunkt, for ikke at forsinke spillet! På scorekortet skriver du 0 eller skriver blot en streg.

3: Hvis hul 17 er et par 5 hul og du har 2 ekstraslag på hullet (markeret med 2 streger). Din par = 7 (5+2). Du scorer en 6’er (1 slag under din par = din birdie). Du får 3 Stableford point

Hvis du laver 36 point på 18 hulsbanen, går du i ”banens par”, hvilket altid er godt.

Dit handicap beregnes som gennemsnittet af de 8 bedste scorer, du har lavet i de sidste 20 runder golf, du har spillet. Det regner Golf Box automatisk ud! Hvis man ikke har spillet 20 runder bliver handicap beregnet lidt anderledes.

Facebook for begyndere

Deltag på vores Facebook side CGC-Begyndere.
Gruppen er en lukket gruppe, hvor man kan anmode om at blive medlem.
Tryk på ikonet nedenfor, hvis du vil tilmeldes!

  CGC-Begyndere

På siden kan man:

 • Lave aftaler med andre om spil på banen
 • Høre om arrangementer
 • Og meget andet