Velkommen til Fiftyklubben

Hvem er Fiftyklubben?

Fiftyklubben CGC optager aktive medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.

Hvad laver vi?

Fiftyklubben arrangerer i løbet af sæsonen en række matcher og ture til fremmede baner, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet. Se flere detaljer under Aktiviteter

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen og/eller ved indbetaling af årskontingentet på kr. 300,- pr. person på:

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydelig navn, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives, kan man angive fastnettelefonnummer

Dette beløb dækker medlemskontingent og deltagelse i Fiftymatcherne.

Aktiviteter

Aktiviteter i 2022

  Aktivitet
  Dato
  Tidspunkt
 Generalforsamling
 7. februar
 Korsagergård kl. 19.00
  Åbningsmatch
 8. april
 Gunstart kl. 09.00
  1. Fiftymatch
 6. maj
 Gunstart kl. 09.00
  1. Udematch
 19. maj
  2. Fiftymatch
 10. juni
 Gunstart kl. 09.00
  3. Fiftymatch
  8. juli
  Gunstart kl. 09.00
  4 . Fiftymatch
  12. august
  Gunstart kl. 09.00
  2. udematch
 21. august – 24. august
  5. Fiftymatch
  9. september
  Gunstart kl. 09.00
  Afslutningsmatch
  7. oktober
  Gunstart kl. 09.00
  Gule ærter
  4. november
  Gunstart kl. 09.00

 Udskriftegnet version

 • Åbningsmatch
  Sæsonen indledes med en åbningsmatch i det tidlige forår.
  Ved denne match spilles der normalt et holdspil, f.eks. Mexican Scramble, og dagen sluttes med præmieuddeling og frokost i restauranten.
 • Fiftymatcherne
  Dette er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
  Turneringen spilles i 6 rækker, 3 dame rækker og 3 herre rækker.
  Handicapgrænsen, der adskiller A-, B- og C-rækkerne fastlægges ud fra handicapgennemsnittet for de spillere, der deltager i årets første runde.
  Den enkelte spiller placeres og forbliver herefter i den række, der svarer til vedkommendes handicap ved den første runde spilleren deltager i.
 • Når sæsonen er slut udpeges vinderne af de enkelte rækker ud fra summen af spillerens 3 bedste resultater.
  Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
 • Udeture
  Vi arrangerer 2 ture til fremmede baner i løbet af sæsonen.
  I foråret har vi en endagstur til en fremmed bane, hvor vi spiller en gunstart efterfulgt af frokost i banens restaurant.
  I eftersommeren arrangeres en tur på 3 dage, normalt på en bane lidt længere væk.
 • Afslutningsmatch.
  Ved sæsonens slutning afholder vi vores afslutningsmatch efterfulgt af en frokost.
  Matchen afvikles som en gunstart og er normalt en holdmatch, f.eks. Mexican Scramble.
 • Under frokosten uddeles præmier til vinderne i fiftymatcherne og dagens match.
 • Gule ærter match.
  Sæsonens sidste arrangement er gule ærter matchen.
  Denne afvikles som en holdmatch, og afsluttes med en gang gule ærter i restauranten.
Fiftymatcherne

Fiftymatcherne  er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
Der plejer at være rigtig god tilslutning til Fiftymatcherne, typisk 80-90 deltagere i hver runde, og da vi i matchledelsen tilstræber, at de enkelte spillere ikke kommer til at spille i bold sammen med nogen, som de har spillet sammen med fornylig, giver det den enkelte  mulighed for at spille sammen med mange forskellige i løbet af sæsonen.

Deltagere.
Alle medlemmer af Fiftyklubben kan deltage.
Medlemmer i Fiftyklubben med 70+ medlemskab i hovedklubben kan også deltage, men skal på egen hånd betale 1/2 greenfee i shoppen på spilledagen, for at kunne spille på 18 hullers banen.

Hvis man har spillet regionsgolf samme dag på CGC’s bane, kan man godt spille med, men scoren kan ikke registreres som gældende.

Matchfee.
Denne er dækket af de 300 kr som det koster at være medlem af Fiftyklubben.

Matchform.
De enkelte runder spilles som en stableford turnering i alle rækker.
Der anvendes fuldt handicap, og alle runder vil være handicapregulerende.

Håndtering af Handicap
Hver enkelt af de 5 matcher i Fiftymatcherne oprettes i Golfbox som en selvstændig turnering.
Når en spiller tilmelder sig til en turnering i Fiftymatch serien, vil Golfbox registrere vedkommendes handicap og dertil hørende spillehandicap i den givne turnering.
Disse oplysninger vil efterfølgende blive anvendt  ved udskrift af scorekort og beregning af stablefordpoint i turneringen.
Oplysningerne ændres ikke automatisk, selvom spilleren ændrer handicap inden afviklingen af turneringen.
Scorekort udskrives normalt ca. ved frokost om torsdagen før matchen, og senest da vil vi sørge for, at handicaps i turneringen bliver opdateret ud fra spillernes aktuelle handicap.
Man må være opmærksom på, at hvis man har registreret og fået godkendt et resultat efter udskrivningen, vil det udskrevne scorekort altså kunne udvise et forkert handicap.
At et scorekort er udskrevet med forkert handicap betyder dog ikke at pointberegningen vil blive forkert, da man alene registrerer antallet af slag pr. hul, hvorefter Golfbox beregner stablefordpoint.
Beregningen er baseret på det handicap, der er registreret i turneringen, og dette vil altid være spillerens aktuelle, da vi starter registreringen af resultater med at opdatere handicaps i turneringen.
Den eneste risiko i denne forbindelse er imidlertid, at en spiller med et scorekort, der indeholder et forkert handicap, kommer til at samle bolden op på et hul, hvor vedkommende har fået et ekstra slag, som ikke fremgår af scorekortet.
Rækketildeling.
Rækketildelingen er baseret på handicapgrænser, der bliver fastlagt i forbindelse med sæsonens første Fiftymatch.
Her kører vi en gennemsnitsberegning på de tilmeldtes handicaps, og fastlægger derefter nogle grænser for at sikre, at der kommer en ligelig antalsfordeling i de 3 herre- hhv. damerække.
Disse grænser er derefter gældende for alle de 5 Fiftymatcher, hvilket altså vil sige, at blev man placeret i f.eks. række A ved den første match, man deltog i, så vil man spille i række A i resten af sæsonen, uanset hvor meget ens handicap ændres.
Når man melder sig til en Fiftymatch bliver man placeret i den række, der svarer til ens handicap på tilmeldingstidspunktet.
Når vi inden spilledagen opdaterer handicaps, kan spillere, der har fået nye handicaps siden tilmeldingen, blive overført til en anden række, hvis deres handicap har krydset en rækkegrænse.
Rækketildelingen anvendes dog kun ved opdateringen af Orders Of Merit(OOM) efter at resultaterne er registreret, så det har ingen betydning, hvis det udskrevne scorekort udviser en forkert række.
Inden resultatregistreringen gennemgår vi nemlig de enkelte spilleres rækketildeling i turneringen, og vi korrigerer den, hvis den ikke svarer til spillerens oprindelige rækketildeling.
Dette er et ganske tidskrævende arbejde, som vi ikke altid kan nå at fuldføre inden udskrivningen af scorekortene, da handicaps jo ændres hele tiden, og scorekortene kan derfor være påført en forkert række, hvis spilleren har registreret nye resultater kort før spilledagen.

Dette betyder dog ikke noget, da vi vil opdatere rækketildelingerne før resultatregistreringen, ligesom vi kontrollerer OOM bagefter, for at sikre, at ingen spiller figurerer i mere end een række.

Spilletidspunkt.
De enkelte runder spilles med gunstart kl. 9.00

Tilmelding:
Man melder sig til hver enkelt runde via Golfbox.
Tilmeldingen til en runde i starten af måneden forud for den måned hvor runden skal spilles og tilmeldingen holdes åben det meste af måneden.
Udløbsdatoen for tilmeldingsperioden vil fremgå af turneringsbetingelserne.
Matchledelsen vil normalt udsende påmindelser via mail, når tilmeldingen starter og igen nogle dage før tilmeldingsperiodens udløb.

Frokost efter matchen

Tilmeldingen til frokosten sker via en særlig “turnering” i Golfbox og slutter kl. 12 om mandagen før matchen, hvorefter den er bindende, hvilket betyder, at man hæfter for betalingen til restauranten ved afbud efter denne dato.

Særønsker til starthuller.
Når man melder sig til, vil der være mulighed for at anføre særønsker mht. starthul.
Bemærk venligst at man kun bør anføre sådanne særønsker, såfremt man har en konkret grund til det, og ikke blot fordi man synes, at det er rart at starte på et hul tæt på klubhuset.
Deltagere, der anvender scooter eller buggy, må også gerne anføre dette, da de i så fald vil blive placeret på et af de fjerne starthuller.
Hvis 2 deltagere deler en buggy, vil vi også gerne vide det, da de jo så skal spille i samme bold.

Afbud før tilmeldingsperiodens udløb.
Man kan selv melde afbud indtil tilmeldingsperiodens udløb.
Dette gøres i Golfbox idet man anvender samme indgang som ved tilmeldingen.

Afbud efter tilmeldingsperiodens udløb.
Hvis der er behov for at melde afbud efter tilmeldingsperiodens udløb skal dette ske ved mail til matchledelsen, som p.t. består af:

         Henning Olsen:   henningolsen3@gmail.com
og
         Leif Pedersen:     lep@privat.dk

Holdsammensætning og startliste.
Når tilmeldingsperioden er udløbet sammensætter matchledelsen boldene, idet vi – så vidt det er muligt – anvender følgende retningslinier:

– Starthul tildeles så vidt muligt ud fra angivne særønsker.

– Fortrinsvis 4-bolde bestående af 2 damer og 2 herrer.

– Spillerne skal helst kombineres, således at en spiller ikke kommer
til at spille sammen med nogen,  som vedkommende har spillet 
sammen med tidligere i sæsonen.

Startlisten offentliggøres et par dage før spilledatoen,, og det skal bemærkes at ændringer/afbud, når boldsammensætning og startliste er fastlagt, er meget arbejdskrævende for matchledelsen,  og vi henstiller derfor, at man kun melder afbud, såfremt der er vægtige grunde til det, f.eks. sygdom.

Hvis man ønsker at melde afbud, skal dette meldes til matchledelsen via mail.

Vindere: 
Fiftymatcherne er som sagt en sæsonturnering, så der udpeges ikke vindere af de enkelte runder.
I stedet udpeges sæsonens vindere når sidste runde spillet, hvilket baseres på summen af den enkelte spillers 3 bedste resultater i matchens 5 runder.
Man vil kunne følge resultaterne i Golfbox, såvel for den enkelte runde, som samlet stilling under “Order Of Merit”.
Der vil være links til disse resultatlister under Fiftyklubbens hjemmeside i menupunktet “Resultater”

Præmier:
Præmierne vil være pengepræmier i form af gavekort.
Ved delte placeringer indenfor en række beregnes præmiestørrelsen på samme måde som ved de professionelle turneringer.

Eks: Der uddeles præmier for 1. – 4. pladsen.
2 spillere ligger sammen på 1.pladsen begge med 92 point, derefter følger 1 spiller med 89 point og 2 spillere med hver 84 point.

Spillerne med 92 point får samme præmie, beregnet som summen af 1. og 2. præmien divideret med 2.

Spilleren med 89 point får 3. præmien.

Spillerne med 84 point får hver halvdelen af 4. præmien.

Spilafbrydelse ved tordenvejr eller kraftig regn

Når man spiller en privat runde, er det ens eget ansvar at søge ly ved truende tordenvejr, men når man spiller i en turnering, er situationen lidt anderledes, idet en beslutning om at afbryde har betydning for resultatet i turneringen.

Når vi spiller en turnering som gunstart vil afbrydelse og evt genoptagelse af spillet blive koordineret af matchlederne efter bedste skøn.

Matchlederne er ikke bedre meteorologer end alle andre, men når situationen engang opstår, er vi nødt til at tage dette ansvar for at koordinere efter bedste skøn, selvom vi er klar over, at der efterfølgende vil opstå diskussioner om, hvorvidt det nu var nødvendigt at afbryde spillet, om det var for sent eller for tidligt osv.

Det må være klart, at det er enhvers ret at tage egne forholdsregler, men hvis man afbryder eller genoptager spillet på egen hånd, må man acceptere at ens eget resultat vil blive annulleret.

De nedenstående regler er udarbejdet for at stille alle ens resultatmæssigt, hvis spillet bliver afbrudt.

I det følgende har vi valgt at skelne mellem turneringer med gunstart og turneringer med løbende start.

Gunstart.

Ved en gunstart spiller alle i det samme tidsrum, og matchledelsen vil være til stede på banen.

Når det trækker op til torden, vil matchledelsen vurdere om det er forsvarligt at fortsætte spillet, og vil stoppe spillet, hvis situationen synes for risikabel.

Spillet stoppes ved mange gentagne korte signaler med en en sirene suppleret med en mail til spillerne.

Når man har hørt sirenesignalet, eller man vurderer at det begynder at se risikalbelt ud, skal man være opmærksom på sin telefon.

Når man har modtaget et mail med instruktioner skal alle spillere stoppe spillet, markere deres boldposition med en tee og søge nærmeste ly.

Det vil ikke altid være muligt at finde sikkert ly i en fart, da det nærmeste lynskjul kan være langt væk.
På vores bane er klubhuset og toilettet imellem hul 12 og 14 de eneste deciderede lynskjul.

Alternativt bør man søge til det nærmeste lavtliggende område, og sætte sig på hug i en bunker.

Man må på enhver måde søge at gøre sig selv og ens udstyr så lave som muligt, og holde sig på afstand af høje objekter som buggies, græsslåmaskiner, høje træer m.v.

 • Hvis man fortsætter spillet efter varslen, bliver man diskvalificeret.
 • Hvis man efter en afbrydelse genoptager spillet uden forudgående tilladelse fra matchledelsen, bliver man diskvalificeret.
 • Hvis man vælger at afbryde, uden at have modtaget forudgående varsel fra matchledelsen, bliver ens runde annulleret.

Når matchledelsen vurderer at truslen er overstået, vil man enten kunne vælge at afblæse matchen eller at genoptage spillet.

Hvis afbrydelsen har varet i længere tid, vil det næppe være muligt at genoptage spillet, da vi så vil kunne komme i konflikt med andre bookinger.

Når vi har besluttet om spillet kan genoptages eller vi vælger at afblæse matchen, sender vi et sirenesignal, efterfulgt af en mail om genoptagelse eller afblæsning.

 • Hvis vi afblæser vil alle resultater blive annulleret.
 • Hvis vi kan genoptage spillet, skal man gå tilbage til sin boldmarkering og genoptage spillet derfra.

Løbende start

Ved en løbende start kan matchledelsen ikke tage samme ansvar, da vi ikke nødvendigvis er til stede på banen, når situationen opstår.

Situationen er da ligesom ved en en privat match, hvor det er op til den enkelte spiller at vurdere om man bør indstille spillet.

Det er altså en personlig vurdering, man kan ikke forpligte andre spillere til at stoppe eller fortsætte, og man må acceptere at ens score er tabt, hvis man vælger at stoppe spillet.

Kraftig regn.
Dette er ubehageligt, men når man har meldt sig til en match forventes det, at man medbringer regntøj, paraply m.v. således at man kan fuldføre runden.
Man afbryder kun såfremt vand på greens umuliggør putning, og konsekvensen af at afbryde, er den samme som nævnt under tordenvejr
Sponsorer

Støt vore sponsorer, de støtter os

                                    

Resultater / Leaderbords

Resultater fra matcher

Udeturen til Mølleåens Golf Klub 19-05       Damer         Herrer

Fiftymatcher

Damer

1. Fiftymatch Dame A Dame B Dame C
2. Fiftymatch Dame A Dame B Dame C
3. Fiftymatch Dame A Dame B Dame C
4. Fiftymatch Dame A Dame B Dame C
5. Fiftymatch Dame A Dame B Dame C
Leaderboards Dame A Dame B Dame B

Herrer

     
1. Fiftymatch Herre A Herre B Herre C
2. Fiftymatch Herre A Herre B Herre C
3. Fiftymatch Herre A Herre B Herre C
4. Fiftymatch Herre A Herre B Herre C
5. Fiftymatch Herre A Herre B Herre C
Leaderboards Herre A Herre B Herre C

 

Bestyrelsen

Formand: Nils Sabroe

Mail: nas@mail.tele.dk

Tel: 40 37 06 62

Næstformand: Leif Pedersen

Mail: lep@privat.dk

Tel: 20 84 04 19

Sekretær: Svend Aage Kristensen

Mail: sak290645@gmail.com

Tel: 29 85 18 60

Kasserer: Lillian Albrecht

Mail: lillianalbrecht17@gmail.com

Tel: 23 29 63 27

Matchleder: Henning Olsen

Mail: henningolsen3@gmail.com

Tel: 50 91 19 18

Suppleant: Palle Brysting

Mail: epbrysting@gmail.com

Tel: 28 94 29 27

Suppleant: Birgitte Lindh

Mail: bi.lindh@youmail.dk

Tel: 28 73 22 02

 

 

Revisor:

Arne Wilms

Mail: arne@aow.dk

Tel:  30 68 31 79

Revisorsuppleant:

Kirsten Lindgreen

Mail: lideki@live.dk

Tel: 51 27 11 14

Vedtægter

Generalforsamling

Regnskab

Billedgalleri

 

19. maj 2022
Mølleåens Golf Klub
8. april 2022
Åbningsmatch 2022
5. november 2021
Gule ærter match
1. oktober 2021
Afslutningsmatch 2021
22-25 august 2021
Turen til Maribo Sø Golfklub
21. maj 2021
Udetur til Hjortespring GK
30/8. til 2/9 2020
Udetur til Fredericia
1. november 2019
Gule ærter match
4. oktober 2019
Afslutningsmatch
1-4 september 2019
Turen til Himmelbjerg GC
24. maj 2019
Udetur til Greve Golfklub 
26. april 2019
Åbningsmatch 2019
2. November 2018
Gule ærter match
5. oktober 2018
Afslutningsmatch og -fest
2-4 september 2018
Tur til Ærø
25. maj 2018
Tur til Nivå Golf
20. april 2018
Åbningsmatch
3. november 2017
Gule ærter match
6. oktober 2017
Afslutningsmatch og fest
28-30 august 2017
Tur til Marielyst
19. maj 2017
Tur til Sydsjællands Golfklub
21. april 2017
Åbningsmatch
11.november 2016
Gule ærter match
14. oktober 2016
Afslutningsmatch og -fest
5-7 september 2016
Tur til Korsør
20. maj 2016
Tur til Køge
15. april 2016
Åbningsmatch
29. maj 2015
Tur til Dragør 

 

 

 

Nyheder

Invitation til Fiftyklubbens afslutningsmatch d. 7.oktober
Kære allesammen
Vi sætter punktum for 2022 sæsonen med afslutningsmatchen d. 7. oktober.
Der er dog også Gule Ærter Match d. 4. november, men det handler lidt mere om Gule Ærter end om golf.
Ved afslutningsmatchen spiller vi som sædvanlig Mexican Scramble, et holdspil som de fleste kender, hvis nogen er i tvivl herom beskrives reglerne sidst i dette mail.
Efter matchen indtager vi en frokost i restauranten, hvorunder der uddeles holdpræmier for dagens match og præmier for årets
Fiftymatch.
Matchfee er 225,- pr. deltager, hvilket dækker præmier, frokost og én genstand(øl, vin,vand).
Det er muligt at fravælge enten matchen eller frokosten, men matchfee vil være 225,- selvom man fravælger en del af arrangementet. 
Hvis man fravælger noget, skal det anføres i bemærkningerne ved tilmeldingen i Golfbox.
Ovennævnte informationer er også beskrevet i denne invitation.
Tilmelding i Golfbox indtil d. 25. september.
Betaling af matchfee til Reg. 1420 Konto 3497 365 626 senest d. 25. september, men meget gerne ved tilmeldingen.

 

Mexican Scramble

Mexican Scramble er en holdmatch, hvor tre eller fire personer spiller sammen.

SPILLEVEJLEDNING
Alle spillerne slår ud fra teestedet på det enkelte hul.
Holdet vælger derefter et af udslagene, og markerer dette.
På fairway (eller rough!) markeres med en tee inden for et scorekort af den valgte bold.
På green placeres et markeringsmærke ved den valgte bold.
Fra denne position slår de spillere på holdet – hvis bold ikke er valgt – deres næste slag.
Igen vælges det bedste slag, og de øvrige spillere, hvis bold ikke er valgt, slår så igen deres næste slag, og så fremdeles – til bolden er i hul.
En given spiller må altså ikke bruges to slag i træk.

Matchen spilles efter de almindelige slagspilsregler, bolden skal i hul.
Det hold, der anvender færrest slag i alt vinder matchen.
Der spilles fra scratch, d.v.s. der indregnes ingen ekstra slag.

For hvert hul noterer holdkaptajnen hvor mange slag der blev anvendt og hvis udslag, der blev valgt, på det udleverede holdkort.
Efter matchen tæller kaptajnen slagene sammen og underskriver kortet, hvorefter det afleveres til matchledelsen så hurtigt som muligt.

4-bold:
Der skal benyttes 4 udslag, heraf ét udslag på et par 3 hul, fra hver spiller på holdet.
De sidste to udslag fordeles efter eget valg.

3-bold:
Kan det ikke lade sig gøre at skaffe en reserve til et hold, bliver holdet et tre-personers hold, som skal præstere 5 udslag hver – heraf mindst ét på et par 3 hul.
De sidste 3 udslag fordeles efter valg.

Med venlig hilsen

Fiftyklubben

Turen til Mølleåens Golf Klub d. 19. maj

Så er vi vendt hjem efter en vellykket tur til Mølleåens Golf Klub.

Der  var 60 medlemmer der deltog, og vi havde en dejlig dag på en naturskøn bane i forbilledlig stand.
Vejret var generelt fint, men vi måtte dog lige holde en pause, medens et tordenvejr drev over, alle slap dog helskindet og stort set tørskoet fra det.
Efter matchen spiste vi frokost i klubbens restaurant, og der blev delt præmier ud til dagens vindere.
I kan se nogle billeder fra dagen her, og her er links til hhv. damernes  og herrernes resultater.
Åbningsmatch 2022 d 8. maj

Vi må nok indrømme, at åbningsmatchen d. 8. april  blev en noget blandet fornøjelse.

Dagen startede med kraftig blæst, hvilket gjorde det meget besværligt at uddele scorekort på terrassen.
Det gør vi ikke igen, næste gang, der skal uddeles scorekort, vil det ske indendørs!
Vejrudsigten lovede for det meste tørvejr, med lidt nedbør omkring frokost, hvilket vi selvfølgelig troede ville være lidt støvregn.
Det viste sig imidlertid at blive til kraftig hagl/slud som, sammen med en kraftig blæst, var særdeles ubehageligt, og det er forståeligt, at en nogle hold valgte at gå ind uden at fuldføre matchen.
Man kunne også se, at man havde haft besvær med at håndtere scorekort og holdkort i det dårlige vejr, hvilket førte til, at vi måtte opgive at registrere resultaterne på sædvanlig vis, og vi har derfor kun lavet en liste over holdresultaterne.
Efter matchen samledes vi i restauranten, hvor vi fik varmen igen ved frokosten, og hvor der blev uddelt præmier til de 6 bedste hold.