Velkommen til Fiftyklubben

Hvem er Fiftyklubben?

Fiftyklubben CGCGCoptager aktive medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.

Hvad laver vi?

Fiftyklubben arrangerer i løbet af sæsonen en række matcher og ture til fremmede baner, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet. Se flere detaljer under Aktiviteter

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen og/eller ved indbetaling af årskontingentet på kr. 300,- pr. person på:

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydelig navn, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives, kan man angive fastnettelefonnummer

Dette beløb dækker medlemskontingent og deltagelse i Fiftymatcherne.

Aktiviteter

Aktiviteter i 2024

 Aktivitet
 Dato
 Tidspunkt
 Generalforsamling
 12. februar
Korsagergårdkl.19.00
 Åbningsmatch
 12. april
Gunstart kl. 09.00
 1. Fiftymatch
 3. maj
Gunstart kl. 09.00
 1. Udematch
24. maj, Greve Golfklub
Gunstart kl. 09.00
 2. Fiftymatch
 14. juni
 Gunstart kl. 08.30
 3. Fiftymatch
 12. juli
Gunstart kl.  08.30
 4 . Fiftymatch
 9. august
Gunstart kl.  08.30
 2. udematch
 18. august – 21. august
Maribo Golfklub
Milling Hotel Søpark
 5. Fiftymatch
 6. september
 Gunstart kl. 08.30
 Afslutning
 11. oktober
 Gunstart kl. 08.30
 Gule ærter
 1. november
 Gunstart kl. 08.30

Klik her for udskriftegnet version

 • Åbningsmatch
  Sæsonen indledes med en åbningsmatch i det tidlige forår.
  Ved denne match spilles der normalt et holdspil, f.eks. Mexican Scramble, og dagen sluttes med præmieuddeling og frokost i restauranten.
 • Fiftymatcherne
  Dette er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
  Turneringen spilles i 6 rækker, 3 dame rækker og 3 herre rækker.
  Handicapgrænsen, der adskiller A-, B- og C-rækkerne fastlægges ud fra handicapgennemsnittet for de spillere, der deltager i årets første runde.
  Den enkelte spiller placeres og forbliver herefter i den række, der svarer til vedkommendes handicap ved den første runde spilleren deltager i.
 • Når sæsonen er slut udpeges vinderne af de enkelte rækker ud fra summen af spillerens 3 bedste resultater.
  Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
 • Udeture
  Vi arrangerer 2 ture til fremmede baner i løbet af sæsonen.
  I foråret har vi en endagstur til en fremmed bane, hvor vi spiller en gunstart efterfulgt af frokost i banens restaurant.
  I eftersommeren arrangeres en tur på 3 dage, normalt på en bane lidt længere væk.
 • Afslutningsmatch.
  Ved sæsonens slutning afholder vi vores afslutningsmatch efterfulgt af en frokost.
  Matchen afvikles som en gunstart og er normalt en holdmatch, f.eks. Mexican Scramble.
 • Under frokosten uddeles præmier til vinderne i fiftymatcherne og dagens match.
 • Gule ærter match.
  Sæsonens sidste arrangement er gule ærter matchen.
  Denne afvikles som en holdmatch, og afsluttes med en gang gule ærter i restauranten.
Fiftymatcherne

Fiftymatcherne  er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
Der plejer at være rigtig god tilslutning til Fiftymatcherne, typisk 60-70 deltagere i hver runde, og da vi i matchledelsen tilstræber, at de enkelte spillere ikke kommer til at spille i bold sammen med nogen, som de har spillet sammen med fornylig, giver det den enkelte  mulighed for at spille sammen med mange forskellige i løbet af sæsonen.

Deltagere.
Alle medlemmer af Fiftyklubben kan deltage.
Medlemmer i Fiftyklubben med 70+ medlemskab i hovedklubben kan også deltage, men skal på egen hånd betale 1/2 greenfee i shoppen på spilledagen, for at kunne spille på 18 hullers banen.
Hvis man har spillet regionsgolf samme dag på CGC’s bane, kan man godt spille med, men scoren kan ikke registreres som gældende.

Matchfee.
Denne er dækket af de 300 kr som det koster at være medlem af Fiftyklubben.

Matchform.
De enkelte runder spilles som en stableford turnering i alle rækker.
Der anvendes fuldt handicap, og alle runder vil være handicapregulerende.

Håndtering af Handicap
Hver enkelt af de 5 matcher i Fiftymatcherne oprettes i Golfbox som en selvstændig turnering.
Når en spiller tilmelder sig til en turnering i Fiftymatch serien, vil Golfbox registrere vedkommendes handicap og dertil hørende spillehandicap i den givne turnering.
Oplysningerne ændres dog ikke automatisk, selvom spilleren ændrer handicap inden afviklingen af turneringen.
Scorekort udskrives normalt ca. ved frokost om torsdagen før matchen, og senest da vil vi sørge for, at handicaps i turneringen bliver opdateret ud fra spillernes aktuelle handicap.
Man må være opmærksom på, at hvis man har registreret og fået godkendt et resultat efter udskrivningen, vil det udskrevne scorekort altså kunne udvise et forkert handicap.
At et scorekort er udskrevet med forkert handicap betyder dog ikke at pointberegningen vil blive forkert, da man alene registrerer antallet af slag pr. hul, hvorefter Golfbox beregner stablefordpoint.
Beregningen er baseret på det handicap, der er registreret i turneringen, og dette vil altid være spillerens aktuelle, da vi starter registreringen af resultater med at opdatere handicaps i turneringen.
Den eneste risiko i denne forbindelse er imidlertid, at en spiller med et scorekort, der indeholder et forkert handicap, kommer til at samle bolden op på et hul, hvor vedkommende har fået et ekstra slag, som ikke fremgår af scorekortet.
Rækketildeling.
Rækketildelingen er baseret på handicapgrænser, der bliver fastlagt i forbindelse med sæsonens første Fiftymatch.
Her kører vi en gennemsnitsberegning på de tilmeldtes handicaps, og fastlægger derefter rækkegrænserne for at sikre, at der kommer en ligelig antalsfordeling i de 3 herre- hhv. damerække.
Disse grænser er derefter gældende for alle de 5 Fiftymatcher, hvilket altså vil sige, at blev man placeret i f.eks. række A ved den første match, man deltog i, så vil man spille i række A i resten af sæsonen, uanset hvor meget ens handicap ændres i løbet af sæsonen.
Når man melder sig til en Fiftymatch bliver man placeret i den række, der svarer til ens handicap på tilmeldingstidspunktet.
Når vi inden spilledagen opdaterer handicaps, kan spillere, der har fået nye handicaps siden tilmeldingen, blive overført til en anden række, hvis deres handicap har krydset en rækkegrænse.
Rækketildelingen anvendes dog kun ved opdateringen af Orders Of Merit(OOM) efter at resultaterne er registreret, så det har ingen betydning, hvis det udskrevne scorekort udviser en forkert række.
Inden resultatregistreringen gennemgår vi nemlig de enkelte spilleres rækketildeling i turneringen, og vi korrigerer den, hvis den ikke svarer til spillerens oprindelige rækketildeling.
Dette er et ganske tidskrævende arbejde, som vi ikke altid kan nå at fuldføre inden udskrivningen af scorekortene, da handicaps jo ændres hele tiden, og scorekortene kan derfor være påført en forkert række, hvis spilleren har registreret nye resultater kort før spilledagen.

Dette betyder dog ikke noget, da vi vil opdatere rækketildelingerne før resultatregistreringen, ligesom vi kontrollerer Order Of Merits bagefter, for at sikre, at ingen spiller figurerer i mere end een række.

Spilletidspunkt.
De enkelte runder spilles med gunstart kl. 9.00

Tilmelding:
Man melder sig til hver enkelt runde via Golfbox, når der åbnes for tilmelding nogen tid før  runden skal spilles.
Matchledelsen vil normalt udsende påmindelser via mail, når tilmeldingen starter og igen nogle dage før tilmeldingsperiodens udløb.
Udløbsdatoen for tilmeldingsperioden vil fremgå af turneringsbetingelserne.

Frokost efter matchen
Der vil normalt være mulighed for at melde sig til en fælles frokost efter matchen.
Man melder sig til frokosten i forbindelse med tilmeldingen til matchen, hvor man vil have mulighed for enten at anføre “Ingen frokost” eller en af 2 mulige menuer.
Betalingen foretages ved bankoverførsel til Reg nr 1420 konto 3497 365 626, og skal være gennemført inden tilmeldingens udløb.
Husk at anføre medlemsnummer og navn.
Hvis man bliver nødt til at melde fra, kan man kun få refunderet det indbetalte beløb, såfremt man melder fra inden tilmeldingens udløb.

Særønsker til starthuller.
Når man melder sig til, vil der være mulighed for at anføre særønsker mht. starthul.
Bemærk venligst at man kun bør anføre sådanne særønsker, såfremt man har en konkret grund til det, og ikke blot fordi man synes, at det er rart at starte på et hul tæt på klubhuset.
Man behøver dog ikke at anføre en begrundelse,  da vi stoler på, at ønsket er velbegrundet.
Deltagere, der anvender scooter eller buggy, må også gerne anføre dette, da de i så fald vil blive placeret på et af de fjerne starthuller.
Hvis 2 deltagere deler en buggy, vil vi også gerne vide det, da de jo så skal spille i samme bold.

Afbud før tilmeldingsperiodens udløb.
Man kan selv melde afbud indtil tilmeldingsperiodens udløb.
Dette gøres i Golfbox idet man anvender samme indgang som ved tilmeldingen.

Afbud efter tilmeldingsperiodens udløb.
Hvis der er behov for at melde afbud efter tilmeldingsperiodens udløb skal dette ske ved mail til matchledelsen, som p.t. består af:

         Henning Olsen:   henningolsen3@gmail.com
og
         Leif Pedersen:     lep@privat.dk

Holdsammensætning og startliste.
Når tilmeldingsperioden er udløbet sammensætter matchledelsen boldene, idet vi – så vidt det er muligt – anvender følgende retningslinier:

 • -Starthul tildeles så vidt muligt ud fra angivne særønsker.
 •  Fortrinsvis 4-bolde bestående af 2 damer og 2 herrer.
 • Spillerne skal helst kombineres, således at en spiller ikke kommer til at spille sammen med nogen, 
  som vedkommende har spillet sammen med tidligere i sæsonen.

Startlisten offentliggøres et par dage før spilledatoen,, og det skal bemærkes at ændringer/afbud, når boldsammensætning og startliste er fastlagt, er noget arbejdskrævende for matchledelsen,  og vi henstiller derfor, at man kun melder afbud, såfremt der er vægtige grunde til det, f.eks. sygdom.

Hvis man ønsker at melde afbud, skal dette meldes til matchledelsen via mail.

Vindere: 
Fiftymatcherne er som sagt en sæsonturnering, så der udpeges ikke vindere af de enkelte runder.
I stedet udpeges sæsonens vindere når sidste runde spillet, hvilket baseres på summen af den enkelte spillers 3 bedste resultater i matchens 5 runder.
Man vil kunne følge resultaterne i Golfbox, såvel for den enkelte runde, som samlet stilling under “Order Of Merit”.
Der vil være links til disse resultatlister under Fiftyklubbens hjemmeside i menupunktet “Resultater”

Præmier:
Præmierne vil være pengepræmier i form af gavekort.
Ved delte placeringer indenfor en række beregnes præmiestørrelsen på samme måde som ved de professionelle turneringer.

Eks: Der uddeles præmier for 1. – 4. pladsen.
2 spillere ligger sammen på 1.pladsen begge med 92 point, derefter følger 1 spiller med 89 point og 2 spillere med hver 84 point.

Spillerne med 92 point får samme præmie, beregnet som summen af 1. og 2. præmien divideret med 2.

Spilleren med 89 point får 3. præmien.

Spillerne med 84 point får hver halvdelen af 4. præmien.

Spilafbrydelse ved tordenvejr eller kraftig regn

Når man spiller en privat runde, er det ens eget ansvar at søge ly ved truende tordenvejr, men når man spiller i en turnering, er situationen lidt anderledes, idet en beslutning om at afbryde har betydning for resultatet i turneringen.

Når vi spiller en turnering som gunstart vil afbrydelse og evt genoptagelse af spillet blive koordineret af matchlederne efter bedste skøn.

Matchlederne er ikke bedre meteorologer end alle andre, men når situationen engang opstår, er vi nødt til at tage dette ansvar for at koordinere efter bedste skøn, selvom vi er klar over, at der efterfølgende vil opstå diskussioner om, hvorvidt det nu var nødvendigt at afbryde spillet, om det var for sent eller for tidligt osv.

Det må være klart, at det er enhvers ret at tage egne forholdsregler, men hvis man afbryder eller genoptager spillet på egen hånd, må man acceptere at ens eget resultat vil blive annulleret.

De nedenstående regler er udarbejdet for at stille alle ens resultatmæssigt, hvis spillet bliver afbrudt.

I det følgende har vi valgt at skelne mellem turneringer med gunstart og turneringer med løbende start.

Gunstart.

Ved en gunstart spiller alle i det samme tidsrum, og matchledelsen vil være til stede på banen.

Når det trækker op til torden, vil matchledelsen vurdere om det er forsvarligt at fortsætte spillet, og vil stoppe spillet, hvis situationen synes for risikabel.

Spillet stoppes ved mange gentagne korte signaler med en en sirene suppleret med en mail til spillerne.

Når man har hørt sirenesignalet, eller man vurderer at det begynder at se risikalbelt ud, skal man være opmærksom på sin telefon.

Når man har modtaget et mail med instruktioner skal alle spillere stoppe spillet, markere deres boldposition med en tee og søge nærmeste ly.

Det vil ikke altid være muligt at finde sikkert ly i en fart, da det nærmeste lynskjul kan være langt væk.
På vores bane er klubhuset og toilettet imellem hul 12 og 14 de eneste deciderede lynskjul.

Alternativt bør man søge til det nærmeste lavtliggende område, og sætte sig på hug i en bunker.

Man må på enhver måde søge at gøre sig selv og ens udstyr så lave som muligt, og holde sig på afstand af høje objekter som buggies, græsslåmaskiner, høje træer m.v.

 • Hvis man fortsætter spillet efter varslen, bliver man diskvalificeret.
 • Hvis man efter en afbrydelse genoptager spillet uden forudgående tilladelse fra matchledelsen, bliver man diskvalificeret.
 • Hvis man vælger at afbryde, uden at have modtaget forudgående varsel fra matchledelsen, bliver ens runde annulleret.

Når matchledelsen vurderer at truslen er overstået, vil man enten kunne vælge at afblæse matchen eller at genoptage spillet.

Hvis afbrydelsen har varet i længere tid, vil det næppe være muligt at genoptage spillet, da vi så vil kunne komme i konflikt med andre bookinger.

Når vi har besluttet om spillet kan genoptages eller vi vælger at afblæse matchen, sender vi et sirenesignal, efterfulgt af en mail om genoptagelse eller afblæsning.

 • Hvis vi afblæser vil alle resultater blive annulleret.
 • Hvis vi kan genoptage spillet, skal man gå tilbage til sin boldmarkering og genoptage spillet derfra.

Løbende start

Ved en løbende start kan matchledelsen ikke tage samme ansvar, da vi ikke nødvendigvis er til stede på banen, når situationen opstår.

Situationen er da ligesom ved en en privat match, hvor det er op til den enkelte spiller at vurdere om man bør indstille spillet.

Det er altså en personlig vurdering, man kan ikke forpligte andre spillere til at stoppe eller fortsætte, og man må acceptere at ens score er tabt, hvis man vælger at stoppe spillet.

Kraftig regn.
Dette er ubehageligt, men når man har meldt sig til en match forventes det, at man medbringer regntøj, paraply m.v. således at man kan fuldføre runden.
Man afbryder kun såfremt vand på greens umuliggør putning, og konsekvensen af at afbryde, er den samme som nævnt under tordenvejr
Sponsorer

Støt vore sponsorer, de støtter os

                                    

Resultater / Leaderboards

Åbningsmatch 2024 d. 12. april (bedste 3 af 4 stableford holdmatch)

1. plads –  75 point
Ole Norup
Bodil Hellström
Grethe Maibom
Peter Meldgaard

2. plads – 69 point
Jørgen Rasmussen
Anne-Grete Norup

3. plads – 68 point
Alex Holm Hansen
Flemming Frank
Erling Bo Jensen

4. plads – 64 point
Kirsten Simonsen
J Christian Pedersen
Jørgen Lindh
Gitte Bartho

5. plads – 61 point
Lars Agerholm Jacobsen
Villy Larsen
Else Brysting
Bodil Nystrøm

6. plads – 60 point
Vol
Pernille Lysholdt Holm
Morten Larsen
Bente Mundt

Bestyrelsen

Formand: Nils Sabroe

Mail: nas@mail.tele.dk

Tel: 40 37 06 62

Næstformand: Leif Pedersen

Mail: lep@privat.dk

Tel: 20 84 04 19

Sekretær: Svend Aage Kristensen

Mail: sak290645@gmail.com

Tel: 29 85 18 60

Kasserer: Lillian Albrecht

Mail: lillianalbrecht17@gmail.com

Tel: 23 29 63 27

Matchleder: Henning Olsen

Mail: henningolsen3@gmail.com

Tel: 50 91 19 18

Suppleant: Palle Brysting

Mail: epbrysting@gmail.com

Tel: 28 94 29 27

Suppleant: Birgitte Lindh

Mail: bi.lindh@youmail.dk

Tel: 28 73 22 02

 

 

Revisor:

Arne Wilms

Mail: arne@aow.dk

Tel:  30 68 31 79

Revisorsuppleant:

Kirsten Lindgreen

Mail: lideki@live.dk

Tel: 51 27 11 14

Vedtægter

Indkaldelse til Generalforsamling d. 13. februar 2023

Referat fra generalforsamling d. 13. februar 2023

Regnskab 2022

 

 

 

Nyheder

Generalforsamling 2024

Kære medlemmer af Fiftyklubben!

Vedlagt følger indkaldelse til dette års generalforsamling, regnskab for 2023 samt gældende vedtægter.

Fiftyklubbens bestyrelse håber, at I også i 2024 vil slutte op om klubbens arrangementer. Det gør I ved indledningsvis at betale det uændrede årskontingent på 300,- kr.

Det er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, at man har betalt sit årskontingent.

Årskontingentet indbetales på Fiftyklubbens bankkonto reg. Nr. 1420 – 3497 365 626. Kontingentet dækker også deltagelse i årets Fiftymatcher.

Vi glæder os til at se jer på generalforsamlingen, hvor sløret løftes for årets arrangementer!

Venlige hilsner

På bestyrelsens vegne

Nils Sabroe

Regnskab 2023

Gældende vedtægter

Indkaldelse