Velkommen til Fiftyklubben

Hvem er Fiftyklubben?

Fiftyklubben CGC optager aktive medlemmer af CGCGC (Copenhagen Golf Center Golf Club) som er fyldt 50 år eller ægtepar/samlevende, hvor den ene part er fyldt 50 år.

Hvad laver vi?

Fiftyklubben arrangerer i løbet af sæsonen en række matcher og ture til fremmede baner, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet. Se flere detaljer under Aktiviteter

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem i bestyrelsen og/eller ved indbetaling af årskontingentet på kr. 300,- pr. person på:

Reg nr 1420 – 3497 365 626

Husk at anføre tydelig navn, e-mail adresse, mobiltelefonnummer og CGC medlemsnr. på indbetalingen. 
Hvis mobiltelefonnummer ikke kan opgives, kan man angive fastnettelefonnummer

Dette beløb dækker medlemskontingent og deltagelse i Fiftymatcherne.

Aktiviteter

Aktiviteter i 2023

 Aktivitet
 Dato
 Tidspunkt
 Generalforsamling
 13. februar
Korsagergårdkl.19.00

Indkaldelse
Regnskab 2022
Gældende vedtægter

 Åbningsmatch
 14. april
Gunstart kl. 09.00
 1. Fiftymatch
 12. maj
Gunstart kl. 09.00
 1. Udematch
 25. maj
Gunstart kl. 10.00
 2. Fiftymatch
 9. juni
 Gunstart kl. 09.00
 3. Fiftymatch
 14. juli
Gunstart kl. 09.00
 4 . Fiftymatch
 11. august
Gunstart kl. 09.00
 2. udematch
 20. august – 23. august
 5. Fiftymatch
 8. september
 Gunstart kl. 09.00
 Afslutning
 13. oktober
 Gunstart kl. 09.00
 Gule ærter
 3. november
 Gunstart kl. 09.00

Klik her for udskriftegnet version

 • Åbningsmatch
  Sæsonen indledes med en åbningsmatch i det tidlige forår.
  Ved denne match spilles der normalt et holdspil, f.eks. Mexican Scramble, og dagen sluttes med præmieuddeling og frokost i restauranten.
 • Fiftymatcherne
  Dette er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
  Turneringen spilles i 6 rækker, 3 dame rækker og 3 herre rækker.
  Handicapgrænsen, der adskiller A-, B- og C-rækkerne fastlægges ud fra handicapgennemsnittet for de spillere, der deltager i årets første runde.
  Den enkelte spiller placeres og forbliver herefter i den række, der svarer til vedkommendes handicap ved den første runde spilleren deltager i.
 • Når sæsonen er slut udpeges vinderne af de enkelte rækker ud fra summen af spillerens 3 bedste resultater.
  Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
 • Udeture
  Vi arrangerer 2 ture til fremmede baner i løbet af sæsonen.
  I foråret har vi en endagstur til en fremmed bane, hvor vi spiller en gunstart efterfulgt af frokost i banens restaurant.
  I eftersommeren arrangeres en tur på 3 dage, normalt på en bane lidt længere væk.
 • Afslutningsmatch.
  Ved sæsonens slutning afholder vi vores afslutningsmatch efterfulgt af en frokost.
  Matchen afvikles som en gunstart og er normalt en holdmatch, f.eks. Mexican Scramble.
 • Under frokosten uddeles præmier til vinderne i fiftymatcherne og dagens match.
 • Gule ærter match.
  Sæsonens sidste arrangement er gule ærter matchen.
  Denne afvikles som en holdmatch, og afsluttes med en gang gule ærter i restauranten.
Fiftymatcherne

Fiftymatcherne  er en gennemgående turnering bestående af 5 runder henover sæsonen, hvor der spilles en runde om måneden, fortrinsvis på månedens anden fredag.
Efter hver runde er der mulighed for at deltage i en fælles frokost i restauranten.
Der plejer at være rigtig god tilslutning til Fiftymatcherne, typisk 70-80 deltagere i hver runde, og da vi i matchledelsen tilstræber, at de enkelte spillere ikke kommer til at spille i bold sammen med nogen, som de har spillet sammen med fornylig, giver det den enkelte  mulighed for at spille sammen med mange forskellige i løbet af sæsonen.

Deltagere.
Alle medlemmer af Fiftyklubben kan deltage.
Medlemmer i Fiftyklubben med 70+ medlemskab i hovedklubben kan også deltage, men skal på egen hånd betale 1/2 greenfee i shoppen på spilledagen, for at kunne spille på 18 hullers banen.

Hvis man har spillet regionsgolf samme dag på CGC’s bane, kan man godt spille med, men scoren kan ikke registreres som gældende.

Matchfee.
Denne er dækket af de 300 kr som det koster at være medlem af Fiftyklubben.

Matchform.
De enkelte runder spilles som en stableford turnering i alle rækker.
Der anvendes fuldt handicap, og alle runder vil være handicapregulerende.

Håndtering af Handicap
Hver enkelt af de 5 matcher i Fiftymatcherne oprettes i Golfbox som en selvstændig turnering.
Når en spiller tilmelder sig til en turnering i Fiftymatch serien, vil Golfbox registrere vedkommendes handicap og dertil hørende spillehandicap i den givne turnering.
Oplysningerne ændres dog ikke automatisk, selvom spilleren ændrer handicap inden afviklingen af turneringen.
Scorekort udskrives normalt ca. ved frokost om torsdagen før matchen, og senest da vil vi sørge for, at handicaps i turneringen bliver opdateret ud fra spillernes aktuelle handicap.
Man må være opmærksom på, at hvis man har registreret og fået godkendt et resultat efter udskrivningen, vil det udskrevne scorekort altså kunne udvise et forkert handicap.
At et scorekort er udskrevet med forkert handicap betyder dog ikke at pointberegningen vil blive forkert, da man alene registrerer antallet af slag pr. hul, hvorefter Golfbox beregner stablefordpoint.
Beregningen er baseret på det handicap, der er registreret i turneringen, og dette vil altid være spillerens aktuelle, da vi starter registreringen af resultater med at opdatere handicaps i turneringen.
Den eneste risiko i denne forbindelse er imidlertid, at en spiller med et scorekort, der indeholder et forkert handicap, kommer til at samle bolden op på et hul, hvor vedkommende har fået et ekstra slag, som ikke fremgår af scorekortet.
Rækketildeling.
Rækketildelingen er baseret på handicapgrænser, der bliver fastlagt i forbindelse med sæsonens første Fiftymatch.
Her kører vi en gennemsnitsberegning på de tilmeldtes handicaps, og fastlægger derefter rækkegrænserne for at sikre, at der kommer en ligelig antalsfordeling i de 3 herre- hhv. damerække.
Disse grænser er derefter gældende for alle de 5 Fiftymatcher, hvilket altså vil sige, at blev man placeret i f.eks. række A ved den første match, man deltog i, så vil man spille i række A i resten af sæsonen, uanset hvor meget ens handicap ændres i løbet af sæsonen.
Når man melder sig til en Fiftymatch bliver man placeret i den række, der svarer til ens handicap på tilmeldingstidspunktet.
Når vi inden spilledagen opdaterer handicaps, kan spillere, der har fået nye handicaps siden tilmeldingen, blive overført til en anden række, hvis deres handicap har krydset en rækkegrænse.
Rækketildelingen anvendes dog kun ved opdateringen af Orders Of Merit(OOM) efter at resultaterne er registreret, så det har ingen betydning, hvis det udskrevne scorekort udviser en forkert række.
Inden resultatregistreringen gennemgår vi nemlig de enkelte spilleres rækketildeling i turneringen, og vi korrigerer den, hvis den ikke svarer til spillerens oprindelige rækketildeling.
Dette er et ganske tidskrævende arbejde, som vi ikke altid kan nå at fuldføre inden udskrivningen af scorekortene, da handicaps jo ændres hele tiden, og scorekortene kan derfor være påført en forkert række, hvis spilleren har registreret nye resultater kort før spilledagen.

Dette betyder dog ikke noget, da vi vil opdatere rækketildelingerne før resultatregistreringen, ligesom vi kontrollerer OOM bagefter, for at sikre, at ingen spiller figurerer i mere end een række.

Spilletidspunkt.
De enkelte runder spilles med gunstart kl. 9.00

Tilmelding:
Man melder sig til hver enkelt runde via Golfbox, når der åbnes for tilmelding nogen tid før  runden skal spilles.
Matchledelsen vil normalt udsende påmindelser via mail, når tilmeldingen starter og igen nogle dage før tilmeldingsperiodens udløb.
Udløbsdatoen for tilmeldingsperioden vil fremgå af turneringsbetingelserne.

Frokost efter matchen

Der vil normalt være mulighed for at melde sig til en fælles frokost efter matchen.
Man melder sig til frokosten i forbindelse med tilmeldingen til matchen, hvor man vil have mulighed for enten at anføre “Ingen frokost” eller en af 2 mulige menuer. 
Betalingen foretages ved bankoverførsel til Reg nr 1420 konto 3497 365 626, og skal være gennemført inden tilmeldingens udløb.
Husk at anføre medlemsnummer og navn.
Hvis man bliver nødt til at melde fra, kan man kun få refunderet det indbetalte beløb, såfremt man melder fra inden tilmeldingens udløb.

Særønsker til starthuller.
Når man melder sig til, vil der være mulighed for at anføre særønsker mht. starthul.
Bemærk venligst at man kun bør anføre sådanne særønsker, såfremt man har en konkret grund til det, og ikke blot fordi man synes, at det er rart at starte på et hul tæt på klubhuset.
Deltagere, der anvender scooter eller buggy, må også gerne anføre dette, da de i så fald vil blive placeret på et af de fjerne starthuller.
Hvis 2 deltagere deler en buggy, vil vi også gerne vide det, da de jo så skal spille i samme bold.

Afbud før tilmeldingsperiodens udløb.
Man kan selv melde afbud indtil tilmeldingsperiodens udløb.
Dette gøres i Golfbox idet man anvender samme indgang som ved tilmeldingen.

Afbud efter tilmeldingsperiodens udløb.
Hvis der er behov for at melde afbud efter tilmeldingsperiodens udløb skal dette ske ved mail til matchledelsen, som p.t. består af:

         Henning Olsen:   henningolsen3@gmail.com
og
         Leif Pedersen:     lep@privat.dk

Holdsammensætning og startliste.
Når tilmeldingsperioden er udløbet sammensætter matchledelsen boldene, idet vi – så vidt det er muligt – anvender følgende retningslinier:

– Starthul tildeles så vidt muligt ud fra angivne særønsker.

– Fortrinsvis 4-bolde bestående af 2 damer og 2 herrer.

– Spillerne skal helst kombineres, således at en spiller ikke kommer
til at spille sammen med nogen,  som vedkommende har spillet 
sammen med tidligere i sæsonen.

Startlisten offentliggøres et par dage før spilledatoen,, og det skal bemærkes at ændringer/afbud, når boldsammensætning og startliste er fastlagt, er noget arbejdskrævende for matchledelsen,  og vi henstiller derfor, at man kun melder afbud, såfremt der er vægtige grunde til det, f.eks. sygdom.

Hvis man ønsker at melde afbud, skal dette meldes til matchledelsen via mail.

Vindere: 
Fiftymatcherne er som sagt en sæsonturnering, så der udpeges ikke vindere af de enkelte runder.
I stedet udpeges sæsonens vindere når sidste runde spillet, hvilket baseres på summen af den enkelte spillers 3 bedste resultater i matchens 5 runder.
Man vil kunne følge resultaterne i Golfbox, såvel for den enkelte runde, som samlet stilling under “Order Of Merit”.
Der vil være links til disse resultatlister under Fiftyklubbens hjemmeside i menupunktet “Resultater”

Præmier:
Præmierne vil være pengepræmier i form af gavekort.
Ved delte placeringer indenfor en række beregnes præmiestørrelsen på samme måde som ved de professionelle turneringer.

Eks: Der uddeles præmier for 1. – 4. pladsen.
2 spillere ligger sammen på 1.pladsen begge med 92 point, derefter følger 1 spiller med 89 point og 2 spillere med hver 84 point.

Spillerne med 92 point får samme præmie, beregnet som summen af 1. og 2. præmien divideret med 2.

Spilleren med 89 point får 3. præmien.

Spillerne med 84 point får hver halvdelen af 4. præmien.

Spilafbrydelse ved tordenvejr eller kraftig regn

Når man spiller en privat runde, er det ens eget ansvar at søge ly ved truende tordenvejr, men når man spiller i en turnering, er situationen lidt anderledes, idet en beslutning om at afbryde har betydning for resultatet i turneringen.

Når vi spiller en turnering som gunstart vil afbrydelse og evt genoptagelse af spillet blive koordineret af matchlederne efter bedste skøn.

Matchlederne er ikke bedre meteorologer end alle andre, men når situationen engang opstår, er vi nødt til at tage dette ansvar for at koordinere efter bedste skøn, selvom vi er klar over, at der efterfølgende vil opstå diskussioner om, hvorvidt det nu var nødvendigt at afbryde spillet, om det var for sent eller for tidligt osv.

Det må være klart, at det er enhvers ret at tage egne forholdsregler, men hvis man afbryder eller genoptager spillet på egen hånd, må man acceptere at ens eget resultat vil blive annulleret.

De nedenstående regler er udarbejdet for at stille alle ens resultatmæssigt, hvis spillet bliver afbrudt.

I det følgende har vi valgt at skelne mellem turneringer med gunstart og turneringer med løbende start.

Gunstart.

Ved en gunstart spiller alle i det samme tidsrum, og matchledelsen vil være til stede på banen.

Når det trækker op til torden, vil matchledelsen vurdere om det er forsvarligt at fortsætte spillet, og vil stoppe spillet, hvis situationen synes for risikabel.

Spillet stoppes ved mange gentagne korte signaler med en en sirene suppleret med en mail til spillerne.

Når man har hørt sirenesignalet, eller man vurderer at det begynder at se risikalbelt ud, skal man være opmærksom på sin telefon.

Når man har modtaget et mail med instruktioner skal alle spillere stoppe spillet, markere deres boldposition med en tee og søge nærmeste ly.

Det vil ikke altid være muligt at finde sikkert ly i en fart, da det nærmeste lynskjul kan være langt væk.
På vores bane er klubhuset og toilettet imellem hul 12 og 14 de eneste deciderede lynskjul.

Alternativt bør man søge til det nærmeste lavtliggende område, og sætte sig på hug i en bunker.

Man må på enhver måde søge at gøre sig selv og ens udstyr så lave som muligt, og holde sig på afstand af høje objekter som buggies, græsslåmaskiner, høje træer m.v.

 • Hvis man fortsætter spillet efter varslen, bliver man diskvalificeret.
 • Hvis man efter en afbrydelse genoptager spillet uden forudgående tilladelse fra matchledelsen, bliver man diskvalificeret.
 • Hvis man vælger at afbryde, uden at have modtaget forudgående varsel fra matchledelsen, bliver ens runde annulleret.

Når matchledelsen vurderer at truslen er overstået, vil man enten kunne vælge at afblæse matchen eller at genoptage spillet.

Hvis afbrydelsen har varet i længere tid, vil det næppe være muligt at genoptage spillet, da vi så vil kunne komme i konflikt med andre bookinger.

Når vi har besluttet om spillet kan genoptages eller vi vælger at afblæse matchen, sender vi et sirenesignal, efterfulgt af en mail om genoptagelse eller afblæsning.

 • Hvis vi afblæser vil alle resultater blive annulleret.
 • Hvis vi kan genoptage spillet, skal man gå tilbage til sin boldmarkering og genoptage spillet derfra.

Løbende start

Ved en løbende start kan matchledelsen ikke tage samme ansvar, da vi ikke nødvendigvis er til stede på banen, når situationen opstår.

Situationen er da ligesom ved en en privat match, hvor det er op til den enkelte spiller at vurdere om man bør indstille spillet.

Det er altså en personlig vurdering, man kan ikke forpligte andre spillere til at stoppe eller fortsætte, og man må acceptere at ens score er tabt, hvis man vælger at stoppe spillet.

Kraftig regn.
Dette er ubehageligt, men når man har meldt sig til en match forventes det, at man medbringer regntøj, paraply m.v. således at man kan fuldføre runden.
Man afbryder kun såfremt vand på greens umuliggør putning, og konsekvensen af at afbryde, er den samme som nævnt under tordenvejr
Sponsorer

Støt vore sponsorer, de støtter os

                                    

Resultater / Leaderbords

Udeturen til Vallø Golfklub 25-05  2023   

Stableford Damer

Stableford Herrer

 

Fiftymatcher 2023

Damer

1. Fiftymatch

Dame A

Dame B

Dame C

2. Fiftymatch

Dame A

Dame B

Dame C

3. Fiftymatch

Dame A

Dame B

Dame C

4. Fiftymatch

Dame A

Dame B

Dame C

5. Fiftymatch

Dame A

Dame B

Dame C

Order of Merit

Dame A

Dame B

Dame C

Herrer

1. Fiftymatch

Herre A

Herre B

Herre C

2. Fiftymatch

Herre A

Herre B

Herre C

3. Fiftymatch

Herre A

Herre B

Herre C

4. Fiftymatch

Herre A

Herre B

Herre C

5. Fiftymatch

Herre A

Herre B

Herre C

Order of Merit

Herre A

Herre B

Herre C


Udeturen til Blommenslyst Golfklub d 20-23 august 2023

Holdmatch

Stableford damer

Stableford Herrer


Afslutningsmatchen d. 13. oktober 2023

Mexican scramble holdmatch

Gule Ærter match d. 3. november 2023

Dame A

Dame B

Herre A

Herre B

Bestyrelsen

Formand: Nils Sabroe

Mail: nas@mail.tele.dk

Tel: 40 37 06 62

Næstformand: Leif Pedersen

Mail: lep@privat.dk

Tel: 20 84 04 19

Sekretær: Svend Aage Kristensen

Mail: sak290645@gmail.com

Tel: 29 85 18 60

Kasserer: Lillian Albrecht

Mail: lillianalbrecht17@gmail.com

Tel: 23 29 63 27

Matchleder: Henning Olsen

Mail: henningolsen3@gmail.com

Tel: 50 91 19 18

Suppleant: Palle Brysting

Mail: epbrysting@gmail.com

Tel: 28 94 29 27

Suppleant: Birgitte Lindh

Mail: bi.lindh@youmail.dk

Tel: 28 73 22 02

 

 

Revisor:

Arne Wilms

Mail: arne@aow.dk

Tel:  30 68 31 79

Revisorsuppleant:

Kirsten Lindgreen

Mail: lideki@live.dk

Tel: 51 27 11 14

Vedtægter

Indkaldelse til Generalforsamling d. 13. februar 2023

Referat fra generalforsamling d. 13. februar 2023

Regnskab 2022

 

 

 

Nyheder

Udeturen til Blommenslyst 20. - 23. August
Så fik vi afviklet årets 2. udetur.
61 medlemmer deltog i turen, hvor vi spillede 2 runder på Blommenslyst Golfklub og boede på Frederik VI’s hotel i Odense.
Blommenslyst banen var i fin stand, man kunne se, at den nok havde fået lidt mere vand end vores bane i løbet af sommeren, for alting stod friskt og grønt.
Det var en smuk bane, omend noget kuperet, nogle ville måske sige passende, andre ville sige meget kuperet.
Vi havde et par gode dage, ikke mindst fordi vejret var med os, tænk at man kunne få 2 dage med sol og vindstille i 2023!
Om mandagen spillede vi en stableford holdmatch(3 bedste af 4), og om tirsdagen spillede vi en individuel stableford turnering.
Mandag aften blev der uddelt præmier til de bedste hold, og om tirsdagen blev der uddelt præmier til de bedste samlede stableford scores i hhv. damerække og herrerække.
Præmietagerne vil fremgå af disse billeder.
Frederik VI’s hotel var et dejligt hotel, hvor værelserne var gode, omend lidt små.
Maden var noget af det bedste, vi har oplevet på disse ture, 3-retters lækre menuer hver aften, og morgenmaden var også upåklagelig.
Der var mange små kroge udendørs, hvor medlemmerne kunne samles om deres medbragte “hygge”, hvilket blev udnyttet i rigt mål, også muliggjort af det dejlige vejr.
Vi takker alle deltagerne for deres positive indstilling og gode humør, som bidrog til at gøre denne tur til en af de bedste ture, vi har haft.
Udetur til Vallø Golfklub d. 23. maj

44 medlemmer af Fiftyklubben var på udflugt til Vallø Golfklub d. 23. maj. Det var en smuk bane i nydelig stand, vejret var lidt køligt og lidt blæsende, men vi havde alligevel en fin runde.

Efter spillet spiste vi frokost i “Stalden”  og der blev uddelt præmier til vinderne, se billederne her

12. marts 2023 Åbningsmatch 2023
Nu skal vi til det igen. Fiftyklubben afholder åbningsturnering d. 14.april!
Åbningsturneringen spilles som en stableford holdmatch, hvor resultatet udgøres af holdets 3 bedst scorer pr. hul.
Efter turneringen samles vi til en fælles frokost i caféen.
Der er flere detaljer om arrangementet i denne invitation.
Man kan melde sig til i Golfbox fra i dag og indtil d. 26. marts
Vi glæder os til at starte 2023 sæsonen sammen med så mange af jer som muligt!
Generalforsamling 2023

Fiftyklubben indkalder til generalforsamling På Korsagergård mandag d. 13. februar kl. 19.00

Fiftyklubbens bestyrelse håber, at I også i 2023 vil slutte op om klubbens arrangementer. Det gør I ved indledningsvis at betale det uændrede årskontingent på 300,- kr.

Som også de foregående år er det en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, at man har betalt sit årskontingent.

Årskontingentet, der indbetales på Fiftyklubbens bankkonto reg. nr. 1420 – 3497 365 626, dækker også deltagelse i årets Fiftymatcher.

Vi glæder os til at se jer på generalforsamlingen, hvor sløret løftes for årets arrangementer!

Venlige hilsner

På bestyrelsens vegne

Nils Sabroe

Indkaldelse

Regnskab 2022

Gældende vedtægter

4. november 2022 Gule Ærter Match

Matchen blev afviklet i rimeligt vejr, lidt køligt og vådt i starten, men bedre i løbet af dagen.

Der var 46, der deltog i selve matchen, hvor vi spillede i 4 rækker, 2 dame- og 2 herrerækker.
Matchen var en almindelig stablefordmatch, som blev afgjort ud fra scoren på 4 huller, der blev udtrukket efter matchen, og der var præmier til de 4 bedst scorende spillere i hver række.

Efter matchen serverede caféen dejlige gule ærter med flæsk og pølse, efterfulgt af pandekager med is.

Det var en hyggelig afslutning på sæsonen, og vi glæder os til vi ses næste gang til generalforsamlingen d. 13. februar 2023

Under spisningen blev der uddelt præmier til de dygtige vindere, og klappepræmier til nogle af os andre

 

7. oktober 2022 Fiftyklubbens afslutningsmatch

Fiftyklubbens afslutningsmatch havde 82 deltagere, og matchen – Mexican Scramble – blev spillet i smukt vejr.
Efter matchen indtog vi en lækker frokost i Caféen, og der blev uddelt præmier for årets Fiftymatch og for dagens holdmatch.

Det var en god afslutning på en dejlig sæson.

 

21-24 august 2022 Turen til Møn Golf Resort

Fiftyklubben havde jo været på Møn for nogle år siden, og dengang havde vi en meget vellykket tur, og vi synes, at det var lige så godt denne gang.

Banen er meget smuk og udfordrende, og såvel den som hotellet er i meget flot stand.

Vi havde dejligt vejr, og de 68 deltagere spillede to runder stableford kombineret med en holdmatch på førstedagen.
Resultaterne kan ses her

Om aftenerne serverede restauranten dejlig mad, hvor vi kunne more os med gode sange som vores klubpoet – Leif Pedersen – havde medbragt .

Det gode vejr og den hyggelige stemning vil nok fremgå af billederne fra turen.

 

 

Turen til Mølleåens Golf Klub d. 19. maj

Så er vi vendt hjem efter en vellykket tur til Mølleåens Golf Klub.

Der  var 60 medlemmer der deltog, og vi havde en dejlig dag på en naturskøn bane i forbilledlig stand.
Vejret var generelt fint, men vi måtte dog lige holde en pause, medens et tordenvejr drev over, alle slap dog helskindet og stort set tørskoet fra det.
Efter matchen spiste vi frokost i klubbens restaurant, og der blev delt præmier ud til dagens vindere.
I kan se nogle billeder fra dagen her, og her er links til hhv. damernes  og herrernes resultater.