Velkommen til Girls Club

Støt vores sponsorer, de støtter os!

Hvem er vi?

Girls Club er for alle aktive damer, der er medlemmer af CGC Golf Club.

Vi arrangerer gennem hele sæsonen et stort antal forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.

Hvad laver vi?

Vi spiller hver onsdag, og vi har fortrinsret til at booke på Golfbox mellem kl. 15:00 og 17:50.

I sæsonen (maj-september) spiller vi en løbende turnering, ”månedsmatch”, bortset fra den sidste onsdag i hver måned, hvor vi har hyggematch og spiseaften.
Hyggematchen foregår på banens første ni huller og kl. 19:00 spiser vi sammen i restauranten, hvor vi også deler præmier ud for dagens match og for månedsmatchen.
Man kan også vælge at deltage i spisningen uden at spille med i matchen.
Åbningsmatch og første spiseaften er den sidste onsdag i april, hvor ALLE damer i CGC er velkommen til at deltage uden at være medlem af Girls Club.

For de, der har lyst, er der mulighed for at tilmelde sig Girls Club Summer Cup, som er en puljeturnering, der spilles som hulspil. Af andre aktiviteter kan vi nævne tur til fremmed bane, Åben Damedag samt eventuelt temaaftener (f.eks. hcpsystem, regler eller hjerterstarterinfo).

Aktivitetsprogram, invitationer og beskrivelse af de forskellige match- og spilleformer vil blive lagt under menupunkterne på denne side og ophængt på Girls Clubs opslagstavle i klubhuset.

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det?

Indmeldelse i Girls Club sker ved at sende en mail til cgcgirlsclub@outlook.com.
Skriv dit medlemsnummer, navn, mailadresse og telefonnummer.
HUSK at skrive hvis du ikke ønsker at stå på vores medlemsliste eller hvis du ikke ønsker mailadresse og/eller telefonnummer anført.
Medlemslisten bliver sendt til alle medlemmer.

Kontingentet for 2022 er kr. 350,00. Indbetales på konto: Reg.nr. 1420 Kontonr. 8479568821

Har du lyst til at prøve Girls Club, kan du spille med i april måned UDEN at være medlem.

Se yderligere oplysninger i Informationshæftet på hjemmesiden og på opslagstavlen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte én i bestyrelsen.

 VELKOMMEN TIL – VI HÅBER AT DU HAR LYST AT VÆRE MED

Billedarkiv
2023

“De hemmelige 3” og spiseaften d, 31. maj

2022

Julefrokost d. 2. november 2022

Afslutningsaften d. 21. september 2022

Spiseaften d. 31.august 2022

Spiseaften d. 27. juli 2022

Spiseaften d. 29. juni 2022

Spiseaften d. 25. maj 2022

Udebanetur til Harekær lørdag den 21. maj 2022  

Åbningsmatch d. 27. april 2022

2021

Afslutningsmatch d. 22. september 2021

Spiseaften d. 25. august 2021

Spiseaften d 28.juli 2021

Åben damedag d. 7. juli 2021

Spiseaften d. 30-06-2021

Turen til Skovbo Golfklub d. 16-06-2021

De glade vindere ved spiseaften d. 26. maj 2021

2020

De glade vindere i 2020

Spiseaften d. 26. august

Udetur til Vallø Golfklub d. 18. august

Spiseaften d. 29. juli

Spiseaften d. 24. juni

2019

Generalforsamling 30. oktober

Spiseaften d. 28. august

Solheim Cup d. 24. august Girls Club vs. Tirsdagstøserne

Spiseaften 31. juli

Åben damedag 3. juli 

Spiseaften 26. juni

Udebanetur til Hedeland Golfklub d. 5. juni

Spiseaften 29. maj

Solheim Cup mod Brøndby Golfklub

Åbningsmatch 2019

2018

Afslutningsaften  d. 26. september

August månedsmatch d. 29. august

Udetur til Smørum

Juli månedsmatch d. 25. juli

Juni månedsmatch d. 27. juni

Åben damedag d. 20. juni

Spiseaften d. 30. maj

Åbningsmatch

2017

Afslutningsmatch

Månedsmatch august

Åben Damedag

Spiseaften den 26. juli

Spise- og temaaften den 28. juni

Udebanetur til Midtsjællands golfklub 14. juni

Spiseaften den 31. maj

Solheim Cup 2017 Girls Club vs. Brøndbys Golfiner

Åbningsmatch

2016

Afslutningsmatch

Åben damedag

Månedsmatch 24.august Mexican scramble

Månedsmatch 27. juli snore/lakridsmatch

Månedsmatch 29. juni Farvet Bold

Pink Cup

Udebanetur til Skovbo d. 8. juni

Månedsmatch 25. maj Four-Fivetools

Solheim Cup 2016 Girls Club vs. Brøndbys Golfiner

Åbningsmatch

2015

Afslutningsmatch

Åben Damedag

Dobbelt op

Åbningsmatch

Bestyrelse 2024

 

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling i CGC Girls Club Onsdag d. 25/10
Indkaldelse til generalforsamling i Girls Club

Kære Girls Club medlem,  

Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2023. Du tilmelder dig på golfbox (under klubturneringer). 

Skulle du være forhindret i at komme, kan du evt. bruge fuldmagtsformularen. Du har én stemme og kan give denne til en anden pr. fuldmagt, jf. vedtægternes § 7, stk. 6. Fuldmagten skal være skriftlig, underskrevet af dig og skal gives af fuldmagtshaveren til dirigenten på generalforsamling.  

Som det er sædvane, vælger generalforsamlingen bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Revisorer og revisorsuppleant er ikke en del af bestyrelsen, og de vælges hvert år. Suppleanterne til bestyrelsen vælges også hvert år. I ulige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, i lige år er det to. I alt består bestyrelsen af fem personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget, dvs. fordeler posterne mellem sig. Vedtægterne indeholder bestemmelserne herom.  

Som I kan se af indkaldelsen, modtager Eva Berthou og Inge Scheller ikke genvalg i år. Dette betyder, at der skal findes to nye bestyrelsesmedlemmer.  Pernille Broeders er også på valg og modtager gerne genvalg. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg næste år. Det er formanden Tina og næstformanden Lis. Det vil dog være op til den nye bestyrelse at beslutte, hvem der skal gøre hvad. Suppleanterne er på valg og modtager genvalg  

Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste til, at der er medlemmer, som stiller op til bestyrelsesposterne, da klubben ellers ikke kan fortsætte.  

Deltager man i generalforsamlingen, kan man meddele sin interesse ved behandling af punkt 7 og 8. Deltager man ikke i generalforsamlingen, kan man f.eks. meddele sin interesse ved at give bestyrelsen besked eller bede et medlem, som deltager på generalforsamlingen, om at meddele det. 

 Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen. 

Bemærk, at alle er velkomne til at stille forslag om Girls Club, herunder om matchform for den kommende sæson, jf. indkaldelsens punkt 6 og 9. 

 Evt. spørgsmål kan stiles til vores mail, cgcgirlsclub@outlook.com 

 Mange hilsner, 

Girls Clubbestyrelse 

 

Vejledning i online
scoreindtastning