Velkommen til Girls Club

Velkommen til en ny sæson og til nye medlemmer i Girls Club 2024

Girls Club er en social Club hvor kvinder kan spille med hinanden hver onsdag mellem kl. 15.00 –
17.50. Tidspunktet er lagt, af hensyn til at du kan være sikker på, at der er nogle andre kvinder at
spille med efter arbejdstid. Derudover kan kvinder spille i det flow kvinder har, uden at blive
forstyrret af andre, eksempelvis mænds eller greenfee spilleres flow.

Dette forudsætter at du tilmelder dig i GolfBox i god tid.

Girls Club giver god mulighed for at lære andre kvinder i klubben at kende.

Girls Club har også en Facebook side. Klik på: CGC Girls CluB Facebook side
Du bliver automatisk inviteret til at følge Facebook siden, når du er tilmeldt i Girls Club.

Nedenfor kan du læse mere om Girls Clubs aktiviteter og holde dig orienteret om de sidste
nyheder, som kan være nyttige for dig som medlem.

Bedste hilsner
Bestyrelsen
CGC Girls Club

Støt vores sponsorer, de støtter os!

Hvem er vi, og hvad laver vi?

Girls Club er en social klub for alle aktive damer, der er medlem af CGC Golf Club og en god mulighed for at lære andre kvinder i klubben at kende.

Gennem hele sæsonen arrangerer vi et stort antal forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.

Vi spiller hver onsdag og vi har fortrinsret til at booke på Golfbox mellem kl. 15:00 og 17:50 i sæsonen maj-september.
Derudover har vi også mange andre spændende arrangementer i løbet af sæsonen.

Har du lyst til at prøve Girls Club, kan du spille med i april måned UDEN at være medlem.

Se mere information under fanerne: “Onsdagsmatch og Månedsmatch m/spiseaften” og “  Matcher og andre Aktiviteter”

Kontingent, medlemsliste og regler

Indmeldelse i Girls Club sker ved at du kontakter bestyrelsen på mail, se under kontingent.

Vi hjælper dig til rette og sørger for at det bliver en god start og at du får gode relationer til andre kvinder i Girls Club.

Kontingent

Medlemskab af Girls Club koster kr. 350,00. Et registreret handicap er en forudsætning for medlemskab. Du kan booke tid på Golfbox onsdage i tiden kl. 15:00 – 17:50 så snart kontingent er modtaget og registreret. Beløbet dækker kontingent og hovedpræmier.

Du kan til enhver tid i løbet af sæsonen melde dig ind i Girls Club ved at sende en mail til cgcgirlsclub@outlook.com med oplysning om medlemsnummer, navn, mailadresse og telefonnummer samt betaling af kontingent.

Ved indmeldelse efter den 1. august betales ½ kontingent.

Betaling skal ske til Nordea Bank.
Reg. nr.          1420
Konto nr.       8 479 568 821

Husk at angive først dit medlemsnummer og dernæst dit navn i meddelelsesfeltet ved indbetaling. Mobile Pay er IKKE muligt.


Medlemsliste
 

Vi opretter en medlemsliste med alle medlemmers klubnummer, navn, mailadresse og telefonnummer, til brug dels for vores medlemmer dels for at kunne udsende informationer om matcher o. lign.
Medlemslisten mailes direkte til alle medlemmer. Listen er KUN til Girls Club-medlemmers internt brug og må ikke videresendes til andre.

Medlemslisten er god at have, når du skal aftale spil med andre medlemmer i Girls Club, eller du skal ringe til dine medspillere og fortælle, at du bliver forsinket eller er blevet forhindret. Oplysningerne vil naturligvis ikke blive offentliggjort på anden måde af Girls Club.

Hvis du IKKE ønsker at stå på medlemslisten eller dit telefonnummer og/eller mailadresse ikke fremgår af listen, skal du blot meddele dette til bestyrelsen pr. mail til cgcgirlsclub@outlook.com.

Yderligere information om behandling af personlige oplysninger, medlemsliste og billeder finder du her:

Persondatapolitik

Regler for spil i Girls Club

Vi spiller hver onsdag og har fortrinsret til tiderne mellem kl. 15:00 – 17:50.
Forsøg så vidt muligt at først booke to-bolde, så tre-bolde og sidst fire-bolde, så alle kan finde nogen at spille med.  Tiderne frigives til alle andre medlemmer af CGC Golf Club kl. 00:01 natten mellem mandag og tirsdag.

Vi spiller match hver onsdag over hele sæsonen (spil om pokalen i både A-, B- og C-rækken) fra maj til september, undtagen den sidste onsdag i måneden, hvor der er spiseaften (se fanen Månedsmatch m/spisning).

Hvis du ønsker at spille med i den løbende månedsmatch, skal du godkende din score elektronisk samme dag. BEMÆRK, at det endelige resultat ofte først registreres om torsdagen. Er dit handicap ændret, skal du derfor selv meddele dette til dine medspillere, hvis du spiller inden registreringen er foretaget.

Der spilles i tre rækker: A-, B- og C-række. Opdeling i rækkerne sker på basis af medlemmernes antal og handicap ved sæsonens start, således at der er ca. lige mange i hver række. Alle rækker spiller stableford.

Man forbliver i den række, man er i pr 1. maj eller når man melder sig ind i Girls Club, hvis efter 1. maj.

Der tildeles point hver uge til både A- B – og C-rækken. 10 point for bedste score og ned til 1 point for 10. pladsen. Som bonus får du et ekstra point pr. stableford point over 36.

Det er de to bedste onsdage med flest point på en måned, der tæller med til vinder af månedspræmierne. Ved samme antal point er vinderen den med det laveste handicap, og derefter den med det bedste resultat på sidste ni.

Spil om pokal:

Kun A rækken spiller om vandrepokal.

A, B og C rækken spiller om en pokal til ejendom. Vinderne er de som i løbet af sæsonen har fået flest point, dvs. summen af de to højeste point man har fået i hver måned fra maj til september.

 

Onsdagsmatch og Månedsmatch m/spiseaften

Det er vigtigt at du melder dig til onsdagsmatch og månedsmatch i god tid, så vi alle kan være sikre på, at det er kvinder der fylder vores definerede tider ud mellem kl. 15:00-17:50 og ikke andre.

 Du skal melde dig til i GolfBox som er åben 14 dage før spilledagen. 

Onsdagsmatch 

Når vi er færdige med vores onsdagsmatch, har vi et fælles mødested  hvor vi kan mødes med andre fra Girls Club, her kan vi også benytte os af restaurantens gode tilbud. Mødestedet er markeret  med et bordskilt “Girls Club”. 

Månedsmatch og spiseaften 

Den sidste onsdag i hver måned har vi spiseaften (hyggeaften). Vi starter med at spille en 9-hullers match, der som regel arrangeres som en holdmatch.
På disse dage startes mellem kl. 15:00 og kl. 16:50. Ved mange tilmeldte kan der startes fra kl. 14:00. Kl. 19:00 spiser vi middag og deler præmier ud, både månedspræmier og præmier for dagens match.
Her får du også mulighed for at spille med andre medlemmer fra Girls Club, som du ikke spiller med på de faste onsdage og som du måske ikke kender så godt. En god måde at udvide dit golfnetværk på og få nye bekendte.  

Tilmelding er bindende og fristen for tilmelding er torsdagen før (af hensyn til Cafeen). Du betaler direkte til restauranten på dagen for arrangementet.

 Indbydelse med beskrivelse af dagens match bliver sendt til alle. Der vil evt. blive arrangeret en temaaften.  BEMÆRK, at spiseaftenerne inkluderer et måltid som er aftalt med Cafeen på forhånd og der er altid to valgmuligheder. 

Spiseaftenerne er meget hyggelige og der er rig mulighed for, at nye medlemmer lærer ”gamle” og nye medlemmer at kende. 

Er du nyt medlem i Girls Club vil du blive præsenteret på spiseaftenen med; Navn, HCP og hvilken tid om onsdagen du bedst kan spille.

 Ønsker du at deltage i spisning uden at spille med i matchen, skal du give besked til matchlederen senest kl. 12:00 torsdagen før.

 

Øvrige Matcher og andre Aktiviteter

Vi arrangerer, gennem hele sæsonen, et stort antal forskellige aktiviteter, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet.

 

Åben Damedag 

Åben Damedag afholdes hvert år sidst i maj måned. Vi inviterer damer fra andre klubber til CGC Golf Club. Se dato i matchplan.   
Alle CGC damemedlemmer opfordres både til at deltage i arrangementet samt invitere og dele informationen til andre golfveninder og klubber.


Udebanetur

Hvert år arrangerer Girls Club en heldagstur til en fremmed bane, hvis interessen fra medlemmerne er til stede. Se dato i matchplan.

Intern Sommercup  

Summer Cup er en ekstra turnering du kan melde dig til. Den spilles som puljeturnering og der spilles hulspil med fuldt HCP. Yderligere oplysninger følger på åbningsmatchen.

Tilmelding til Intern Summer Cup er senest d. 1. maj.
Matchfee på kr. 20,00 pr. deltager skal helst betales samtidigt med årskontingent.


Eclectic
 

Eclectic er en konkurrence, der løber over hele sæsonen.  Det er kun den bedste score pr. hul efter hver almindelig onsdagsmatch, der tæller og som bliver registreret helt automatisk i  GolfBox.Der bliver kåret en brutto- og nettovinder i A- B- og C-rækken ved afslutningsaftenen.

Kønnenes kamp

En match mellem de to køn i klubben. Matchen arrangeres i samarbejde med Gentlemans Club og Girls Club. Der kommer automatisk information via mail.

Julefrokost

Medlemmer i Girls Club tager selv initiativ til at arrangere julefrokost. Der har været stor tilslutning til denne begivenhed og meget succesfuldt.
Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne fra Girls Club fortsætter med dette fantastiske initiativ.

Resultater
Bestyrelse

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes i CGC Golf Clubs Cafe, medmindre andet er oplyst.

Dato for næste Generalforsamling er d. 6. november 2024

Tilmelding via Golfbox når datoen nærmer sig.

Tidligere GF referater

Referat af generalforsamling 2023 (link til PDF)
Referat af generalforsamling 2022 (link til PDF)
Referat af generalforsamling 2021 (link til PDF)
Referat af generalforsamling 2020 (link til PDF)
Referat af generalforsamling 2019 (link til PDF)

 

Nyheder

Åben Damedag d. 22. maj 2024

Velkommen til  Girls Club
Så er vi i gang med en ny sæson 2024.

Vi har Åben Damedag den 22. maj 2024 (se mere her) Det er en åben turnering for alle kvindelige DGU golfspillere.

Meld jer under turneringer på Golf Box, deadline er den 12. maj.  Det er lige om lidt.

Vi har spiseaften sidste onsdag i hver måned. Vi spiller 9 huller inden fællesspisningen. Bolden sættes af Matchlederen. Hvis du ikke er medlem i Girls Club, men gerne vil undersøge stemningen. Kontakt os endelig.

Hvis du har spørgsmål til Girls Club, er der stor sandsynlighed  for, at du kan finde svar på hjemmesiden. Hvis ikke, kan du kontakte en af os fra bestyrelsen i Girls Club.

Vel mødt 

På vegne af Girls Club

Lis Hejlesen Carl

 

Vejledning i online
scoreindtastning