Klubbens sponsorer

Det er sponsorudvalgets mål, at kunne tilbyde sponsorerne i CGC Golf Club et udbytterigt samarbejde.

Vi vil bestræbe os på, at løfte værdien for vores sponsorer, så man som sponsor føler man får et tilfredsstillende udbytte og derved har lyst til at fortsætte og/eller udvide sit sponsorat. Det er vigtigt for klubben og derved medlemmerne.

I sponsorudvalget håber vi alle medlemmer i klubben vil deltage i arbejdet med at skaffe nye sponsorater. Både i kraft af det personlige netværk man har, gennem positiv omtale af klubben men også gerne ved at komme med gode ideer til sponsorudvalget.

Sponsorer

Vi er mere end 800 medlemmer i CGC Golf Club og med besøg af adskillige gæstespillere, spilles der omkring 25.000 runder årligt på vores baner. Dette gør synsindtrykkene og dermed reklameværdien er åbenbar.

 Vil du være sponsor (kunne måske være som sponsor af en af vores klubturneringer eller andet) og dermed f. eks få dit logo på vores hjemmeside eller anden eksponering, så kontakt os i sponsorudvalget. Vi er altid behjælpelige ved enhver forespørgsel eller ønske. 

 Støt vores sponsorer de støtter os!