Klubbens turneringer og regionsgolf

CGC Golf Clubs klubturneringer er populære. Der er over 100 deltagere i visse turneringer. Det vidner om, at det er en god oplevelse for deltagerne.

Turneringsudvalget består af en række frivillige medlemmer, som gør det muligt, at vi får afviklet vores turneringer.

Formålet med Turneringsudvalget er, at planlægge og afholde turneringer og klubmesterskaber for CGC Golf Clubs medlemmer. Det er en stor glæde for klubben, at flere af turneringerne er sponsoreret med fine præmier. Typisk bliver man inddelt i et antal rækker afhængig af antal tilmeldte. På den måde har man mulighed for at stifte nye golf-bekendtskaber på tværs af klubben. Der er fokus på det sociale og afhængig af turneringen, kan man både blive inddelt i hold eller spille individuelt. Med gunstart sikres en hyggelig fællesafslutning – til glæde for både sponsorer og deltagere.

Har du ideer til nye tiltag, er du mere end velkommen til at rette henvendelse til udvalget.

Se datoerne for dette års turneringer i Turneringskalenderen for 2024

  Velkommen

  Når du deltager i klubbens turneringer, skal du huske på følgende selvfølgeligheder:

  Holde spilletempoet, således vi alle er færdige indenfor rimelig tid og således præmieoverrækkelse og spisning ikke forsinkes unødig af et enkelt/enkelte hold.

  Golfreglerne skal overholdes. Du er som spiller, markør og medspiller ansvarlig. Er du under spil vidne til, at golfreglerne brydes, er det din pligt straks at påtale det, så en eventuel straf kan effektueres. Undlader du at påtale, vil du risikere at blive diskvalificeret. Ethvert tvivlsspørgsmål skal forelægges for turneringsledelsen, inden scorekortet afleveres.

  Det er alene dagens turneringsledelse, der har den endelige afgørelse i forbindelse med eventuelle tvister. Disse afgørelser skal foreligge inden præmieoverrækkelse.

  Med ønske om mange gode turneringer
  Turneringsudvalget