Regel- og handicapudvalg

Regel- og handicapudvalget

Regel- og handicapudvalgets arbejde består i, løbende at håndtere og justere regler og regelspørgsmål, der måtte komme fra DGU eller medlemmerne.

Regel- og handicapudvalgets medlemmer

Mikael Melander

Formand