Regel- og handicapudvalg

Udvalgets opgaver 

Regel- og handicapudvalgets arbejde består i løbende at håndtere og justere regler og regelspørgsmål, der måtte komme fra DGU eller medlemmerne.

 

Nyttige Links

Nyheder

Nye lokalregler

Nye lokalregler for 18 huls banen og andet regelstof.

Regel- og Handicapudvalget har gennemgået og revideret lokalreglerne og disse er efterfølgende godkendt af Dansk Golf Union. 

Opmærksomheden henledes især på Lokalregel 6, hvor der ikke længere er mulighed for lempelse fra udhængende grene, som eksempelvis hul 12´s strafområde (røde pæle med grøn top). 

Endvidere er der tilført en lokalregel 8, der giver mulighed for, på Hul 5, at spille en provisorisk bold, når der er tvivl om den oprindelige bold er mistet i strafområde venstre for tee eller i åen. 

Derudover er der lagt lidt regelmateriale op, der er forholdsvis nemt at gå til. 

God fornøjelse

 Mikael Melander

Regel- og Handicapudvalget

Regel- og handicapudvalgets medlemmer

Mikael Melander

Formand