Ordensregler

Ordens- og etiketteregler i Copenhagen Golf Center

Formålet med ordens- og etiketteregler er at sætte en rimelig standard og fastlægge regler og rammer for såvel medlemmer som greenfee spillere.

Copenhagen Golf Center og CGC Golf Club har i samarbejde nedsat et udvalg, der kan håndtere tvister og overtrædelse af regler, som opstår i forbindelse med medlemmer og greenfee spilleres ophold på Copenhagen Golf Centers anlæg.

Udvalget justerer løbende regelforskrifterne i takt med behov og den almindelige udvikling. Samtlige regelændringer skal godkendes af bestyrelsen for CGC Golf Club og Copenhagen Golf Center.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget fastlægger regler for:

Klubhus
18 hullers bane
Dress code
Træningsfaciliteter
Procedurer i forbindelse med klager og overtrædelse af reglerne.

Ordensforskrifter

Klubhuset

Det henstilles at alle hjælper med at opretholde orden.
Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko. Det er ikke tilladt at færdes med spikes, hvor skilte forbyder dette. Metal-spikes er forbudt på hele anlægget.
Det er ikke tilladt at færdes uden sko i restauranten, mellemgangen samt proshoppen.

Det er ikke tilladt at bære hat, hue eller cap i restauranten.
Udstyr, bag, køller og trolleys må ikke transporteres eller anbringes i klubhuset, omklædningsrum eller på terrassen.
Inden trolleys/bags bringes til skabsrummet skal trolleys, hvis det er nødvendigt, vaskes på vaskepladsen beliggende ved boldmaskinerne.
Hunde må ikke medbringes i klubhuset.

Øl, vin og spiritus serveres ikke til personer under 18 år.
Medbragt mad må ikke nydes på terrassen samt i klubhuset. Drikkevarer skal købes i baren/restauranten. Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset.
CGC er uden ansvar for personers værdier og effekter.

18 hullers banen

Spil på banen er underkastet de alment gældende etiketteregler , således som de er beskrevet i golfreglerne. Det forventes derfor at spillere beskytter banen ved at:

Lægge græstørv på plads.
Reparere nedslagsmærker på greens.
Glatte mærker og fodspor i bunkers.
Ikke træde nærmere hullet end 30 cm.
Ingen prøvesving på teestederne.
”Vinke igennem”, så snart det er klart, at efterfølgende spillere går hurtigere, og hullet foran er tomt, samt ligeledes før man påbegynder at lede efter bolde.
Barnevogne må ikke medbringes på banen.
Affald skal anbringes i de på teestederne opstillede affaldskurve.
Cigaretskod og tomme flasker må ikke smides på banen.
Gyldigt medlemsbagskilt eller greenfeebillet skal altid bæres synligt og forevises på forlangende af banekontrollen.

Håndhævelse af regler

Det forventes at klubbens medlemmer er med til at udbrede kendskabet til ordens- og etikettereglerne ved at sætte sig ind i reglerne, samt ved kendskab til overtrædelse af reglerne, diskret og høfligt, men tillige venligt og bestemt, at gøre opmærksom på regelbruddet.

Dresscode på 18 huller banen

Damer / Herrer

Polo-shirt / skjorter med ærmer. 
Reklame T-shirt er ikke tilladt.
Golfshorts.
Lange bukser i ordentlig stand. Bukser med huller eller som er stærkt nedslidte samt arbejdsbukser er ikke tilladt.
Golfsko, golfsandaler eller gummisko. Almindelige lædersko er ikke tilladt.
Diverse fodboldtrøjer / -bukser samt joggingtøj er ikke tilladt.

For damer er det desuden tilladt at bære

Polo-shirts / skjorter uden ærmer.
Golfbluser med og uden krave.
Nedringede bluser er ikke tilladt.

Høflige henstillinger vedrørende påklædning fra administration samt ordens- og etiketteudvalg bedes altid efterlevet!

Driving Range

Det er kun tilladt at slå ud fra båsene.
Boldkurvene stilles tilbage til boldmaskinerne efter brug.
Det henstilles at samtale foregår uden gener for personer, der træner.
Trænere ansat af CGC har altid fortrinsret til båsene, når der skal gives undervisning. Se opslagstavlen for reservationer.

Indspilsgreen

Det er ikke tilladt at bruge træningsbolde på indspilsgreen.
Overalt omkring indspilsgreen lægges turf på plads.

Puttinggreen

Puttinggreen er forbeholdt medlemmer og greenfeegæster.
Trænere ansat af CGC kan altid benytte puttinggreen til undervisning.

Sanktioner

For overtrædelser af ordens- og etikettereglerne, er der bestemt følgende retningslinjer.

Medlemmer

Et medlem, der overtræder ordens- og etikettereglerne vil blive udelukket for deltagelse i matcher, som afvikles af CGC Golf Club i en måned.

Ved gentagelse fratages ovennævnte rettigheder i en periode af 3 måneder.

For overtrædelser af alvorlig karakter vil Ordens- og etiketteudvalget undersøge sagen, samt om nødvendigt tilstille regelbryderen en skriftlig advarsel, som i gentagelsestilfælde vil føre til karantæne for benyttelse af anlægget i en nærmere bestemt periode, samt i yderste konsekvens til eksklusion af klubben.

Greenfeegæster

Det skal understreges at medlemmerne har ansvar for, at deres gæster er bekendt med reglerne og at hvis et medlem har en gæst med, som bryder reglerne, f.eks. undlader at betale greenfee, vil det også få konsekvenser for medlemmet.
En gæst, der overtræder ordens- og etikettereglerne, kan af personale ansat i CGC eller et medlem af bestyrelsen i CGC Golf Club, uden varsel blive bedt om at forlade anlægget. Regelbryderens hjemmeklub vil få en påtale om hvilken regel, der er blevet overtrådt. Gæsten vil få karantæne for spil i CGC i 3 måneder. Ved grov overtrædelse og gentagelse 1 år.